Всяка част от тялото на човека се нуждае от енергия,

...
Всяка част от тялото на човека се нуждае от енергия,
Коментари Харесай

Как става преобразуването на глюкозата в енергия

Всяка част от тялото на индивида се нуждае от сила, с цел да работи. Тази сила набираме от храната, а тя се усвоява, като се смеси с ензими и киселини.

Начините, по които тялото трансформира храната в сила

Пътят, по който храната става сила, е толкоз комплициран, че подробното му разглеждане изисква доста време. Но в резюме нещата могат да бъдат обяснени.

След попадането на храната в стомаха въглехидратите се разпадат до глюкоза. Стомахът и тънките вътрешности я всмукват и я освобождават в кръвния поток. От там кръвта я транспортира до всички кафези.

Попадайки в кръвта, глюкозата може да се употребява незабавно, или да се запази в тялото и да се употребява по-късно при потребност. Самият развой на промяна на глюкозата в сила е комплициран и от изключителна значимост.

Процес на преобразяване на глюкозата в сила

След като глюкозата попадне в клетките, тя се разпада на половина на две елементи, наречени пирувати, и в този тип попада в митохондрията. Това е наложителната част от клетките на живите организми - индивида, животните, гъбите и растенията.

Попадайки в митохондрията, пируватите се оксиляват. Наблизо до митохондрия плува молекула, наречена никотинамидадениндинуклеотид. Енергията от окисляването при прекосяването през тази молекула провокира отделянето на протон. Този протон реализира синтеза на молекулата аденозинтрифосфат/ АТФ/, който е човешкият бензин или силата, с помощта на която работи целият човешки организъм.

Съхраняване на силата

 Глюкозата в сила

Ако силата, която се създаде, не бъде употребена незабавно за потребностите на тялото, тя се съхранява в черния дроб и в мускулите. Това става посредством гликогена, който съставлява полизахарид, формиран от молекули глюкоза, свързани във верига.

С храната се приема огромно количество глюкоза, съхранявана под формата на гликоген, като главната концепция на това предпазване е при понижаване на кръвната захар благодарение на ензими гликогенът да се разгради до глюкоза и тялото да получи сила.

Ако запасът от гликоген бъде привършен, тялото стартира да получава сила от мастните депа. Да се топят мастните ресурси обаче е мъчно, тъй като се намесва инсулинът и в случай че не е уравновесен, това ще наруши функционалностите на тялото.

По този метод глюкозата се явява главен и нужен мотор на тялото посредством силата, която му дава.

Източник: gotvach.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР