2022 710 - Новини
Вижте решенията на Министерския съвет Министерският съвет прие Постановление за създаване

Вижте решенията на Министерския съвет Министерският съвет прие Постановление за създаване

...

... март 2022 г. в гр. Руан, Франция, по покана на Френското председателство. Със събитието беше иницииран политическият дебат по наскоро представения Осми доклад на ЕвропНационалният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушна подкрепа по

Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушна подкрепа по

...

... категорично несъгласие с политиката по доходите и в данъчната система.Като подкрепя определени, заложени в проекта, политики, КТ „Подкрепа“ изразява редица препоръки за по-устойчив Бюджет 2022.


Детските градини да са безплатни и минималната работна заплата да

Детските градини да са безплатни и минималната работна заплата да

...

... е изключително грешно", категоричен е финансовият министър. Предстои бюджетът да бъде обсъден със социалните партньори, гласуван на Министерския съвет и след това внесен в Народното събрание.


Детските градини да са безплатни и минималната работна заплата да

Детските градини да са безплатни и минималната работна заплата да

...

... е изключително грешно", категоричен е финансовият министър.Предстои бюджетът да бъде обсъден със социалните партньори, гласуван на Министерския съвет и след това внесен в Народното събрание.Предлагат увеличение на минималната работна заплата майчинството и детските надбавки

Предлагат увеличение на минималната работна заплата майчинството и детските надбавки

...

... средно увеличение от 84 лв. на човек.„Предлагаме социална защита на населението. Предвид тревожните икономически параметри, нивата на инфлацията са в рамките на допустимото”, допълни Белчев.