Отчитаме изключително ниско ниво на държавния дълг, обяви от парламентарната

Отчитаме изключително ниско ниво на държавния дълг, обяви от парламентарната ...

......... Тя обясни, че задлъжнялостта няма да се увеличава и припомни, че правителството не е изтеглило 16 млрд. лева нов дълг, а от бюджетните излишъци миналата година е направило погасителни вноски по петгодишните еврооблигации, с което нивото на дълга е намаляло номинално с 2,257 млрд. лева, или с 3,5 процентни пункта.


Владислав Горанов е възпитаник на Математическата гимназия "Гео Милев", Плевен.

Владислав Горанов е възпитаник на Математическата гимназия "Гео Милев", Плевен. ...

......... събираемостта на ДДС и акцизи1Преглед на печата за 25 априлТристранният съвет отхвърли промените в Кодекса за социално осигуряванеПоскъпването на въглищата ще натежи на НЕК19Т. Петкова: Наваксваме бавените с години инвестиции в мините125Отпада предложението КЕВР да има контрол върху сделки с енергийни дружества8 /* (c)AdOcean 2003-2017, investor_bg.Investor.bg.NativeAds 2 */ ado.placement({id: `ado-HjBXrFZH


Последните тенденции и регулации в банковия сектор и дигитализацията във

Последните тенденции и регулации в банковия сектор и дигитализацията във ...

......... технически и регулаторни проблеми ще се превърнат в предизвикателство пред финансовия свят заради навлизането на нови играчи и ще станем ли свидели на революция в сферата на отвореното банкиране – тези и още теми ще бъдат обсъдени по време на дискусията на Клуб Investor.bg. Повече информация и регистрация на: http://club.investor.bg/.


Дългът на България в сектор „Държавно управление“ възлиза на 25,

Дългът на България в сектор „Държавно управление“ възлиза на 25, ...

......... края на миналата година, показват предварителни данни на Националния статистически институт през 2017 г. Излишъкът в подсектор „Централно управление” е в размер на 727 млн. лв., или 0,7% от БВП. Подсектор „Местно управление” е реализирал излишък от 256 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове” - дефицит от 63 млн. лева.


През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с ...

......... централната банка ще обяви данни за лихвената статистика през март. В последния работен ден на тази седмица НСИ ще информира какви са финансовите параметри на образованието в България през учебната 2017/2018 година. Ще излязат данни и за пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България през март.


Фискалният резерв в края на януари достига 11,2 млрд. лв.

Фискалният резерв в края на януари достига 11,2 млрд. лв. ...

......... намаление допринесе за по-ускорено намаление на резервите на годишна база, което възлезе на 6,9%“, пише още в обзора на ведомството.  Банковите резерви и депозитът на правителството остават с най-голям принос за годишното изменение. Те намаляват съответно с 19,8% и 17% на годишна база, докато парите в обращение нарастват с 9,6%. Просрочените задължения на държавата и общините към бизнеса намаляват,  макар

Просрочените задължения на държавата и общините към бизнеса намаляват,  макар ...

......... навреме задължения са били и под 200 млн. лв. Все още обаче липсва списък на ведомствата с най-големи просрочени задължения, нито пък по какви договори и на кои фирми се дължат, макар че предизборно всички партии обещават за прозрачност и коректност към компаниите, които работят  по правителствени или общински договори. 


Последните данни на НСИ показват, че експанзията на трудовия пазар

Последните данни на НСИ показват, че експанзията на трудовия пазар ...

......... от 27,7% на 26,5%, като причината е изпреварващият ръст на доходите от работна заплата и самостоятелна заетост. През 2017 г. те формират съответно 54,4% и 6,7% от доходите на българските домакинства, като освен на по-високите заплати в икономиката, подобрението се дължи и на по-големият брой заети лица.

Текущата и капиталова сметка през втория месец на годината е

Текущата и капиталова сметка през втория месец на годината е ...

......... измененията, дължащи се на курсови или ценови разлики, резервните активи на БНБ, които включват външните активи с които централната банка разполага, контролира и използва за пряко финансиране на дефицитите по платежния баланс, в края на февруари се понижават със 75,6 млн. евро. Преди година банковата статистика регистрира увеличение с 61


Направените в България преки чуждестранни инвестиции за първите два месеца

Направените в България преки чуждестранни инвестиции за първите два месеца ...

......... като в първите два месеца на 2017 г. те са достигнали сумата от 34,8 млн. евро. Това представлява разлика от 47,5 млн. евро. Само през февруари сумата се е свила с 9,8 млн. евро, докато година по-рано вложенията извън България са се увеличили с 20,7 млн. евро.

Нова наредба за откриването и воденето на платежни сметки, изискванията

Нова наредба за откриването и воденето на платежни сметки, изискванията ...

......... Въвеждат се нови два вида платежни услуги – услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация за сметка. В тази връзка се въвежда и нов вид доставчици на платежни услуги. Записани са и специфични изисквания спрямо доставчиците на платежни услуги за ограничаване и контрол на операционните рискове.Вярвам, че България ще прескочи от web банкирането към дигиталното

Вярвам, че България ще прескочи от web банкирането към дигиталното ...

......... карта. Той е на мнение, че някои банки ще останат в нишата на банкирането при обслужване на разплащанията с комунални услуги, докато други ще се специализират в сферата на дигиталните услуги. Според Питър Барон TBIF вече излиза на печалба с въвеждането на дигитални услуги с персонални дигитални профили на клиентите.


Министерският съвет одобри днес средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021

Министерският съвет одобри днес средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 ...

......... ще попари намеренията на военния министър Красимир Каракачанов за допълнителни повишения на възнагражденията. Въз основа на допусканията и прогнозното нетно дългово финансиране за периода 2019-2021 г. се очаква намаление на държавния дълг до ниво от 22,7 млрд. лв. към края на 2021 г., или 18,2 % от прогнозното ниво на БВП. 


Ръководството на Агенция по вписванията предприема спешни мерки за преодоляване

Ръководството на Агенция по вписванията предприема спешни мерки за преодоляване ...

......... приет. Така, системата на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел автоматично разпределя за разглеждане заявленията по реда на постъпването им, независимо дали е подадено заявление за: първоначална регистрация, за пререгистрация на ЮЛНЦ, за промяна в обстоятелствата или заявление за липса на дейност през предходната година.  


Ще има преструктуриране, а не съкращения в щаба на НАП,

Ще има преструктуриране, а не съкращения в щаба на НАП, ...

......... май 2018 г. Според синдикатите уволнените служители ще бъдат поне 300. Говорителят на НАП Росен Бъчваров коментира днес, че причините за сериозните съкращения в агенцията се крият в доста сериозен корупционен риск, но в същото време и в добрата възможност за подобрение и в момента другото звено, което извършва проверки.


Синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) сключиха с

Синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) сключиха с ...

......... „Виктория“ да не бъде стабилизирано в дългосрочен план, но и това да подкопае финансовата стабилност на Търговска банка Д, ако се налага постоянна капиталова и ликвидна подкрепа за ТБ „Виктория“. КТБ придоби бившата „Креди Агрикол България“ и я преименува на Търговска банка „Виктория“ малко преди да фалира през 2014 г.През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с ...

......... преките инвестиции и платежния баланс през февруари. В петък (20 април) НСИ ще публикува информация за противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните през миналата година.  В последния работен ден на тази седмица ще излязат статистически данни за нефинансовите национални сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят".


Разходите на промишлените предприятия за придобиване на дълготрайни материални и

Разходите на промишлените предприятия за придобиване на дълготрайни материални и ...

......... и свързаните с водата сектори (с относителен дял от 25,4%), при които се очаква увеличение с 27,9% в сравнение с 2017 г. Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 16,3%, като предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 25,2% спрямо предходната година.


Външната търговия на България с други страни изпитва сериозни трудности

Външната търговия на България с други страни изпитва сериозни трудности ...

......... на 3,094 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Нидерландия, които формират 69,1% от износа за държавите - членки на ЕС.Номинално изменение в стойностния обем на износа на България за ЕС през периода 2017-2018 година (спрямо същия месец на предходната година)

гледано: 44   Още видео0 гласа Основната несправедливост в новия

гледано: 44   Още видео0 гласа Основната несправедливост в новия ...

......... инициатива трябва да е разумно облечена и в икономическа обосновка, тъй като частните дружества би следвало да имат полза, т.е инвестицията да има ефект. Иначе със сигурност публично-частното партньорство ще доведе до комбиниране на капацитетите на застрахователите, възможностите и опита за управление на риска“, убеден е застрахователят.Вижте повече във видеото!


Министерство на вътрешните работи (МВР) и Министерството на отбраната (МО)

Министерство на вътрешните работи (МВР) и Министерството на отбраната (МО) ...

......... за обслужване на процеса за издаване на документи за самоличност с електронен носител, включително изграждане на единна точка за контакт и връзка с ICAO-PKD върху системата за граничен контрол. Проектът е свързан с изпълнение на ангажиментите на страната ни като член на Европейския съюз в областта на сигурността на документите. 


79 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки на

79 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки на ...

......... Министерство на здравеопазването, където вредите възлизат съответно на 142 373 лева и 93 970 лева, от които част са възстановени. За констатираните през тримесечието нарушения са съставени 188 акта за установяване на административни нарушения и седем акта за начет. Финансовите инспектори идентифицираха 32 „индикатора за измама“, съобщиха от финансовата инспекция.


Въпреки излишъка по текущата сметка от 2,2 млрд. евро за

Въпреки излишъка по текущата сметка от 2,2 млрд. евро за ...

......... на второ място, е 3,5 пъти по-малък от този на Германия – 20,9 млрд. евро. На трето място остава Италия (15,6 млрд. евро), следвана от Ирландия (14,9 млрд. евро). Най-голям дефицит продължава да бележи Обединеното кралство (17,1 млрд. евро), следвана от Гърция (2,8 млрд. евро) и Румъния (1,4 млрд. евро).


През кратката работна седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани

През кратката работна седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани ...

......... на България през януари.   В предпоследния работен ден националната статистика ще информира колко са били местата за настаняване през февруари.  НСИ ще публикува окончателните данни за миналата година за населението и демографските процеси в страната.   В петък (13 април) ще разберем каква е била инвестиционната активност в промишлеността през март.


За цялата 2017 г. сънародниците ни, които работят зад граница,

За цялата 2017 г. сънародниците ни, които работят зад граница, ...

......... официалната местна валута. Така например, в рамките на новото предложение презграничен банков превод в евро от България ще бъде таксуван като вътрешен банков превод в български лева. Това е значителна промяна, тъй като таксите за обикновен банков превод могат да достигнат изключително високи стойности в някои държави членки извън еврозоната.


Над 16 милиона евро ще бъдат инвестирани в Добричка област

Над 16 милиона евро ще бъдат инвестирани в Добричка област ...

......... Генерал Тошево и Мурфатлар също ще развиват със съвместен проект културната инфраструктура, ще обновяват обекти от историческото наследство и ще ги оборудват с модерни съоръжения. Финансова подкрепа за общи инициативи получават и Балчик и Мангалия, българската неправителствена организация "Еврика" и община Констанца и други, посочват от областния информационен център.   /БТА/


Трансграничните трансакции в рамките на Европейския съюз обикновено са евтини

Трансграничните трансакции в рамките на Европейския съюз обикновено са евтини ...

......... такси за трансгранични трансфери в евро вече се предава на Парламента и Съвета. Промени в сегашната система биха били желани и приветствани, особено за страна като България, където тези такси са чувствително по-високи - стига, разбира се, рисковете, споменати по-горе, да не се изпълнят.* Весела Кръстанова е стажант в ИПИ.


Изразът "справедливи данъци" е оксиморон, но често се използва като

Изразът "справедливи данъци" е оксиморон, но често се използва като ...

......... заплащане, работа на пълен работен ден и без периоди на прекъсване. Именно това трябва да е стремежът – повишаване на доходите чрез работа, а не чрез преференциално третиране от държавата на една група от населението за сметка на друга и създаване на негативни стимули за укриване на доходи, заключава икономистът.


Преди дни бяха изнесени данни на Националната агенция за приходите

Преди дни бяха изнесени данни на Националната агенция за приходите ...

......... доходите на работещите. Икономистът поясни, че няма основание за въвеждане на необлагаем минимум. Той посочи още, че от данните на НАП е видно, че няма съществено увеличение на хората, които се осигуряват под или около минималната работна заплата - към 1,2 млн. души през 2012 година и през 2016 година.


Средносрочната бюджетна прогноза за 2019-2021 г. предвижда ръст на минималната

Средносрочната бюджетна прогноза за 2019-2021 г. предвижда ръст на минималната ...

......... E–79 „Видин – Ботевград“, автомагистрала „Струма“, Лот 3.2 от Крупник до Кресна. Въз основа на допусканията и прогнозното нетно дългово финансиране за периода 2019-2021 г. се очаква намаление на държавния дълг до ниво от 22,7 млрд. лв. към края на 2021 г. или 18,2 % от прогнозното ниво на БВП.


Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) променя от 10

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) променя от 10 ...

......... Без такса е приемането на пари с неизтекъл срок на обмяна, както и на повредени български банкноти и монети. Няма да се плаща такса за банкноти до 100 броя, когато са повредени при активиране на средства против кражба, както и при опит за за грабеж с доказан документ от МВР.


Най-доброто за българската икономика тепърва предстои от гледна точка на

Най-доброто за българската икономика тепърва предстои от гледна точка на ...

......... публичния сектор от над 15% през тази година. „Ние сме с малко по-скромна прогноза на този фронт. Но така или иначе активизирането на усвояването на средства от ЕС и строителството на публична инфраструктура ще бъде един от важните канали, през които очакваме инвестициите през 2018 да нараснат“, коментира Кристофор Павлов.


Българинът спестява, но не инвестира. Банковият депозит остава най-популярната форма

Българинът спестява, но не инвестира. Банковият депозит остава най-популярната форма ...

......... според 5% доходността ще бъде отрицателна. 60% от отговорилите на въпроса дали смятат, че платформите за peer-to-peer инвестиране могат да гарантират доходност заявяват, че няма инвестиция с гарантирана доходност. Други 31% пък отговарят с „не“. Едва 11% са склонни да вярват, че тези платформи могат да гарантират получаването на доходност.


Прогнозираното нарастване на международните цени на петрола ще доведе до

Прогнозираното нарастване на международните цени на петрола ще доведе до ...

......... посока са свързани основно с неочаквани смущения в доставките по линия на геополитическо напрежение в някои от страните производителки и по-ускорено нарастване на световното потребление. Влияние в низходяща посока върху цените би могло да окаже нарастване на запасите в САЩ и евентуално неизпълнение на договореното споразумение за ограничаване на добива. 


Държавен фонд „Земеделие” изплати близо 105 млн. лева по Схемата

Държавен фонд „Земеделие” изплати близо 105 млн. лева по Схемата ...

......... подпомагане по схемата е в размер на 139,72 лева на хектар. Ставката е определена със заповед от 29.03.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите. Схемата за преразпределително плащане представлява по-високо подпомагане за първите 30 хектара, които отговарят на условията по Схемата за единно подпомагане на площ (СЕПП).  


Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) от 1 януари

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) от 1 януари ...

......... предприятия, които нямат делови отношения с банката и следователно не са ѝ известни. Ако тя обаче установи наличие на такава взаимовръзка, тя трябва да използва тази информация, когато оценява свързаността. В приложение към насоките на Европейския банков орган са включени сценарии, които илюстрират прилагането  им към групите от свързани клиенти.


Реалният брутен вътрешен продукт (БВП) е нараснал с 3,6% през

Реалният брутен вътрешен продукт (БВП) е нараснал с 3,6% през ...

......... стопанство отбелязва незначителен спад от 0,1%. „Структурата на брутната добавена стойност през 2017 г. не показа особени изменения спрямо тази от 2016 г. В нея услугите заемаха относителен дял от 67,4% (-0,2 пр. п. спрямо 2016 г.), индустрията 28,3% (+0,3 пр.п.), а селското стопанство 4,3% (-0,1 пр. п.).“, посочи Калчев.


Митниците и Националната агенция за приходите ще разработят процедура за

Митниците и Националната агенция за приходите ще разработят процедура за ...

......... не възрази срещу санкциите срещу сенчестата част на бизнеса“. Депутатът обясни, че по молба на премиера поел ангажимент предложенията на земеделците да бъдат внесени между четенията, а Бойко Борисов му обещал ГЕРБ да подкрепят предложенията. Председателят на асоциацията на зърнопроизводителите Костадин Костадинов обяви, че на 3 април земеделците няма да протестират.


Към края на 2017 година 719 хил. българи нямат здравна

Към края на 2017 година 719 хил. българи нямат здравна ...

......... са 233 хил. души. 10 хил. са бежанците, които не се осигуряват от бюджета или от работодател, а почти 80 хил. са декларирали доходите и осигуровки, но още не са ги погасили. В графата "Други здравно неосигурени лица" попадат 393 хил. души, става ясно от писмения отговор на финансовия министър.


Печалбата на банковата система за първите два месеца на 2018

Печалбата на банковата система за първите два месеца на 2018 ...

......... с 0,7% (с 16 млн. лева). Депозитите на кредитни институции намаляват със 109 млн. лева (2,1%), изчислиха в централната банка.Собственият капитал в баланса на банковата система в края на февруари възлиза на 12,3 млрд. лв., като през февруари се увеличава с 57 млн. лв. (0,5%) главно поради растежа на печалбата.


Министерство на финансите (МФ) очаква салдото по консолидираната фискална програма

Министерство на финансите (МФ) очаква салдото по консолидираната фискална програма ...

......... 28.02.2018 г. от централния бюджет възлиза на 220,1 млн. лв Размерът на фискалния резерв  към 28.02.2018 г. е 10,7 млрд. лв., в т.ч. 10,0 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,7 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.


Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие нова Наредба

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие нова Наредба ...

......... на платежна институция и дружество за електронни пари, условията и реда за вписване в регистъра на доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка, условията и реда за лицензиране и осъществяване на дейност като оператор на платежна система с окончателност на сетълмента, както и извършването на сетълмент в БНБ.


Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие нова Наредба

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие нова Наредба ...

......... на страната. Текстът е базиран на досега съществуващите указания на централната банка, с необходимата актуализация, без да се въвеждат промени по същество. Наредбата регламентира изискванията при предоставяне и обработка на статистическа информация, като определя обхвата на отчетните единици, типовете данни, честотата и сроковете, в които те се предоставят на БНБ.


Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) определи ниво на

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) определи ниво на ...

......... оповестената информация се актуализира на всяко тримесечие. * Представените данни за показателите „съотношение кредит/БВП“ и „отклонение на съотношението кредит/БВП от дългосрочната му стойност“ са изчислени въз основа на актуалната информация към датата на вземане на решение (две тримесечия назад спрямо периода на референтния индикатор и определеното ниво на буфер).Източник: БНБ


Общият индекс на цените на производител в България през февруари

Общият индекс на цените на производител в България през февруари ...

......... с 0,5%, и при производството на: лекарствени вещества и продукти, метални изделия, без машини и оборудване, електрически съоръжения и при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - по 0,4%. Индексът на цените на производител на международния пазар през февруари 2018 г. спада с 0,8% в сравнение с предходния месец.


Парламентът отхвърли на първо четене предложените промени в Закона за

Парламентът отхвърли на първо четене предложените промени в Закона за ...

......... точка на потребителите кредитен пазар, смята Стоянова. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев коментира, че у нас има банково базиран модел на студентско кредитиране и не можем да бъдем безкрайно социални. Кредитите са финансирани от самите банки и трябва да се съобразим с цената на банковия ресурс, посочи той.


Отстъпката от 5% върху данъка за довнасяне по годишната данъчна

Отстъпката от 5% върху данъка за довнасяне по годишната данъчна ...

......... носител. Отправена е препоръка до министъра на финансите да анализира сега действащата разпоредба и при необходимост да внесе предложение за изменение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, така че да бъде премахнато неравното третиране между данъчно задължените лица, които не използват интернет, и лицата, които го използват.


Депутатите от парламентарната икономическата комисия отхвърлиха още на първо четене

Депутатите от парламентарната икономическата комисия отхвърлиха още на първо четене ...

......... да гласуват законопроекта и той беше отхвърлен. Румен Гечев от БСП обаче коментира, че все пак има процедура, по която спорният текст да стигне до пленарната зала. Все още не е ясно дали ще бъде изцяло изтеглен от деловодството или ще бъде преработен с препоръките на институциите и браншовите организации.


Брутният външен дълг на България в края на януари (частен

Брутният външен дълг на България в края на януари (частен ...

......... евро (0,2% от общия размер) – за сектор "Банки", 57,2 млн. евро (42,7%) за Други сектори, а вътрешнофирменото кредитиране е 58 млн. евро (43,3%). През януари 2018 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са на стойност 194,4 млн. евро, докато година по-рано бяха платени 513,9 млн. евро.


Натрупаните пенсионни права в България към края на 2015 г.

Натрупаните пенсионни права в България към края на 2015 г. ...

......... до момента пенсионни права в социалното осигуряване, като се дава възможност за по-добър анализ и международна сравнимост на пенсионните системи между държавите. Пенсионните права са финансови активи, които настоящите, както и бъдещите пенсионери, притежават по отношение на съответните пенсионноосигурителни схеми.                                          Пенсионни права в българското социално осигуряване

Без никакви дебати и предложения по текстовете депутатите приеха окончателно

Без никакви дебати и предложения по текстовете депутатите приеха окончателно ...

......... картово плащане на данъци и на осигурителни вноски по сметки на Националната агенция за приходите (НАП)  в БНБ. При използването на този начин  за погасяване на задълженията не се дължи такса за банков превод.   Мярката цели да оптимизира безналичните плащания в бюджетния сектор, каза по време на представянето Менда Стоянова.


Асоциацията на банките в България (АББ) e на мнение, че

Асоциацията на банките в България (АББ) e на мнение, че ...

......... закон за обявяване в несъстоятелност на физически лица. Процедурата, според нея, трябва да има втори шанс на длъжниците и справедливо удовлетворение на кредиторите при уреждане в българското законодателство на личния фалит. Манолова е на мнение, че новият закон ще е в интерес на длъжниците, на кредиторите, но и на фиска.


Лихвените нива по депозитите на бизнеса и домакинствата в България

Лихвените нива по депозитите на бизнеса и домакинствата в България ...

......... 0,11 пр.п. до 0,22%, изчисляват в централната банка. В сравнение с януари 2018 г. средната лихва по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0,03 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0,02 пр. п.   ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОРИ НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДОМАКИНСТВА (НОВ БИЗНЕС)

По 40 лв. великденски бонус ще получат пенсионерите с най-ниски

По 40 лв. великденски бонус ще получат пенсионерите с най-ниски ...

......... бавят и да се изплатят за празника.  Социалният министър Бисер Петков уточни, че става дума за 56,5% от пенсионерите в България. Той увери, че НОИ има готовност своевременно да изпълни решението на Министерския съвет. „Бонусът“ ще се получава с пенсиите за април, изплащането на които ще започне от 4-ти април.


Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове отбелязва

Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове отбелязва ...

......... повишава с 0,12 пр. п. до 5,64%. ГПР на жилищните заеми се повишава до 4,11%, като в края на януари беше 4,04%. Заемите в евро през февруари са с 4,40% ГПР, със 7 процентни пункта по-ниско в сравнение с месец по-рано.           Кредити на сектор Домакинства (Нов бизнес)

Райфайзенбанк обявява конкурс за проекти на български стартъпи  в областта

Райфайзенбанк обявява конкурс за проекти на български стартъпи  в областта ...

......... икономиката, които Райфайзенбанк (България) финансира са: търговия – 37%, производство – 31% и земеделие, горско и рибно стопанство – 11%. Добрев отчете, че 50% от клиентите на банката са в големите градове. По думите му със съдействието на банката фирмите се възползват от европейските програми COSME, Innovfin и „МПС Инициатива“.


Данъчните и Българският институт по метрология (БИМ) проверяват бензиностанции за

Данъчните и Българският институт по метрология (БИМ) проверяват бензиностанции за ...

......... зареждането. Предвид спецификата на всеки отделен обект в случай, че някой от изброените по-горе елементи не е наличен в обекта, такъв не следва да бъде изобразяван и обратно - в случай, че в към ЕСФП има включени и други елементи, извън изброените, същите следва да бъдат изобразени в блок схемата.


През тази седмица ще излязат актуални статистически данни в областта

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни в областта ...

......... на жилищата (HPI) за четвъртото тримесечие на миналата година. В петък ще излязат окончателни данни за туристическите пътувания и разходите за туризъм на населението за миналата година.  НСИ ще информира за цените на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти през второто шестмесечие на 2017 г.


В последните години несъбираемите приходи намаляват, заяви пред БНР председателят

В последните години несъбираемите приходи намаляват, заяви пред БНР председателят ...

......... където става дума за извършване на престъпление, точно там са възможностите за увеличаване на събираемостта", препоръча той. Кирил Желев смята още, че плоският данък е остаряла форма за облагане и трябва да се премине към прогресивно облагане. Според него въвеждането на диференцирана ставка не води до преки ефекти за бюджета.


Предисторията и контекстът на тази драма са следните. Групата за

Предисторията и контекстът на тази драма са следните. Групата за ...

......... система? Казано иначе драматизацията е излишна. Ако се иска от правителството и данъчните да събират 100% от всички планирани приходи, това е равнозначно да се иска икономиката и хората на страната да работят като в концентрационен лагер. Такива опити са правени в миналото и винаги са били неуспешни.    


В дългосрочен план, фактори като увеличена средна продължителност на живота,

В дългосрочен план, фактори като увеличена средна продължителност на живота, ...

......... до някъде неоправдано, от гледна точка на общата логика на управление на държавния ресурс. „Не искам да казвам, че Фондът е безсмислен, но той може да гарантира в дългосрочен план изплащането на пенсиите или подпомагането на финансирането на дефицита в държавното обществено осигуряване, в относително лимитиран аспект“, коментира още министърът.


През втория месец на годината кредитирането в България ускорява темпа

През втория месец на годината кредитирането в България ускорява темпа ...

......... за последните дванадесет месеца е 81,2 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 149,5 млн. лв. (в т. ч. 6,9 млн. лв. през февруари 2018 година), а обратно изкупените кредити – 68,3 млн. лв. (в т. ч. 0,4 млн. лв. през февруари 2018 година).

При ръст на БВП за последните три години от 18%,

При ръст на БВП за последните три години от 18%, ...

......... фискален контрол, чрез който в реално време се наблюдава превоза на стоките“, посочи Димитрова. Според говорителя на НАП Росен Бъчваров твърденията, че има 16 млрд. лв. несъбрано ДДС не отговаря на истината. Той добави, че на последна съдебна инстанция НАП печели над 85% от делата за данъчно-ревизионни актове.

Производители на плодове и зеленчуци получиха близо 40 млн. лева

Производители на плодове и зеленчуци получиха близо 40 млн. лева ...

......... г., съобщи Фондът. За плодове (основна група) са разпределени 29,2 млн. лева, за сливи и десертно грозде 6,2 млн. лева, за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) 4,3 млн. лева. Градинарите получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара и плащане с по-нисък размер за площи над 30 ха.


Направените в България преки инвестиции през януари 2018 г. възлизат

Направените в България преки инвестиции през януари 2018 г. възлизат ...

......... преките инвестиции, направени в България, възлизаха на 96,5 млн. евро. Вложенията в чужбина през януари обаче са се свили сериозно на годишна база и са на ниво от -2,7 млн. евро, като година по-рано те са били в размер на 14,2 млн. евро, пресмятат от централната банка.

През януари текущата и капиталовата сметка на платежния баланс на

През януари текущата и капиталовата сметка на платежния баланс на ...

......... на курсови или ценови разлики, резервните активи на БНБ, които включват външните активи с които централната банка разполага, контролира и използва за пряко финансиране на дефицитите по платежния баланс, в края на януари се понижават с 1,358 млрд. евро.  През януари 2017 г. статистиката регистрира намаление със 773 млн. евро.


Министерският съвет определи на изпълнителния директор на Националната агенция за

Министерският съвет определи на изпълнителния директор на Националната агенция за ...

......... на заместник-министрите и на началниците на кабинетите на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите, с който на практика възнагражденията се увеличиха двойно. В момента един заместник-министър получава не по-малко от 3200 лв. За началниците на кабинетите също имаше таван – 1860 лв., но сега те взимат около 3420 лв. 


Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) константно пренебрегва интересите

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) константно пренебрегва интересите ...

......... на доходи и имущество - тогава задлъжнелите лица ще погасяват задължения, когато започнат работа или придобият имущество. Омбудсманът посочи още, че подобни текстове трябва да бъдат прецизирани, за да няма злоупотреби и хора със задължения да прехвърля свое имущество. За това например ще се проверява за подобни сделки в миналото.


Голяма част от финансовия ресурс на страната се източва, а

Голяма част от финансовия ресурс на страната се източва, а ...

......... от президента Румен Радев да свика Консулстативния съвет за национална сигурност (КСНС). „За да се допусне подобна сума да не може да бъде събрана, означава, че институциите не са си свършили работата“, твърди Георгиев от „Боец“. Затова от организацията настояват за пълен списък на всички търговци, които дължат ДДС в големи размери.


Плащанията към държавните ведомства и бюджетни организации по сметки в

Плащанията към държавните ведомства и бюджетни организации по сметки в ...

......... При този начин на погасяване на задълженията не се дължи такса за банков превод. Предлаганите промени не водят до необходимост от допълнителни средства от държавния бюджет, пише още в мотивите. Измененията не са свързани и със създаване на нови административни структури. Мярката цели да оптимизира безналичните плащания в бюджетния сектор.