О.з. бригаден генерал д-р Валтер Файхтингер е виден европейски експерт ...

 О.з. бригаден генерал д-р Валтер Файхтингер е виден европейски експерт

Путин иска да създаде около себе си зона на безопасност

 
О.з. бригаден военачалник доктор Валтер Файхтингер е изтъкнат европейски специалист по въпросите на защитата и сигурността. Той е държавен глава е на влиятелния виенски център за стратегически разбори CSA.Бойчо Дамянов е публицист, който живее и работи във Виена. Председател е на Културно-просветната организация " Св. св. Кирил и Методий ", известна с най-разнообразната си културна активност.
- Започнаха договаряния в Женева, в Брюксел и Виена сред Съединени американски щати и Русия. Как виждате близкото бъдеще?

- Оптимистично. Започват договаряния, ще се усилва доверието. Не е допустимо да даваш цялостна газ, да летиш против една стена и да останеш жив. Това към този момент стана ясно на всички, остава да се намерят общите точки и решения. Сигурен съм, че през идващите дни ще станем очевидци на много неща. Даже и да има на места отстъпления, те ще са краткотрайни.

- Коя е преобладаващата тематика на разгововорите?

- Безспорно, преобладаващата тематика сред Русия и Запада през днешния ден е Украйна. Главният въпрос е какво да чакаме и по какъв начин ще приключи всичко това. Напрежението набъбна изключително мощно през последните месеци и този въпрос евентуално ще ни занимава и през новата година.

- Какво желае Русия?

- Путин ясно го сподели - гаранции за сигурността на Русия и евакуиране на НАТО от избрани територии от Източна Европа. Засега звучи нереалистично, само че знаем, че на Путин са му ясни всички условия. Той изхожда от това, че днешната конюнктура е извънредно преференциална за Русия по няколко аргументи. Президентският мандат стартира за Байдън не както му се искаше, незабавно се сблъска с най-сериозни проблеми както в страната, по този начин и на интернационалната сцена, най-много във връзка на Китай. Отгоре на всичко му се стовари и Украйна. Това са два напълно разнообразни региона на напрежение и Съединени американски щати разпиляват своите сили, не могат да се съсредоточат в основното за тях китайско направление. Към тези две заболели точки бих добавил и Европа, където Съединени американски щати не оставиха у съдружниците си положително усещане във връзка обезпечаването на тяхната сигурност.

- Факт е, че изненадващо бързо Западът се съгласи да стартира диалози по желаните от Русия ограничения за сигурност...

- Спомнете си, че през деветдесетте години на предишния век контактите също бяха дейни. Но тогава Западът се възползва от отслабналата и безсилна Русия. Създаде неприемлива конюнктура. Днес Русия декларира, че е срещу. Нейните причини не са нови. А и по тези въпроси е по-добре да се приказва, в сравнение с да се стреля.

- Казвате, че през днешния ден Русия приказва от позицията на силата. Какво желае да се случи?

- За Русия през днешния ден настъпи съдбоносният час да упражни оптимален напън върху Украйна като се възползва от отслабения Запад. Ще последват дипломатически триумфи, които при други условия и при друго съответствие на силите не биха били вероятни. Тя желае да сътвори към себе си, сходно на Съюз на съветските социалистически републики по-рано, зона на сигурност, в която тя да има правото на глас, само че политиката й по отношение на тези страни да не е прекомерно твърда.

Факт е, че през днешния ден с изключение на Съединени американски щати и Русия към този момент има други огромни и мощни страни.

- Да се върнем на 90-те години. Тогава НАТО последователно опря до Руската граница. Прибалтика, Полша, редица други страни минаха в " противниковия " лагер. Сега накъде?

- Днес Русия ги преглежда като допустима буферна зона. Включването на източноевропейците в НАТО внезапно утежни сигурността на Русия. Това изключително важи за Украйна, Молдова и Грузия, където днешните ръководещи не престават напъните към НАТО. През 2014-та Русия направи първата значима стъпка на противопоставяне с Крим. Изключвам опцията Русия да има сходни планове във връзка с Полша или Прибалтика. Ако Русия има някакви искания, то това е неприсъдиняването на Украйна към НАТО.

- Каква очаквате да е реакцията на Европа?

- Гаранциите би трябвало да бъдат двустранни. Западът също ще сложи своите условия. Очаквам разговорът да е градивен.

- В Полша и Румъния Съединени американски щати разположиха ракети с двойно предопределение, които станаха бодил в очите на Русия. Ще бъдат ли част от договарянията?

- Съединени американски щати реализираха едностранно разполагане на тези ракети в Полша и Румъния. Русия се почувства застрашена. Тези ракети също би трябвало да станат част от договарянията. Малко по-късно, като ответна мярка Русия разположи сходни свои ракети в Калининградска област и в Крим. Най-добре е всичко това да бъде занулено. В това виждам позитивното на сегашната съветска самодейност - ракети могат да бъдат ситуирани, само че могат и да бъдат и демонтирани. Много е значимо да бъде възобновена пълноценната активност на съществуващите до момента разнообразни платформи за реализиране на контакти и диалози с оглед недопускане на напрежения и ескалации, такива като Организацията за сигурност и съдействие в Европа (ОССЕ) или Съветът Русия - НАТО. Ако се окажат незадоволителни, биха могли да се основат или да се предложат нови механизми и способи за надзор над оръжията.

- За дребни страни като България и Австрия е изключително значимо да има такива площадки и механизми, с цел да могат да изразят своите опасения и да не оставят всичко да се взема решение от огромните през главите им.

- Един от най-подходящите за задачата конгреси е ОССЕ и доста се надявам всичките тези тематики да бъдат разисквани там. Имаме към този момент насъбран богат опит през миналите съвсем 50 години след Хелзинки 1973 г.

Източник: standartnews.com