Биографии - Новини


Повече от 4 часа продължи изслушването на 20 те кандидати за

Повече от 4 часа продължи изслушването на 20 те кандидати за ...

... сектор.  За председател е предложен конституционният съдя Стефка Стоева. Нито един от кандидатите няма принадлежност към Държавна сигурност е показала проверка, обяви още Данаил Кирилов.