През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с ...

......... г. В сряда (21 март) централната банка ще обяви данни за външната търговия през декември 2017 г., за потока на преки инвестиции за януари 2018 г. и за платежния баланс за първия месец на тази година. В петък (23 март) БНБ ще информира каква е била паричната статистика през февруари.


Резултатите на държавните предприятия представляват източник на несигурност и риск

Резултатите на държавните предприятия представляват източник на несигурност и риск ...

......... силно разпокъса. Освен това често липсва финансова насоченост и отчетност, а назначенията на управленски длъжности  се извършват без провеждане на състезателни процедури. Според Брюксел присъствието и ролята на политическия елемент са прекалено силни, което е в ущърб на дългосрочните визия и координация, прозрачност и стандарти за управление на високо равнище. 


Системата за защита от природни бедствия да се финансира от

Системата за защита от природни бедствия да се финансира от ...

......... да се плащат за пасища, мери и ливади. Застрахователните компании, които предлагат застраховки по класове „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“, „Пожар и природни бедствия“ и „Други щети на имущество“, също ще заплащат задължителна вноска. От днес в рамките на 30 дни могат да бъдат пращани предложения по проекта. 


Четвъртокласници от столичното 119 СУ„Академик Михаил Арнаудов“ бяха поканени на

Четвъртокласници от столичното 119 СУ„Академик Михаил Арнаудов“ бяха поканени на ...

......... информираност по въпросите на финансовото образование и финансовата грамотност чрез организиране на различни събития за учениците както на национално, така и на европейско ниво. В дългосрочен план кампанията, която включва над 30 държави, предвижда да подобри нивото на финансово образование в Европа, по-специално за ученици в основните и средните училища.


Преди два дни приключи сделката, с която "ДЗИ Животозастраховане" ЕАД

Преди два дни приключи сделката, с която "ДЗИ Животозастраховане" ЕАД ...

......... на ДЗИ, неговият надзорен съвет ще се различава. Той ще бъде председателстван от Петър Андронов, кънтри мениджър на КВС Груп за България и председател на управителния съвет на ОББ. Другите членове на надзора на "ОББ Животозастраховане" ще бъдат Йохан Демен и Григорий Вазов (членове също на надзорния съвет на ДЗИ).


Две седмици преди крайния срок само 10 партии са подали

Две седмици преди крайния срок само 10 партии са подали ...

......... 5 хил. до 10 хил. лв. Може да им бъде отнето и правото на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители. Освен това Софийският градски съд може да постанови разпускане на политическа партия, когато не са представени в Сметната палата годишни финансови отчети за две последователни години. Земеделието да бъде изключено от обхвата на Законопроекта за административното

Земеделието да бъде изключено от обхвата на Законопроекта за административното ...

......... не бъде осъществена, за голяма част от земеделците най-близката бензиностанция е на 20 – 30 км. Ще зареждаме горива при цени на дребно, при положение че ползваме отстъпки за закупуване на горива на едро, допълни представителят на НАЗ. Проблемът не е в регистрираните обекти, в контрабандата на гориво, допълни тя. 


През февруари активността на банките при потребителски кредити беше висока.

През февруари активността на банките при потребителски кредити беше висока. ...

......... на кредитните институции при жилищните кредити през най-краткия месец от годината се запази същата, както и през януари. Но сравнението на офертите показва, че през февруари се наблюдава влошаване на параметрите по тези банкови продукти.         Индекси на MoitePari.bg – актуални стойности към февруари 2018 спрямо януари 2018 г.

Еврозоната е дългов капан, от който няма измъкване. Това заяви

Еврозоната е дългов капан, от който няма измъкване. Това заяви ...

......... да купи ЧЕЗ. Човек, който е теглил от банка, знае колко е тежък процесът. Не може да се случи банка да ви отпусне 320 млн. кредит без да имате огромни обезпечения извън самото ЧЕЗ. Очевидно става дума за много сериозна политическа протекция и за някаква голяма игра“, каза още Папазов. 


Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините

Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините ...

......... края на миналата година са били 41.  Средният за страната дял на покритие на разходите за местни дейности с приходи се повишава до 88,39%, спрямо 85,20 на сто през 2016 г., като 49 общини постигат резултат над средното за страната (62 са били в края на 2016 г.). 

Конституционният съд (КС) единодушно прие, че не е имало нарушение

Конституционният съд (КС) единодушно прие, че не е имало нарушение ...

......... а после отхвърлено при окончателното гласуване. От БСП твърдят в жалбата, че на практика конкретната разпоредба от Закона за бюджета за 2018 г., касаеща сумата за субсидии и текущи трансфери на Министерския съвет, е гласувана три пъти.  Конституционният съд не приема тезата. Аргументите ще станат ясни с публикуване на решението.Банковата система изпрати най-добрата си година от началото на финансовата

Банковата система изпрати най-добрата си година от началото на финансовата ...

......... Коефициентът на безработица е 5,6%, или с 1,1 процентни пункта по-нисък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 година. Всичко това дава по-голяма увереност на лицата, нуждаещи се от финансиране, и на фирмите в сектора, че поетите задължения ще могат да бъдат погасени.Структура на кредитите по матуритет (%)

До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са

До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са ...

......... задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други варианти за плащане са с пощенски запис или чрез интернет. Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.


1,5 млн. лева ще получат фермерите за застраховки на селскостопанска

1,5 млн. лева ще получат фермерите за застраховки на селскостопанска ...

......... подкрепено с 1,2 млн. лева, за хуманно отношение към свинете се предоставят 30 млн. лева, а други 20 млн. лева отиват за имунопрофилактика на животните. 85 млн. лева ще получат производителите на тютюн по Схемата за преходна национална помощ, необвързана с производството. Средствата са с 5% по-малко спрямо предходната кампания. 


Застрахователните дружества в България управляват средства в размер на 7,297

Застрахователните дружества в България управляват средства в размер на 7,297 ...

......... 12,9%, докато година по-рано бяха 12,4%. Експертите на БНБ пресмятат, че вземанията от застрахователни операции към края на четвъртото тримесечие на миналата година са 10,3% при 9,7% в края на 2016 г., а на депозитите – 9,3%, при 11,4% година по-рано.                                                           СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ ПО ИНСТРУМЕНТИ

Депутатите от всички парламентарно представени групи са решили да борят

Депутатите от всички парламентарно представени групи са решили да борят ...

......... сериозни затруднения на фермерите, които ще бъдат принудени да изкарват селскостопанската си техника по основните пътни артерии в страната, за да могат да заредят с гориво. В летния сезон това е особено голям проблем. Затяга се кранчето и на ведомствените бензиностанции, от които няма да могат да зареждат трети лица.През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с ...

......... в чуждестранна валута за февруари. НСИ ще обяви годишните данни  за товарния автомобилен транспорт през миналата година. Ще излезе и статистическото наблюдение за 2017 г. на работната сила. В петък (16 март) НСИ ще публикува годишните данни, свързани с пътуванията на българи в чужбина и посещения на чужденци в България.


Днес ще бъде прието постановление на правителството за отпускане на

Днес ще бъде прието постановление на правителството за отпускане на ...

......... са едни кранове и те се поддържат в изправност", отбеляза премиерът. Той напомни, че в страна има 7000 язовира.  В заседанието участват също директорът на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР Николай Николов, зам.-председателят на ДАМТН Кирил Войнов, както и областните управители на Враца и на Монтана. 


Пазарът на незаконни тютюневи изделия е един от най-големите източници

Пазарът на незаконни тютюневи изделия е един от най-големите източници ...

......... на страната, категорични са експертите. Те допринасят за данъчните приходи с между 9% и 10% годишно. Политическото решение да се ограничи незаконният пазар на тютюневи изделия води до рязък спад на потреблението на незаконни цигари от средно 20% през 2016 до 6-7% през 2017 г., обобщават от ЦИД.

Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е осигурила 300 млн.

Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е осигурила 300 млн. ...

......... заеми достигат 8 млрд. евро, като ЕИФ е отпуснал над 200 млн. евро. От 2011 г. досега допълнително са привлечени над 900 млн. евро. От Групата на ЕИБ потвърдиха ангажимента си да подкрепят приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС като развитието на транспортни коридори или цифровизацията на региона.


България е заделила 12,7% от брутния вътрешен продукт (БВП) за

България е заделила 12,7% от брутния вътрешен продукт (БВП) за ...

......... е едва 0,2%. За семействата с деца се заделят 2,4% от БВП. Най-много средства за социална защита през 2016 г. са отпуснали Финландия (25,6% от БВП), Франция (24,4%) и Дания (23,4%), показват още данните на Евростат. Най-малък дял пък са били изхарчени от Ирландия (9,9%), Литва (11,2%) и Румъния (11,6%).


България е готова да увеличи вноската си в бюджета на

България е готова да увеличи вноската си в бюджета на ...

......... официална информация, чух от медиите, че се очаква до края на деня да има нова информация. Позицията ни е непроменена, ние очакваме да чуем какво ще заяви чешката страна, тъй като това все пак е частна сделка, която зависи от тези, които са я сключили", коментира Горанов, цитиран от БНР. 


Малко над 2,789 млрд. лв. общо има в Сребърния фонд

Малко над 2,789 млрд. лв. общо има в Сребърния фонд ...

......... инструменти на БНБ, като се предвижда освен в депозити и сметки средствата на фонда да може да се влагат и в заеми на БНБ и ценни книжа, емитирани от нея. С други думи -  това ще даде възможност средствата от фонда да бъдат използвани за потушаване на ликвидни кризи. 

Общата сума на годишните вноски на банките във Фонда за

Общата сума на годишните вноски на банките във Фонда за ...

......... само за банките, които имат лиценз за банкова дейност в България, а и за клоновете на кредитните институции от трети държави. Със закона се създаде процедура за възстановяване и преструктуриране на банки в България в случай на появата на системни проблеми. Българското законодателство е приведено в съответствие с европейската директива.


Управителният съвет на Българската народна банка издаде предварителни одобрения по

Управителният съвет на Българската народна банка издаде предварителни одобрения по ...

......... структури в шестмесечен срок. Investor.bg припомня, че в края на януари Радослав Миленков, председател на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в  банките (ФГВБ), съобщи, че процедурата по продажба на ТБ "Виктория" е на финалната фаза, след като синдиците на КТБ преговаряха с двете банки, подали обвързващи оферти.


Жените предприемачи ще получат още един специализиран банков продукт, който

Жените предприемачи ще получат още един специализиран банков продукт, който ...

......... поредица от форуми на различни места в страната ще се обсъждат предизвикателствата пред бизнеса. На срещи с ментори ще бъдат представени добри примери, които да стимулират жените предприемачи. В ПИБ ще изградят електронна платформа, чрез която те ще могат да се обучават и информират дистанционно по актуални за тях теми.


Растежът на реалния БВП в България през 2017 г. се

Растежът на реалния БВП в България през 2017 г. се ...

......... да има основен положителен принос за реалния растеж, което ще увеличи вноса на стоки и услуги, показва анализът на експертите на централната банка. Те пресмятат, че по-бързото нарастване на импорта спрямо експорта на български стоки и услуги ще доведе до отрицателен принос на нетния износ за общия растеж.

50% от печалбата на държавните предприятия и търговските дружества с

50% от печалбата на държавните предприятия и търговските дружества с ...

......... отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, тъй като се изпълняват предварителни условия във водния сектор за усвояване на средствата от еврофондовете. Срокът за внасяне на отчисленията и дивидентите за държавата е 31 май 2018 г., а 15 юли 2018 г. – за дружествата, които съставят годишен финансов отчет по Закона за счетоводството.


Мнозинството в парламента отхвърли президентското вето върху текстове от промените

Мнозинството в парламента отхвърли президентското вето върху текстове от промените ...

......... съдът да може да разглежда претенциите на синдиците, както и да се запази статутът на неправилно заличените обезпечения. Колегата му Делян Добрев се поинтересува къде при дебата са депутатите от БСП и отново върна темата за връзка на БСП и нейни депутати с фалиралата банка, с отправка към Елена Йончева.


През четвъртото тримесечие на 2017 г. икономиката на България се

През четвъртото тримесечие на 2017 г. икономиката на България се ...

......... реалното увеличаване на БВП има нарастването на индивидуалното потребление - с 3,6%, и на колективното - с 1,7%. Бруто образуването на основен капитал нараства с 4,5%. Вносът и износът на стоки и услуги отбелязват годишен ръст съответно с 8,3 и 2%.                        


Окончателните данъци върху доходите от чужбина на местните физически лица

Окончателните данъци върху доходите от чужбина на местните физически лица ...

......... банкови сметки; - доходи от доброволно осигуряване и застраховане (по реда на чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ); - доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества (по глава деветнадесета, раздел ІІ от Закона за корпоративното подоходно облагане), които се облагат с окончателен данък.


Държавният стълб на пенсионната система в България се намира в

Държавният стълб на пенсионната система в България се намира в ...

......... миналото десетилетие у нас беше приет Закон за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. „Сребърен фонд“), който в моменти на силен демографски натиск да съдейства за подобряване устойчивостта на пенсионната система. По данни на Министерството на финансите към края на 2017 г. във фонда има близо 2,8 млрд. лева.


През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с ...

......... национално ниво и конкретно за четвъртото тримесечие на 2017 г. Ще излязат и годишните предварителни данни за производителността на труда през миналата година и за четвъртото тримесечие на 2017 г.  В петък (9 март) националната статистика ще публикува данни за продажбите в промишлеността, строителството и търговията през януари 2018 г.


През 2017 година здравните вноски на гражданите са в размер

През 2017 година здравните вноски на гражданите са в размер ...

......... е внесла в бюджета на НЗОК от името на пенсионери, деца и безработни, са в размер на 1,13 млрд. лева. Здравните вноски на работищети в държавните и общинските дружества са 331 млн. лева. Трансферът за покриването на разходите за здравни осигуровки, които се дължат от държавата, е от държавния бюджет.


От тази година юридическите лица, които през 2017 г. не

От тази година юридическите лица, които през 2017 г. не ...

......... задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други варианти за плащане са с пощенски запис или чрез интернет. Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.


Процентът на сивата икономика намалява, но той трябва да бъде

Процентът на сивата икономика намалява, но той трябва да бъде ...

......... ще се наложи да се подменят. Тя призова собствениците на обекти да не изчакват последния момент. Депутатът отхвърли обвиненията, че подмяната ще стане от фирми, близки до ГЕРБ. Търговците трябва да купят касови апарати, чийто софтуер позволява да се предават данни към НАП, а не да купят конкретен модел.  


Въпреки новите проучвания сред близо 600 висши ръководители в ЕС,

Въпреки новите проучвания сред близо 600 висши ръководители в ЕС, ...

......... техническа експертиза, когато става дума за покриване на изискванията на новите правила. Докато анализът и внедряването на МСФО 9 могат да изглеждат предизвикателни, това може да бъде направено и то бързо – особено ако банките решат да се доверят на експертизата на компания, която се намира на една ръка разстояние.


Министерството на финансите (МФ) очаква салдото по консолидираната фискална програма

Министерството на финансите (МФ) очаква салдото по консолидираната фискална програма ...

......... минималната пенсия (от юли и октомври), както и с по-високите разходи за персонал. Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към края на януари от централния бюджет, възлиза на 84,0 млн. лв. Размерът на фискалния резерв към 31 януари е 11,2 млрд. лв., отчитат още от министерството.


Селскостопанска академия (ССА) вече ще има автономен бюджет след гласуваните

Селскостопанска академия (ССА) вече ще има автономен бюджет след гласуваните ...

......... да набира допълнителни приходи от помощи и други безвъзмездно получени средства, като лицата, предоставящи тези средства, ще трябва да декларират техния произход. Парламентът предвиди Селскостопанската академия да разработи Стратегия за научноизследователска, приложна, иновативна и внедрителска дейност в областта на аграрния сектор, която ще се актуализира на всеки три години.  


Банковата система в България увеличи печалбата си през януари с

Банковата система в България увеличи печалбата си през януари с ...

......... млрд. лв. в края на периода) обуславя слабото понижение на съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност, съответно до 20,41%, 20,86% и 22,08% към 31 декември 2017 г. (при 20,53%, 20,99% и 22,20% към края на септември 2017 г.).


Брутният външен дълг на България (частен и държавен) продължава да

Брутният външен дълг на България (частен и държавен) продължава да ...

......... с 3,394 млрд. евро спрямо края на 2016 г., когато беше 1,495 млрд. евро, припомнят от централната банка. От БНБ обясняват, че понижението се дължи както на спада на брутния външен дълг (с 1,481 млрд. евро, 4,4%), така и на нарастването на брутните външни активи (с 1,912, млрд. евро, 5,9%).


Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление е

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление е ...

......... покупка на жилище в евро намалява и на месечна, и на годишна база, като в края на миналия месец тя е 4,08%. Намалението спрямо декември е 0,02 пр. п., а в сравнение с година по-рано – с 0,57 пр. п. надолу.        Кредити на сектор домакинства (нов бизнес)

Лихвените нива по депозитите на бизнеса и домакинствата в България

Лихвените нива по депозитите на бизнеса и домакинствата в България ...

......... лихвени проценти по овърнайт депозитите по салда на фирмите през януари в левове и в евро остават на същите нива, както през декември – 0,01%. На годишна база намалението е съответно с 0,03 пр. п. и 0,02 пр. п.  Депозити на сектори нефинансови предприятия и домакинства (нов бизнес)

С последните регулации в Европа и  с директивата за платежните

С последните регулации в Европа и  с директивата за платежните ...

......... тази на банките. В сравнение с депозитите в момента, които не носят почти никакъв доход, Klear предоставя нова възможност за инвестиране в кредити на надеждни кредитополучатели и осигурява средна доходност от 6,7% през 2017, каза той и изказа мнение, че споделената икономика внася глътка свеж въздух в сферата на финансите.


През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с ...

......... "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" през януари 2018 г. Националната статистика ще публикува наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите за февруари 2018 г. В четвъртък (1 март) ще станат ясни какви са цените на производител в услугите през четвъртото тримесечие на миналата година.


Наскоро коментирахме някои идеи за „по-справедливи данъци” (виж тук), които

Наскоро коментирахме някои идеи за „по-справедливи данъци” (виж тук), които ...

......... на хотелите от нощувки са скочили със 105% за 7 годиниНадзорът на НЗОК нареди спешна проверка на задълженията към чужди фондове1Премиерът предложи „скъпа зона“ за коли в центъра на София30Министърът на енергетиката Теменужка Петкова подава оставка16Президентът блокира закона "Пеевски" за банковата несъстоятелност12 /* (c)AdOcean 2003-2017, investor_bg.Investor.bg.NativeAds 2 */ ado.placement({id: `ado-HjBXrFZH5_Q3Nor59Ppzz3z


В края на януари депозитите на бизнеса са достигнали 21,689

В края на януари депозитите на бизнеса са достигнали 21,689 ...

......... увеличение е 5,9% - малко по-бързо от това през декември. В централната банка констатират, че спестяванията на финансовите предприятия към 31 януари са 2,490 млрд. лева, което представлява 2,4% от БВП, намалявайки с 28% на годишна база. Годишно понижение през декември 2017 г. бе с 1,1 пр.п. по-ниско.

Оборотите в транспортните услуги през четвъртото тримесечие на 2017 г.

Оборотите в транспортните услуги през четвъртото тримесечие на 2017 г. ...

......... е ръстът при „Дейности в областта на информационните технологии“ - с 18,1%. При издателската дейност обаче има спад от над 25%. Оборотите  при „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“ нарастват с 37,5%. Намаление се наблюдава единствено при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ (3,8%).

Българската икономика се развива добре и растежът следва възходяща тенденция

Българската икономика се развива добре и растежът следва възходяща тенденция ...

......... надзора и функционирането на  държавните  предприятия и укрепване на управлението са от решаващо значение за повишаване на производителността и конкурентоспособността. В МВФ приветстват наскоро проведените реформи за подобряване на съдебната система и борба с корупцията и смятат, че по-нататъшните усилия в тази област ще създадат по-благоприятна среда за частни инвестиции.


В желанието си да се преборят с укриването на обороти,

В желанието си да се преборят с укриването на обороти, ...

......... централи могат да бъдат прекратениКамен Плочев: Има отказ за лечение на българи в ЕС, нека решим проблема3Премиерът предложи „скъпа зона“ за коли в центъра на София30АЕЦ "Белене" или нов блок в Козлодуй - къде е истината?21Президентът блокира закона "Пеевски" за банковата несъстоятелност12 /* (c)AdOcean 2003-2017, investor_bg.Investor.bg.NativeAds 2 */ ado.placement({id: `ado-HjBXrFZH5_Q3Nor59Ppzz


Европейската инвестиционна банка и Райфайзен Лизинг България подписаха кредитно споразумение

Европейската инвестиционна банка и Райфайзен Лизинг България подписаха кредитно споразумение ...

......... подписали споразумения за банката и лизинговата компания за общо 160 млн. евро. “С последната кредитна линия от ЕИБ, чрез Райфайзен Лизинг, ще осигурим ново лизингово финансиране в лева и евро за широк кръг от клиенти за закупуване на оборудване, камиони и ремаркета, лекотоварни и леки автомобили, и др.“, информира банкерът.


През 2017 година държавата е платила здравните вноски на пенсионери,

През 2017 година държавата е платила здравните вноски на пенсионери, ...

......... е платила 49,8 млн. лева, от които 43,4 млн. лева от общините, става ясно още от отговора на Горанов, публикуван в деловодството на Народното събрание. За здравни вноски на работещите в държавните и общинските структура от бюджета са платени 331 млн. лева, от които 113,7 млн. лева - от общините.


Парламентът прие нов Закон за платежните услуги и платежните системи,

Парламентът прие нов Закон за платежните услуги и платежните системи, ...

......... от страна на доставчик на платежни услуги. При подаване на жалба институцията трябва да отговори до 15 работни дни. Ако  не може да го направи, законът задължава да обясни писмено на клиента защо и кога ще отговори, като до максимум 35 работни дни трябва да даде отговор на подадената жалба.


Българската народна банка вписа в регистъра по Наредба № 20

Българската народна банка вписа в регистъра по Наредба № 20 ...

......... АД, които са собственост на Столична община. Оказа се, че зад него стои българското дружество "Инса Ойл", собственост на Георги Самуилов. Петролната компания плати 46 млн. лева за покупката на дела на Столичната община в банката, но формално няма право на глас, както гласи разрешението на централната банка за сделката.


Без дебати Народното събрание възложи на Сметната палата да направи

Без дебати Народното събрание възложи на Сметната палата да направи ...

......... 2018 г., а окончателният доклад да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, съобщи БТА. Вносители на предложението са Корнелия Нинова и група народни представители. Предложението за ревизия е заради големия обществен интерес как се харчат допълнителните бюджетни пари при осигуряване на публичност и прозрачност, казват вносителите.  


Към края на миналата година активите, управлявани от местните и

Към края на миналата година активите, управлявани от местните и ...

......... възвръщаемост на вложенията. За една година инвестиционните фондове са се увеличили със 126 броя и в края на миналата година са 1042 броя. Но докато при чуждестранните ръстът е със 117 до 920 броя, местните фондове са достигнали 122 броя – едва с девет повече за година.

През януари банките отново проявиха висока активност при потребителските заеми.

През януари банките отново проявиха висока активност при потребителските заеми. ...

......... институции не са толкова активни. В първия месец от годината само три от тях промениха своите условия, като при две от тях те бяха в положителна посока. Януари беше лишен от нови предложения, в допълнение на което две банки удължиха срока на валидност на настоящите условия по продукти.

Ново изискване за бизнеса влиза от тази година в сила

Ново изискване за бизнеса влиза от тази година в сила ...

......... е организацията, която беше активно намесена в създаването на изискванията за нефинансово докладване на европейско ниво“, обясни още Пенка Коркова. Като цяло в счетоводните среди новото изискване не се толерира, защото създава излишни административни усложнение, но така или иначе то е факт и се прилага във всички страни от ЕС. 


Омбудсманът ще предложи на Министерския съвет нормативни промени, с които

Омбудсманът ще предложи на Министерския съвет нормативни промени, с които ...

......... по някаква причина на дадено лице не може да бъде  отпусната персонална пенсия, тези пенсии да бъдат превърнати в социални индивидуални помощи", настоява още омбудсманът. Мая Манолова ще предложи още децата сираци до седми клас също да получават стипендии, а не само тези от осми клас нагоре, както е сега.


Преките чуждестранни инвестиции, които влязоха в българската икономика през миналата

Преките чуждестранни инвестиции, които влязоха в българската икономика през миналата ...

......... достигнаха 901,9 млн. евро. Според предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) увеличението е с 241,9 млн. евро. В централната банка изчислиха още, че през декември 2017 г. инвестициите намаляват с 12,1 млн. евро, докато през последния месец на 2016 г. спадът беше с 245,2 млн. евро.

За миналата година текущата и капиталовата сметка на платежния баланс

За миналата година текущата и капиталовата сметка на платежния баланс ...

......... месец на миналата година салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 407,6 млн. евро при дефицит от 274,5 млн. евро за декември 2016 г. За 2017 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 1,980 млрд. евро при излишък от 2,561 млрд. евро за 2016 година.

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с ...

......... ще публикува паричната статистика за януари 2018 г. В последния работен ден на тази седмица НСИ ще обяви статистическа информация, свързана с разходи за придобиване на дълготрайни материални активи и индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на миналата година.  Ще излязат и годишните данни за местата за настаняване.


През 2016 г. и 2017 г. чрез дискреционни решения на

През 2016 г. и 2017 г. чрез дискреционни решения на ...

......... че бюджетното изпълнение през последните две години е значително по-добро от първоначалните очаквания, но това прикрива сериозни пропуски при провеждането на фискалната политика в страната. „Нещо повече – вместо управляващите да се възползват от подобрената икономическа ситуация, за да проведат редица дълго отлагани реформи, те раздуват неефективни разходи“, заключава икономистът. 


Лошите кредити в България отчитат поредно понижение – този път

Лошите кредити в България отчитат поредно понижение – този път ...

......... матуритет над една до пет години са 787,8 млн. лева и на годишна база нарастват с 8,3% (60,3 млн.лв.). Вземанията по кредити с матуритет до една година са 565 млн. лева като нарастват с 15,7% (76,7 млн.лева) за една година.       СТРУКТУРА НА ВЗЕМАНИЯТА ПО КРЕДИТИ

Лизинговите компании в България продължават да се радват на засилващ

Лизинговите компании в България продължават да се радват на засилващ ...

......... сравнение с края на септември миналата година. Относителният им дял се понижава от 20,7% в края на декември 2016 г. до 19,2% в края на същия месец на 2017 година.                      Вземания по финансов лизинг по вид на актива 

Потребителските цени в България се увеличават с 1,8% на годишна

Потребителските цени в България се увеличават с 1,8% на годишна ...

......... месец по-рано е 100,5%. През януари 2018 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата се увеличават в сравнение с декември и при трите групи стоки – при хранителните продукти с 0,9%, при нехранителните – с 0,1%, и при улугите – с 0,4%.  


Финансовият министър на германската провинция Бавария Маркус Зьодер отхвърли каквато

Финансовият министър на германската провинция Бавария Маркус Зьодер отхвърли каквато ...

......... добре, но трябва да се знае, че темповете на реален икономически растеж на България са догонващи. Как ще се задържи този растеж, ще зависи от образованието“, каза икономистът. По думите му е важно дали се постига добър икономически растеж и то за продължителен период от време.Още по темата четете тук.


Правителството удължи срока на прилагане на Единната национална стратегия за

Правителството удължи срока на прилагане на Единната национална стратегия за ...

......... доброволното изпълнение. От Министерския съвет напомнят, че със стратегията се въведе добрата практика на единен междуинституционален подход за координация и тясно оперативно сътрудничество между компетентните национални институции в областта на приходите, разработи се система от индикатори за мониторинг и оценка, които са с конкретни срокове за изпълнение и отговорни институции.


Още по тематаК.Караиванова: КФН контролира дружества с финансов ресурс от

Още по тематаК.Караиванова: КФН контролира дружества с финансов ресурс от ...

......... пише в прессъобщението на регулаторния орган на небанковите институции. Комисията, ръководена от Карина Караиванова, отказва да издаде одобрение на Милена Стоянова Стоянова като член на съвета на директорите на управляващо дружество „ЕФ Асет Мениджмънт” АД. КФН признава придобитата от Филип Руменов Стоев квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.


Нели Недялкова е заместник изпълнителен директор на БНП Париба Лични

Нели Недялкова е заместник изпълнителен директор на БНП Париба Лични ...

......... на иновативни канали за кандидатстване и отпускане на кредит е стратегическа посока за развитие на БНП Париба Лични Финанси и ние инвестираме много в разработването на удобни дигитални решения. Например, наскоро изцяло обновихме „виртуалния си магазин за кредити“ и предложихме изцяло ново клиентско изживяване при кандидатстването онлайн за потребителски кредит.