В Смолян адвокати протестираха срещу предложението районните съдилища в областта

В Смолян адвокати протестираха срещу предложението районните съдилища в областта ...

Адвокатите в Смолян защитиха районните съдилища


В Смолян адвокати протестираха срещу предложението районните съдилища в областта да бъдат закрити и да се преобразуват в териториални отделения на районен съд Смолян, предаде БНТ.

Адвокатите в Смолян се обявиха против преобразуването на районните съдилища в областта като териториални поделения на районен съд Смолян. Не са съгласни и с предложението всички граждански дела с материален интерес над 2000 лева да станат на първоинстанционна подсъдност в Окръжния съд на областния град.

"За област Смолян считаме, че ще са налице крайни неблагоприятни последици, ограничаване на достъпа до правосъдие, както и може би демографски срив", каза адв. Елена Радева от Адвокатската колегия в Смолян.

"Ние ще искаме провеждане на широко и задълбочено обществено обсъждане на този модел тук на място", каза адв. Иванка Сивенова, която е секретар в Адвокатска колегия в Смолян.

Според адвокатите промяната в подсъдността означава втора инстанция за най-масовите граждански дела да стане Апелативен съд Пловдив. Това създава сериозен проблем заради трудното пътуване в планинския район и сериозно повишава разходите за делата.

Източник: fakti.bg