В Стара Загора се проведе национална работна среща на областните ...

В Стара Загора се проведе национална работна среща на областните

Предлагат събарянето на незаконни сгради да е за сметка на нарушителя

В Стара Загора се организира национална работна среща на регионалните шефове, съобщи БНР.

На срещата се сложиха и разискаха казусите, пред които регионалните управи са изправени при осъществяване на нормативно вменени им пълномощия, като едноличен орган на държавната власт по райони.

Областният шеф на област Бургас проф. Мария Нейкова покаже обширен разбор на казусите, свързани с ръководството и разпореждането на парцели-държавна благосъстоятелност. Нейкова подчертава върху лошото техническо положение на здания заради обезценка и липса на подкрепа, които с времето се рушат и са опасни за обществото, както и фактът, че не могат да бъдат обезопасени, което е резултат от обстоятелството, че регионалните шефове не разполагат с финансов запас за ремонт, подкрепа и обезопасяване на сградния фонд.

Обърна се внимание и върху безстопанствеността на държавните парцели през годините-казус, пред който са изправени всички регионални управи, както и че нямат опция да охраняват парцелите, които им е вменено да ръководят и не могат да предотвратят неоснователното им завладяване. Проф. Нейкова оферира страната да не разходва средства за срутване на незаконното строителство, а този харч да бъде за сметка на нарушителя, а там, където е належащо, да се сезира и прокуратурата.

По време на полемиката регионалните шефове изложиха компликациите, с които се сблъскват при разрешаването на разнообразни проблеми и се сплотиха към концепцията за тясно съдействие, обмяна на експеримент и взаимоотношение за използване на положителни практики.

Обърна се внимание върху ръководното обслужване на жителите. Нейкова оферира да се основат ръководни звена за сложно ръководно обслужване, с цел да се спестят средства, време и възстановяване качеството на ръководното обслужване на жителите.

Едновременно с дебатите по затрудненията, които срещат в работата си, губернаторите оферираха и се сплотиха в предложенията си за разрешаване и за преодоляване на откритото в ежедневните казуси в регионалните управи. Тези оферти ще бъдат предоставени на вниманието на Министерски съвет.

Източник: fakti.bg