1918 - Новини

Гратисният период за издължаване на плащания по лихви по външния

Гратисният период за издължаване на плащания по лихви по външния ...

... федерация" министерството на финансите преминава към нова процедура за плащания по еврооблигации, установена с указ на президента на Руската федерация от 22 юни, съобщи министерството.

Призив от водачите на религиозните вероизповедания в Азербайджан разпространен от

Призив от водачите на религиозните вероизповедания в Азербайджан разпространен от ...

... православна църква Милих ЕВДАЕВ, председател на религиозната общност на Планинските евреи в Азербайджан Роберт Мобили, председател на албанската християнска общност Александр Шаровски, председател на Европейската еврейска религиозна общност