Съществува необходимост в по-надеждна и устойчива стратегия за военно сдържане.

Съществува необходимост в по-надеждна и устойчива стратегия за военно сдържане. ...

RAND Corporation: България често отстъпва под натиска на Москва.

Съществува необходимост в по-надеждна и устойчива стратегия за военно сдържане. Румъния и България няма да могат самостоятелно да отразят удар от страна на Русия, а верността на Турция към Алианса в условията на бъдеща криза с Русия е под голям въпрос. НАТО и нейните партньори и единомишленици в този регион нямат нужда да съответстват на Русия във военно отношение. Разгръщането на предови системи на ПВО и бреговата отбрана в Румъния и България за противодействие на настъпателни ракетни заплахи от страна на Русия в Черно море ще стане един от начините за укрепване на сдържането. Продължаването на оказване на военна помощ на Украйна и Грузия в развитието на националния отбранителен потенциал, с който се занимават днес САЩ и редица други страни също ще способства за засилването на регионалното сдържане. Това е едно от заключенията аналитическият център RAND Corporation при правителството на САЩ в изследване, чиято цел е да опита да изработи Стратегия за сдържане на Русия в Черноморския регион, представено на конференция от 22 март 2019 година. Ето и други от основните изводи в изследването, които касаят страната ни.
Инструменти на мека сила за враждебно влияние
Русия ще задейства широк набор от инструменти на мека сила за отслабването на трансатлантическото единство, в това число мейдийна пропаганда и влияние. В черноморския регион Русия се е научила да използва добре недостатъците на демократичното развитие и държавното управление в много от страните за това да повлияе върху политическите дебати за своите интереси. Русия се е развила в използването на финансовите връзки, собственост, формални и неформални политически контакти със средствата за масова информация, за да разпространяват кремълската пропаганда. Русия използва вноса като начин за поддържане на утвърдени клиенти в страните от региона, а така също изнася корупция, превръщайки я в политически инструмент, пише още в доклада. Тя служи за обогатяване на действащата в региона разузнавателна мрежа и способства за разширяването и проникването на политиката в икономиката.
Един от участниците разказва как Москва използва сензации вместо факти в информационните си войни. Тя рисува света в черно и бяло, изобразявайки Русия положително, а Запада отрицателно, използвайки сарказъм, неоснователни исторически паралели и обобщения. Тя често цитира руските ръководители и руските информационни агенции. Руските новини се отличават с тенденциозност, а авторските статии са изпълнени с откровена превзетост. Медиите от типа „Спутник“ разпространяват стереотипи и линията на Кремъл.
В някои страни, като България, въздействието на руската пропаганда е ограниченио, се казва в доклада, сравнявайки положението с Грузия, където 18% от населението получава новините от руски източници.
Все пак руската пропаганда в Югоизточна Европа има успех в социалните мрежи, където се излага общественото мнение, а не това на елита. Русия използва такива мрежи, като Facebook за разпространяването на националистически, антиевропейски послания, чиято цел е да попречи на евроинтеграцията, да използва страховете на хората, свързани с маргинализацията, либерализма, миграцията и исляма... Руските интернет тролове се възползват от проруските чувства на най-слабо образованите българи. В Украйна, Румъния и България руската пропаганда се опитва да въздейства върху консервативните настроения в определена част от обществото.
Крайбрежните черноморски държави имат съвпадащи и противоположни интереси, които искат да защитят от враждебната намеса на Русия. Един от участниците в конференция обръща внимание на това, че рядко има съвпадение на интереси дори като такива страни, като Румъния и България. Докато Румъния активно противодейства на руското влияние в региона, то България често отстъпва под натиска на Москва, се казва още в изследването. 
Целите на Москва
В общите цели на Москва са отчетени условията, съществуващи във всяка страна от региона.
- Изолацията на Турция и България от политиката на ЕС и НАТО с помощта на икономически и енергийни стимули е ключов елемент от руската стратегия. Информацинните и медийни операции на влияние върху тези страни са насочени към формирането на положително отношение към Русия.
- Русия се стреми да засили напрежението и взаимната подозрителност в отношенията на Турция със САЩ и ЕС, за да разруши още повече ориентираността на Анкара на Запад. Зависимостта на Турция от руския газ ще се засили, благодарение на „Турски поток“, а така също и чрез строителството на АЕЦ Аккуйо, осъществена от руската държавна корпорация „Росатом“. Това ще стане още един източник на търкания с ЕС.
- Освен това Русия обещава, че предложеният проект за строителството на „Турски поток 2“ (бел.ред. Вероятно става въпрос за „Балкански поток“)ще направи България център за доставка на руски газ. В България обаче няма необходимите условия за това да стане център за доставка на руски газ, но може да стане транзитна страна.

Източник: actualno.com