Инспекторатът към Висшия съдебен съвет провери 4132 ежегодни декларации за

...
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет провери 4132 ежегодни декларации за
Коментари Харесай

301 съдии, прокурори и следователи са подали неверни данни за имуществото си

Инспекторатът към Висшия правосъден съвет ревизира 4132 годишни заявления за имущество и ползи за 2021 година, подадени от съдии, прокурори и следователи. Това оповестиха от неговия пресцентър

Предмет на инспекция бе сходството на заявените условия за имуществото на съдиите, прокурорите и следователите, на техните съпрузи или лицата, с които се намират във фактическо общуване на брачен начала, както и на ненавършилите им пълноправие деца. В хода на инспекциите се извърши параленост сред заявените обстоятелства и получената информация от съответните обществени регистри, в които заявените условия подлежат на регистриране, оповестяване или засвидетелствуване.

Фактически е тествано имуществото на 9962 лица, в това число наличностите по банковите им сметки към 31 декември 2021 година

В 3831 от тестваните заявления е открито сходство сред заявените обстоятелства и получената информация.

В 301 заявления е открито противоречие сред заявените обстоятелства и получената информация, за което деклараторите са известени документално, като на съображение член 175ж, алинея 2 Закон за съдебната власт им е даден 14-дневен период за премахване на непълнотите и грешките в заявените условия. Към сегашния миг са подадени 222 коригиращи заявления, като в 191 от тях несъответствието е отстранено, а за останалите 31 - инспекциите не са завършили. В 79
Всичко за Вашата сватба
от случаите 14-дневният период по член 175ж, алинея 2 Закон за съдебната власт за подаването на коригираща декларация към момента не е изминал.
Източник: fakti.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg