Зелен


Икономедия ще проведе в четвъртък от 12 ч. уебинар за ...

... "Натура 2000". Той е ветеринар и управител на фондация "Биоселена" и работи от дълги години за подпомагане на биопроизводството и застъпничество по политиките за селските райони, включително като представител на неправителствените организации в комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони към МЗХГ.Всичко, което трябва да знаете за:


Тази публикация е част от поредица на Mars, Inc. - ...

... да достигнем пълния си потенциал, най-важна е подкрепата, която получаваме от заобикалящата ни среда - партньор, семейство, приятели и, разбира се, от работодателя. Понякога е въпрос на късмет и на стечение на обстоятелствата, но все пак ще си позволя да дам съвет - дами, правете изборите си мъдро и разумно.


Точно 1139 копия на становища са подадени от граждани срещу

Точно 1139 копия на становища са подадени от граждани срещу ...

... те смятат, че сегашният проект на общината би предизвикал поредица от започнато и недовършено строителство на мащабни инвестиционни проекти. "Черноморието ни вече е осеяно с подобни недомислици и последиците за облика на крайбрежието ни са катастрофални," заявяват от "Да запазим Корал".Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (210)В петък Министерството на околната среда и водите (МОСВ) публикува

В петък Министерството на околната среда и водите (МОСВ) публикува ...

... 211 защитени зони са закъснели отвъд срока заповедите от екоминистерството за определяне на специални защитени или консервационни зони по директивите и че това "води до липса определени режими за опазване на защитените зони от мрежата и до стартирането на наказателни процедури".Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (209)


Във връзка с пандемията от COVID-19 тази година Часът на

Във връзка с пандемията от COVID-19 тази година Часът на ...

... 000 хектара стари гори за защитени от изсичане. Възстановени са над 400 декара гори в две защитени зони от "Натура 2000": по поречието на р. Дунав и по поречието на р. Марица. В момента екипът на WWF фокусира усилията си в създаването на нова крайречна гора в близост до Стамболийски.


Антоанета Йотова е експерт по тема

Антоанета Йотова е експерт по тема "Климат" на инициативата за ...

... в климата.Като имаме предвид, че пандемиите имат едно голямо предимство - за разлика от природните бедствия при пандемии се запазва инфраструктурата, то ако сегашната кризисна ситуация е "жълт картон" към човечеството, нека я използваме максимално като възможност да сме по-подготвени за "червен(и) картон(и)".Всичко, което трябва да знаете за:Климатичното споразумение (15)В Закона за мерките по време на извънредното положениe, приет

В Закона за мерките по време на извънредното положениe, приет ...

... "А някой си помисли, че ще горим вредни отпадъци тук, в България, непременно, бомби, мини...", коментира той. Димитров добави, че не е редно събраните количества да бъдат връщани по селата, за да не се притеснява населението. но в цяла Европа инсинераторите били затворени.Всичко, което трябва да знаете за:Замърсеният въздух (236)


Днес екоминистерството публикува проекти за заповеди с конкретни режими за

Днес екоминистерството публикува проекти за заповеди с конкретни режими за ...

... от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, могат да бъдат изтеглени оттук. Освен това те са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РОИСВ) в Благоевград, Перник, Бургас, Монтана, Враца, Стара Загора, Пловдив и Русе.Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (207)


Онлайн викторина ще даде възможност на училища от цяла страна

Онлайн викторина ще даде възможност на училища от цяла страна ...

... отговорниците от училищата за това онлайн състезание е 5 април (повече информация виж тук).След записването, учителите ще разполагат с образователни материали от "Зелени Балкани", с които да подготвят участниците. Самото онлайн състезание ще се състои на 27, 28 или 29 април.Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (206)


Министърът на околната среда и водите Емил Димитров-Ревизоро е поискал

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров-Ревизоро е поискал ...

... не са пригодени за обезопасяване на такъв вид отпадък, нито са проверяване за такава пригодност. Болничните отпадъци включват спринцовки, марли, калъфки, постелъчен материал, биологични отпадъци. Допълнително бързи процедури без обществени поръчки и издаване на разрешителни министър Димитров предлага и за обезвреждане на стари пестициди.Всичко, което трябва да знаете за:Коронавирусът (654)


Коронавирусът е най-голямата тема за България и света, но ако

Коронавирусът е най-голямата тема за България и света, но ако ...

... нереалистичните доклади ще доведат до липса на мерки за защита на уязвими видове - например, недостатъчно пари за теренни дейности, за изкупуване на частни земи и за компенсиране на собственици за ограничения в ползването на имоти в рамките на "Натура 2000".Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (204)България системно нарушава европейското законодателство и икономическата логика, като финансира

България системно нарушава европейското законодателство и икономическата логика, като финансира ...

... ще става все по-скъп, в допълнение , че те са от силно замърсяващите лигнити. Това ще доведе до фалит на ТЕЦ "Марица-изток 2" и шоков изход от въглищната енергетика за страната, които биха могли да бъдат избегнати с постепенен преход към по-устойчиви производства, които да подготвят жителите на засегнатите райони.


Броят на гнездящите двойки на царските орли се е увеличил

Броят на гнездящите двойки на царските орли се е увеличил ...

... Незаконното премахване на високи дървета намалява подходящите за гнездене места на царския орел. Повечето от гнездата на вида в България са на върби (Populus sp.), които са в близост до пътна мрежа - лесно достъпни и често обект на нелегална сеч.Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (203)


Министерството на околната среда призова гражданите да пазят природата от

Министерството на околната среда призова гражданите да пазят природата от ...

... от инвазивни чужди видове растения, чрез информационна кампания" е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и се изпълнява от Фондация "Информация и природозащита". В ход е и Проект "Местообитания, свободни от инвазивни чужди растения (LIFE16 NATBG000856)", съфинансиран от програма Life на Европейската комисия.


Административния съд в София задължи Изпълнителна агенция по горите (ИАГ)

Административния съд в София задължи Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) ...

... огромно значение и за изясняване на въпроса дали с горските замени държавата е ощетена само с 80 милиона лева, както заявиха от Министерство на земеделието на 20 ноември 2019 г., или с въпросните доклади е направен опит да се прикрие незаконна държавна помощ в размер от над един милиард лева.


На заседанието си в четвъртък Министерският съвет приел Интегрирания национален

На заседанието си в четвъртък Министерският съвет приел Интегрирания национален ...

... енергийно и ресурсно ефективен начин- Ускоряване на прехода към устойчива и интелигентна мобилност- Здравословно и екологосъобразно изхранване- Опазване и възстановяване на екосистемите и биологичното разнообразие- Нулево замърсяване за постигане на нетоксична околна среда-"Зелено" финансиране и инвестиции и осигуряване на справедлив преход.Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (200)Днес правителството е приело проекта за промени в управлението на

Днес правителството е приело проекта за промени в управлението на ...

... министър. Дирекцията управлява европейските зони от мрежата "Натура 2000" и националните защитени територии, като в нея към момента няма отговорни специалисти по биоразнообразие - ръководителят ѝ е юрист, приближен до Димов, а основният служител, натоварен с "Натура 2000", е филолог. Повече за отслабения капацитет по биоразнообразие на екоминистерството виж тук.


Министерският съвет прие на днешното си заседание Наредба за изискванията

Министерският съвет прие на днешното си заседание Наредба за изискванията ...

... осъдена за неспазване на нормите за качество на атмосферния въздух. Тя е заложена и в наскоро приетата от Министерския съвет Национална програма за подобряване качеството на въздуха 2018 - 2024г.Битовото отопление е сред основните замърсители на въздуха с прахови и фини прахови частици.Всичко, което трябва да знаете за:Замърсеният въздух (233)


Утре риболовният клуб

Утре риболовният клуб "Балканка" и природозащитната коалиция "За да остане ...

... критично недостатъчен достъп до вода на гражданите през последните месеци - например, водните кризи в Перник, Ботевград и Шумен). За ефекта на малките ВЕЦ за маловодието и вредата им за рибните популации има редица сигнали от природозащитници (виж тук и тук).Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (192)


Промени в Закона за безопасното използване на ядрената енергия биха

Промени в Закона за безопасното използване на ядрената енергия биха ...

... защитените територии. Към момента "Балканка" настоява за санкции към установените незаконни ВЕЦ, които според Закона за устройство на територията трябва да бъдат разрушени. Сдружението е категорично против идеята на Патриотите за либерализиране на режимите и нови водовземания за производство на енергия.Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (191)


Въздухът в западните квартали София е опасно мръсен. Това показват

Въздухът в западните квартали София е опасно мръсен. Това показват ...

... отчела превишение на фините прахови частици - тази в кв. "Хиподрума", където нивата са два пъти по-високи и преминават границата от 100 микрограма на куб. м.Освен в София въздухът е опасно мръсен в още няколко български града, сочат също данните на AirBG - в Кюстендил, Банско, Карнобат, Търговище и др.Тръстиките на защитеното блато

Тръстиките на защитеното блато "Калимок" са били подпалени вчера, съобщи ...

... е критично застрашен вид. Защитен от 1962 г. насам, той е част от 10-годишна програма по реинтродукция на вида в природата. Ежегодно между 20 и 30 малки от вида, излюпени в полевата база "Калимок" на БАН, се възстановяват в българската природа.Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (190)


Ръководството на Националната служба за защита на природата (НСЗП) към

Ръководството на Националната служба за защита на природата (НСЗП) към ...

... за опазване на зони е причина е една от общо 35 активни наказателни процедури в момента наказателни процедури срещу България, като е и ключово нарушение на МОСВ според одит на Сметната палата. За проблема с липсващите заповеди от години сигнализират природозащитници.Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (189)


Днес общинските съветници от

Днес общинските съветници от "Демократична България" са внесли в Столичния ...

... гори в общинските имоти, както това вече е направено в държавните гори с цел опазване на местообитания от европейската мрежа "Натура 2000".Пълната позиция, която Столичният общински съвет трябва да разгледа заедно с финализирането на годишния си бюджет, можете да прочетете тук.Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (188)


Втори февруари се празнува всяка година като Ден на влажните

Втори февруари се празнува всяка година като Ден на влажните ...

... подкрепа на влажните зони в България тази година можете също да помогнете със средства на Сдружение за дива природа "Балкани", които от десетилетия работят за опазване и популяризиране на Драгоманското блато и имат нужда от помощ за възстановяването на изгоряла инфратруктура.Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (187)


Най-чести отклонения от показателите за качеството на водата в България

Най-чести отклонения от показателите за качеството на водата в България ...

... добро . Доц. Димова изтъкна, че България е на едно от челните места в ЕС по степен на свързаност на населението с централно водоснабдяване. Това прави риска от замърсяване на водата минимален, тъй като се избягва смесването й с канализационна, както може да се получи при собствените водоизточници, каза тя.Басейновите дирекции ще извършат проверки на всички ВиК оператори по

Басейновите дирекции ще извършат проверки на всички ВиК оператори по ...

... всички 52 значими и комплексни язовира. И при установяване на обем под 50% на 15-те язовира, от които се използват води за питейно водоснабдяване, да се вземат мерки за спиране на водите за промишлеността, енергетиката и др. нужди и ограничаване на водите за питейни цели и преминаване към алтернативни водоизточници.


Министърът на околната среда и водите Емил Димитров изпрати писмо

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров изпрати писмо ...

... на държавната политика по опазване на околната среда.В случай на установено нерегламентирано съхранение или изхвърляне на отпадъци следва да бъдат информирани незабавно съответното РИОСВ, на чиято територия са установени замърсяванията и да бъдат предприети действия по тяхното премахване и предаването им в съоръжения за законосъобразно третиране, се казва в писмото.


Властите в България и Италия имат възможност да се справят

Властите в България и Италия имат възможност да се справят ...

... България в нарушение на регламентите. Заради сериозният размер на проблема дори се появи предложение за промяна в законодателството, с която да се забрани вносът на боклук в България за срок от една година.По време на разговорите двамата премиера са обсъдили въпросите с миграцията, развитието на икономиките, енергийната диферсификация и други.


Ежегодното състезание за планинско бягане и колоездене

Ежегодното състезание за планинско бягане и колоездене "Байк и рън ...

... заедно със запазените островчета растителност ще осигурят израстването на нова тръстика, така че мигриращите птици да имат възможност да загнездят в района.Предполага се, че причината е палеж. Подобни пожари се случиха през последните дни и в Дуранкулашкото езеро и Орловото блато.Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (186)


Спешна проверка за замърсяване на река Струма в района на

Спешна проверка за замърсяване на река Струма в района на ...

... отпадъците са строителни. По предписание на РИОСВ - Благоевград, въпреки че извън урбанизираната територия реките и речните корита са от компетенцията на областна управа и областния управител, ние ще сигнализираме "Гражданска защита" и се надяваме още утре сутринта да бъдат извадени чувалите за да установим точното им съдържание, обяви тя.


Предстои обявяване на конкретните режими и мерки за опазване на

Предстои обявяване на конкретните режими и мерки за опазване на ...

... зони, които българската част от "Натура 2000" трябва да защитава като ценни европейски местообитания. За това забавяне също е в ход наказателна процедура от Европа, като МОСВ получи през миналия месец предписания за същото неизпълнение на законодателството и от Сметната палата.Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (185)


Откъснатата тръба от канализацията на Созопол е провеждала вече пречистена

Откъснатата тръба от канализацията на Созопол е провеждала вече пречистена ...

... станция.Според Беров, откакто работи пречиствателната станция, водите в залива са чисти - липсват предишните замърсители от непречистените отпадни води на канализацията на града. Учените наблюдават постепенното възстановяване на типични черноморски екосистеми и видове в зоните, които са били замърсявани в миналото.Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (184)


Управителят на пазарджишката фирма

Управителят на пазарджишката фирма "Екоинвест" Орлин Тасев е заплашен от ...

... са изпратени в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология, за да бъдат изследвани. Там е изпратена и риба, за да се установят причините за смъртта и.Първоначалните данни на регионалната инспекция по околна среда в Пазарджик са, че причината е замърсяване с пластмасови мленки - продукт от преработка на полиетиленови отпадъци.


Залпово замърсяване с пластмасови мленки - продукт от преработка на

Залпово замърсяване с пластмасови мленки - продукт от преработка на ...

... на Пловдив Дани Каназирева все пак призова гражданите да не купуват риба от нерегламентирани места, да не ловят и да не допускат домашни животни вблизост до реката. По думите й Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е проверила течението на Марица до Първомай и не е установила другаде умряла риба.


Първите резултати от пробите на водата в река Марица изключват

Първите резултати от пробите на водата в река Марица изключват ...

... подаваните къл клиентите си количества.Вчера прокуратурата започна разследване, в рамките на което са взети са проби от различни участъци на река Марица, част от рибите са предадени за изследване в специализирана лаборатория, разпитват се свидетели, назначени са експертизи, които да определят вида на замърсяването и причините за измирането на рибата.


Сигнал за голямо количество мъртва риба в река Марица до

Сигнал за голямо количество мъртва риба в река Марица до ...

... момента района се охранява от служители на МВР.Dariknews.bg допълва, че ще се вземат проби от водата в реката, а вероятно и от мъртвата риба, които агенцията по храните ще изследва. Издадена е заповед да не се изнася нищо от речното корито, докато не се установи причината за измирането на рибата.


След като миналата нощ пожар унищожи част от Драгоманското блато

След като миналата нощ пожар унищожи част от Драгоманското блато ...

... около 13:30 ч. Екипът на дружеството, работещ в района, е сигнализирал на спешен номер 112 и е уведомил районната екоинспекция във Варна на нейния "зелен номер".Активистите информират, че полицията разследва причините за пожара.Огънят е засегнал защитена зона от Натура 2000, която е важно място за зимуването на световнозастрашената червеногуша гъска.


Петко Ковачев е експерт по енергетика към инициативата

Петко Ковачев е експерт по енергетика към инициативата "Зелени закони" ...

... при условие че не се избягва принципът за йерархията на отпадъците – тоест отново първите действия са за избягване на отпадъците, следват рециклиране и повторна употреба и едва на последно място – изгаряне.Фактът, че йерархията на отпадъците в България не се спазва и целите не се изпълняват, е отдавна установен.


Държавата ще ограничи граничните пунктове, през които ще може да

Държавата ще ограничи граничните пунктове, през които ще може да ...

... - няма да се надлъгваме.", заяви той.На ТЕЦ "Бобов дол" ще бъде наложена принудителна мярка да работи само на въглища, каза Димитров. "Прокуратурата направи проверка и се оказа, че не са изпълнени указания по комплексното разрешително и то не може да се прилага. Ще продължат само на въглища", подчерта той.


Подготвя се промяна в законодателството, с която да се забрани

Подготвя се промяна в законодателството, с която да се забрани ...

... изгаряне за производство на енергия. В последните години най-много боклуци у нас идват от Италия и Великобритания. От тези страни основно се внася и т. нар. RDF – отпадъци, които се използват като гориво основно от циментовите заводи в страната, а от скоро и от топлофикации, свързвани с Христо Ковачки.


По делото срещу изгарянето на отпадъци в ТЕЦ

По делото срещу изгарянето на отпадъци в ТЕЦ "Бобов дол", ...

... това време все още от Нено Димов, обяви консултация за промени в наредбата, които според критики и от бизнеса обаче предвиждат само допълнителни декларации за състава на отпадъците и нови лица, задължени да подават документи, но не и лабораторни тестове на декларираното съдържание.Всичко, което трябва да знаете за:Замърсеният въздух (230)


Тази година зимуващите птици в България са по-малко от обичайното.

Тази година зимуващите птици в България са по-малко от обичайното. ...

... корморани - 3226 броя. Рекордни числености за периода от 1996 насам доброволците са регистрирали за големите бели чапли и черногушите гмуркачи, а средните бекасини са с най-висока численост от 2005 г насам. В преброяването около Коледа са се включили 25 доброволци.Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (179)


От полунощ до 2 ч. през нощта въздухът в Перник

От полунощ до 2 ч. през нощта въздухът в Перник ...

... Според шефа на компанията основна причина за замърсяването е битовото отопление и релефът на града.Очаква се днес следобед в Перник да пристигне избраният вчера министър на околната среда Емил Димитров, който да се запознае на място както с проблема за мръсния въздух, така и с решенията за преодоляване на безводието.


Въздухът в София е опасно мръсен, показва данните на гражданското

Въздухът в София е опасно мръсен, показва данните на гражданското ...

... експертите на Столичната община.Средните стойности, публикувани от общината за днес и утре, сочат, че не се очакват проблеми с въздуха.Освен в София въздухът е опасно мръсен в още няколко български града, сочат също данните на AirBG - в Благоевград, Свищов, Севлиево и Велинград.Всичко, което трябва да знаете за:Замърсеният въздух (228)


През последната седмица беше разчупено мълчанието за провалите на Нено

През последната седмица беше разчупено мълчанието за провалите на Нено ...

... реалистична стратегия за къмпингуването, с оглед сроковете след промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в рамките на които до лятото трябва да се изготви наредба, определяща достатъчни спрямо огромния интерес брой места за бивакуване в незастроените площи в зона А, които да са с отворен достъп за гражданите.


От 9 до 12 януари 2020 г. експерти и доброволци

От 9 до 12 януари 2020 г. експерти и доброволци ...

... Екипът на фондация "Льо Балкан-България" е наблюдавал и изключително рядката за страната обикновена дропла в района на езеро Дуранкулак. Тундрови лебеди и голямо струпване от над 600 тръноопашати потапници са установени в Бургаските езера по време на редовния мониторинг на БДЗП.Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (178)


Собственикът на фирма, внесла като отпадък 50 тона стари тонер

Собственикът на фирма, внесла като отпадък 50 тона стари тонер ...

... Борисов се закани да има още няколко големи удара срещу такива компании.Преди близо месец със свое решение Административен съд - София-град задължи Изпълнителната агенция за околна среда и водите (ИАОС) да предостави достъп до всички формуляри за внос на отпадъци в България, подадени към агенцията през 2017 и 2018 г.


2019 беше година, в която Земята претърпя няколко огромни по

2019 беше година, в която Земята претърпя няколко огромни по ...

... може да се окаже за спасителните дейности на място в Австралия - както за бедстващи хора, така и за редки животни. Връзки към правителствените звена и организациите, които събират средства за борба с огъня, можете да намерите тук (на английски език).Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (177)


Както всяка година, с новогодишните празници се очаква и

Както всяка година, с новогодишните празници се очаква и "традиционното" ...

... оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и Законът за МВР им дава това правомощие и задължение. През януари2018 г. Министерството на вътрешните работи е имало пет разследвания, 30 акта и над хиляда и осемстотин предупреждения в резултат от дейността си по контрол на разпространение и употреба на пиротехнически изделия.


Проект за филм, посветен на ските и климатичните промени, обяви

Проект за филм, посветен на ските и климатичните промени, обяви ...

... зеления ѝ пояс, който противодейства на глобалното затопляне и замърсяване," разказва Троянов.Предишни проекти на Троянов, свързани с планините и екологичните заплахи за тях, са филмът"Призрачната планина" за изоставения ски курорт на Витоша и "Изгубената зима" за спортното предизвикателство на ските в девствен сняг по диви склонове.Трейлър на идеята на филма.


Природозащитници са подали жалба в Европейската комисия за това, че

Природозащитници са подали жалба в Европейската комисия за това, че ...

... ЕК за отпускане на 267 млн. евро за изграждане на 41% от пътя през Кресненското дефиле, който е част от магистрала "Струма" (лот 3.2).По-рано този месец Постоянният комитет на Бернската конвенция бе взел решение да засили наблюдението на случая на строителството на магистрала "Струма" през Кресненски пролом поради същите основания.


На фона на комерсиализацията на честването на традиционните празници гражданските

На фона на комерсиализацията на честването на традиционните празници гражданските ...

... точно определено животно.БФБ приема и даренията за съдебните разходи за опазване на природата по конкретни казуси и дела, водени от коалицията от граждански организации и групи "За да остане природа в България" - от която много от споменатите организации са членове.Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (176)


България харчи милиони за некачествено наблюдение на дивата природа, което

България харчи милиони за некачествено наблюдение на дивата природа, което ...

... природозащитно състояние. При второто докладване през 2019 г. пък полеви изследвания липсваха изобщо, казват природозащитниците.Освен до екоминистерството сигналът на коалицията "За да остане природа в България" е изпратен и до еврокомисаря по околната среда, до Европейския парламент и до българската прокуратура.Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (175)


Не се притеснявам от проверката на прокуратурата. Ще дадем всичката

Не се притеснявам от проверката на прокуратурата. Ще дадем всичката ...

... и повтори тезата си, че у нас това е значително по-слабо разпространено решение, отколкото в другите страни от ЕС. "Това, което приемаме е десет пъти по-малко от това, което изнасяме", допълни той. Нено Димов посочи, че над 90% от вноса на гориво от отпадъци е за нуждите на циментовата индустрия.


Маратонските климатични преговори в Мадрид приключиха днес, като ключовото решение

Маратонските климатични преговори в Мадрид приключиха днес, като ключовото решение ...

... диоксид и мачкат учените и гражданското общество, каза тя.Чили председателстваше преговорите, които се наложи да бъдат преместени в Мадрид заради антиправителствените протести в страната. Въпреки натиска да се стигне до положителни резултати, екоактивистите критикуваха чилийското правителство на президента Себастиан Пинера, че не се отказва от въглищните електроцентрали до 2040 година.


Европейската комисия приключи оценката си за директивата за водите. Тя

Европейската комисия приключи оценката си за директивата за водите. Тя ...

... "сравнително бедна на води", тъй като реките съставляват едва 0.3% от територията на страната. На фона на водния режим за Перник, който ще продължи до пролетта на 2020 г., природозащитниците предупреждават, че неизпълнението на целите на РДВ може да доведе до траен недостиг на вода в някои райони в България.


Миналата седмица в София наблюдавахме Лондонски тип смог, при който

Миналата седмица в София наблюдавахме Лондонски тип смог, при който ...

... решение, защото тя не хваща всички фини прахови частици и вредни вещества, а правилният подход е обществен натиск за промяна и по-голяма информираност. За последната седмица в три последователни дни в София имаше сериозни превишения на здравословните норми на прахови частици във въздуха.Всичко, което трябва да знаете за:Замърсеният въздух (223)


Преговорите между делегациите на Конференцията на ООН за климатичните промени

Преговорите между делегациите на Конференцията на ООН за климатичните промени ...

... на околната среда на Чили Каролина Шмит.Срещата започна на 2 декември и трябваше да завърши на 13 декември. Преговорите бяха продължени, понеже страните не можаха да съгласуват заключителен документ. Делегациите не можаха да постигнат договореност за механизмите, предвидени от член 6 от Парижкото споразумение, който регулира пазара на въглеродни емисии


Младата климатична активистка Грета Тунберг се извини, задето казала, че

Младата климатична активистка Грета Тунберг се извини, задето казала, че ...

... стената и да ги принудим да си свършат работата и да защитят нашето бъдеще", каза тя.В туит вчера Тунберг обясни, че тя и младежкото движение, което е вдъхновила, са против всяка форма на насилие. "Това се подразбира от само себе си, но аз все пак ще го кажа", написа тя.


Голямо мнозинство от страните, участващи в Конференцията на ООН за

Голямо мнозинство от страните, участващи в Конференцията на ООН за ...

... съгласие дали е нужно да бъдат обявени тази година по-амбициозни климатични цели за 2030 година, уточнява ДПА. Според Парижкото споразумение целите за 2030 година трябва да бъдат определени през 2020 година.Страните също така се различават в мнението си за финансирането на по-бедните държави, целящо облекчаване на последиците от климатичните промени


Изпълнителната агенция за околна среда и водите (ИАОС) трябва да

Изпълнителната агенция за околна среда и водите (ИАОС) трябва да ...

... даже България изостава от нея като изгаря едва 3% от отпадъците при средно 28% за Европейския съюз. Той допълни, че България трябва да достигне до поне 25% изгаряне на отпадъци.София има проект за изграждане на завод за горене на отпадъци, но строежът му е атакуван от екоорганизации и граждански сдружения.


Река Въча в района на Кричим тече замърсена с вещества

Река Въча в района на Кричим тече замърсена с вещества ...

... дивите птици и в списъка на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.Изхвърлените в природата замърсители могат да променят формата и състава си, да се натрупват в природата, да навлизат в хранителната верига и да оказват въздействие върху човешкото здраве, пише кметът до прокуратурата.


Основната причина за водната криза в Перник са климатичните промени.

Основната причина за водната криза в Перник са климатичните промени. ...

... имат също длъжностни лица от Министерството на околната среда и водите, което всеки месец посочва колко вода може да се черпи от язовира, както и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - принципал на "ВиК - Перник".Как и защо пресъхна "Студена" четете тук.Всичко, което трябва да знаете за:Региони (7440)


Административният съд в Стара Загора реши, че компетентните органи неправилно

Административният съд в Стара Загора реши, че компетентните органи неправилно ...

... споразумение между община Гълъбово и ТЕЦ "Брикел", предвиждащо изгаряне на 500 000 тона отпадъци.След направена проверка през септември със заповед на екоминистерството работата на ТЕЦ-а беше спрян временно. По-същата причина, по-рано през годината бяха спрени част от котлите на "Топлофикация Перник", който, както и "Брикел", се свързва с Христо Ковачки.


Министрите на околната среда и водите и регионалното развитие имат

Министрите на околната среда и водите и регионалното развитие имат ...

... започването на неговото пълнене през пролетта.Тя призова да не се сатанизират служителите на ВиК - Перник. "Опасно е проблемът да се политизира и да се използва за популизъм", каза още Петя Аврамова. Тя допълни, че има няколко предложения за временни решения, по които трябва да се произнесат от Басейновата дирекция.


До момента в Министерството на околната среда и водите не

До момента в Министерството на околната среда и водите не ...

... съдействие при необходимост, добави той..Във връзка със случая днес министърът на околната среда е изпратил писма до ръководствата на Агенция "Митници", МВР и на Министерство на транспорта, в които призовава за повишено внимание и поддържане на засиления контрол върху вноса на отпадъци, който беше въведен през лятото на тази година.


Днес Асоциацията на парковете в България е внесла жалба срещу

Днес Асоциацията на парковете в България е внесла жалба срещу ...

... върху дюни, жалбата ще стигне до административния съд.Самото решение на екоинспекцията забранява строеж в месеците март - август, за да се избегне безпокойството на защитените птици в района. Ако обаче природозащитниците не обжалват, строежът би могъл да завърши още преди март.Всичко, което трябва да знаете за:НАТУРА 2000 в България (172)


Глоба от 10 до 500 хиляди лева заплашва

Глоба от 10 до 500 хиляди лева заплашва "Лукойл Нефтохим ...

... на атмосферния въздух.Усещала се обаче миризма на тежки въглеводороди и бензин, което представлява и нарушение на комплексното разрешително.От РИОСВ съобщиха, че "Лукойл Нефтохим Бургас" АД е спрял дейностите с риск от предизвикване на емисии. Бил е засилен и контролът върху работните параметри на инсталациите.Всичко, което трябва да знаете за:Региони (7439)


В 28 общини в България не се покриват стандартите за

В 28 общини в България не се покриват стандартите за ...

... монтирани още 1000 станции.По повод твърденията, че данните от тях не са точни, Киров представи графики, доказващи, че стойностите са близки до отчитаните от автоматичните станции на Изпълнителна агенция по околна среда и води. От AirBG започват да монтират и устройства за измерване на концентрацията на азотен двуокис във въздуха.