2023 г. ще остане в историята на A1 България с

...
2023 г. ще остане в историята на A1 България с
Коментари Харесай

От мобилни мрежи до киберсигурност – А1 продължава да вдига летвата

2023 година ще остане в историята на A1 България с едно историческо достижение – компанията беше отличена като най-големият систематичен интегратор в България. Това обаче надалеч не значи, че телекомуникационният оператор е сменил изцяло фокуса си. Напротив!

Мрежи от последващо потомство

„ В началото на 2022 година взехме няколко основни решения за това по какъв начин ще развиваме нашата мрежа. На първо място, взехме решение да продължим с развиването на същинската 5G технология, а не на тази, която споделя спектъра с 4G, с цел да могат клиентите да усещат в действителност, че употребяват по-нова технология. При шерването на спектъра с 4G клиентите на процедура употребяват тази мрежа, макар че на телефоните написа 5G “, уточни по време на конгрес, отдаден на развиването на телекома през последната година, Живко Ковачев, отговарящ за мобилната мрежа на А1.

Друго значимо решение, което взима компанията, е да влага в най-новото и съвременно съоръжение на доставчика Nokia, което ѝ разрешава да си подсигурява добра мрежа както в този момент, по този начин и в бъдеще. То се конфигурира в огромните градове, където се чака по-голям трафик.

Едновременно с това А1, с изключение на по оптималното втвърдяване на мрежата в огромните градове и интеграцията на 5G технологията във всяка базова станция, работи и по задачата си да бъдат покрити всички обитаеми места с над 3000 души население. Към днешна дата същинската 5G мрежа на телекома покрива 340 обитаеми места, или към 70%.

„ Мобилните данни в нашата мрежа са се нараснали със 70% на годишна база. При 4G също имаме нарастване от към 50%, макар огромните вложения, нарастването на клиентите и на трафика в 5G. Нашите клиенти не престават да употребяват 4G, което значи, че за нея също би трябвало да поставяме съществени старания, защото в случай че има нарастване от 50% на трафика без да се усили потенциала, скоростите в мрежите ще паднат и услугата ще деградира “, изясни Живко Ковачев, добавяйки, че по тази причина и в последна сметка се стига до нападателно прекачване на набор от 3 към 4G.

Модернизация на 4G оборудването, втвърдяване на мрежата с нови базови станции както за покритие, по този начин и за потенциал, фокус върху дребните обитаеми места към междуградските пътища допълват напъните на телекомуникационния оператор във връзка с усъвършенстването на мобилната му мрежа.

Във въпросните старания са вложени повече от 100 млн. лв. през последната година, по-голямата част от които ориентирани към 5G, и това не остава без резултат, откакто най-голямата краудсорсинг организация в света Ookla отличава мрежата на А1 като най-бързата в България за 2023 година

„ В началото на тази година, когато организацията разгласи за най-бързата мрежа в света за Q3 и Q4 2022 Vodafon Qatar, мрежата на А1 България се появи в тази ранглиста като четвърта в света. В същото време през септември в един от техните разбори за прекъсването на 3G мрежите в ЦИЕ, беше показано по какъв начин стоят операторите и като 5G скорости. В този отчет А1 България излезе преди всичко “, изброява Живко Ковачев.

Други краудсорсинг платформи като OpenSignal и Umlaut също дават отлични оценки на инфраструктурата на А1 в редица свои отчети, като или я слагат преди всичко, или дели лидерската позиция с някой от съперниците си.

След всичко казано дотук, не е изненада, че А1 е измежду първите телекоми в Европа, които се включват в огромната самодейност на Европейска комисия за покриване на всички транспортни коридори на континента с 5G при непрекъсната съгласуваност. В бъдеще въпросната инфраструктура би трябвало да обезпечи безпроблемното придвижване на самостоятелни коли, като планът, в който взе участие А1 България, е за покриване на цялото трасе от София до Атина с мрежи от ново потомство.

Подобни планове сега се построяват и сред Германия и Люксембург и Швеция и Дания.  

Но начинания от сходен мащаб имат своите условия и в друга значима област с изключение на мрежовата – киберсигурността. И А1 разполага с нужната експертиза в нея.

Киберсигурност на най-високо равнище

През последните години сигурността в киберпространството се утежнява правопропорционално на тази в релния свят. И статистиките изцяло удостоверяват това.

Криптовирусите, които заключват информацията на жертвата, стават все по-голяма опасност.

В същото време България е в топ 10 в Европа във връзка с рисковете от малуер офанзиви, които водят до отклонение на заплащания към сметки на хакерите. 24% от фирмите у нас са под сходен риск, сочат статистиките.

DDoS офанзивите също бележат растеж, защото с навлизането на от ден на ден IoT и смарт телефон устройства става все по-лесно да се провеждат сходни огромни акции. И тук страната ни е в топ 10 на застрашените страни.

Като огромна компания, през годините А1 България също е обект на всевъзможни хакерски атаки. За да отговори на изменящите се опасности, телекомът построява свои екипи за киберсигурност, а в този момент те оказват помощ на неговите клиенти в битието му на систематичен интегратор №1.

В средата на тази година операторът започва лично решение за отбрана от DDoS офанзиви. Но до момента в който доста други решения на пазара изискват особено искане за разчистване на трафика, системата на А1 е изцяло автоматизирана и се задейства до 30 секунди след откриването на офанзивата. След това фирмите получават отчет за нейното развиване и могат в действително време да следят процеса на пречистване на трафика.

Друго решение от портфолиото на телекома, уместно за огромни онлайн системи, е Web Application Firewal – защитна стена, основана особено за уеб приложения. Защитата е построена по този начин, че логаритмите да могат да декриптират трафика, когато той е криптиран, и да откриват източника му или съществуването на злотворен код.

И двете решения се дават по модела „ като услуга “, което значи, че клиентите на телекома не се постанова да влагат в технологии и профилиран личен състав. Вместо това те заплащат единствено абонаментна такса.

Но едно от златните правила на експертите по киберсигурност е, че не съществуват 100% предпазени системи. Затова А1 предлага услугата Cyber Backup, която основава аварийни копия на значимата информация на една организация, тъй че в случай че хакерите въпреки всичко пробият отбраните ѝ, данните да останат налични на втора локация.

„ IT Helpdesk пък е услуга, ориентирана към улеснението на бизнеса във връзка с неналичието на задоволително ИТ експерти. Тя разрешава на фирмите да трансферират цялата си ИТ активност към нашите екипи – поддръжка на сървъри, поддръжка на мрежа, поддръжка на крайните устройства и така нататък “, описаха от А1 по време на форума.

Не на последно място, операторът предлага и пенетрейшън проби – главен инструмент в света на киберсигурността. При тази услуга, откакто авансово се посочи методологията взаимно с клиента, екипите на А1 ревизират за всевъзможни уязвимости, като играят роля на зловредни играчи. След като бъде извършен пробата, компанията получава отчет за уязвимостите, както и рекомендации за съответни ограничения, а интервалът, на който наложително би трябвало да се вършат сходни инспекции, с цел да може една организация да се усеща оптимално сигурна, е 6 месеца.

Киберсигурността е единствено един аспект от активността на оператора като систематичен интегратор, само че тя, дружно с продължаващите старания за разширение и възстановяване на мобилната мрежа, ясно демонстрира едно – А1 подвига летвата и по всичко проличава, че скоро не счита да спре да го прави.

Иван Гайдаров

 
Източник: profit.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАПромоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР