Собствениците ще са по-мотивирани да кандидатстват за саниране, ако могат

...
Собствениците ще са по-мотивирани да кандидатстват за саниране, ако могат
Коментари Харесай

Организация ще обследва сгради, обновени по програмата за саниране

Собствениците ще са по-мотивирани да аплайват за саниране, в случай че могат да употребяват безлихвени заеми с размера на самоучастието. Размерът на дотацията би трябвало да е привързан с постигнатата енергийна успеваемост, за разноските би трябвало да се поддържа национална база данни. Процедурите за избор на архитект и строител наложително би трябвало да се обособени, споделят от алианса.
Процесът по обмисляне, организация, осъществяване и надзор на строителството не основава предпоставки за качествени резултати по националната програмата за саниране. Това декларират от неправителствената организация " Алианс за висока строителна просвета " (АВСК), след разбор на свършеното на първия й стадий.

От организацията оповестиха, че ще обследват гратис 10 актуализирани здания. Председателят й арх. Стоян Тодоров е " уверен, че по документи всичко е съвършено ", само че би желал след проучвания и да се излезе със мнение какво действително е свършено. Десетте здания, които бъдат определени сред кандидатствалите притежатели, ще бъдат включени като съответни образци в отчет, който алиансът възнамерява да изпрати до националните и европейските управляващи.
Проблемите
От сдружението считат, че цялостното субсидиране на първия стадий от програмата е занижило упованията и условията на притежателите на постройките за качеството на санирането. Според арх. Стефан Цонев настроението у хората е " за без пари - толкоз ". След като от Министерството на районното развиване в България коригираха изискванията и на втория стадий на програмата безвъзмездната финансова помощ е понижена на 80%, ползата към нея е невисок.
Реклама
От алианса означават, че по общо мнение на представителите на сектора, панелните блокове, върху които най-често се ползва програмата, имат потребност от изцяло възобновяване - подсилване на структурата, главен ремонт на ВиК и електрическата апаратура, противопожарната апаратура, вентилационната уредба, покрива и топлоизолацията. " Слагане на изолираност без да се ревизира и при потребност укрепи структурата на постройките е като да се " гримира труп ", разяснява инж. Марин Гергов от Камарата на инженерите в капиталовото планиране.

Финансирането на подготвителните действия (обследване и проектиране) и строително-монтажните работи е било " несъответстващо " считат от алианса. Плащането е било на кв. м без да се взема поради другата степен на обезценка на обособените здания, настрана периодите са прекомерно къси.
Кръглата маса беше дни, откакто вятърът отнесе част от изолацията на жилищен блок във Варна, саниран по програмата.
От осъществените планове 60% са вид инженеринг - строителят е възложител на проектанта, което слага проектанта във финансова взаимозависимост от строителя. Това основава проблеми, споделя зам.- ръководителят на АВСК арх. Петкана Бакалова, тъй като проектантът не може да предложи по-скъпи материали или по-сложи планови решения, даже и да са нужни - няма да бъде определен от възложителя. От районното министерство са създали рекомендация на втория стадий на програмата да не се употребява инженеринг. От алианса счита, че това би трябвало да е не целесъобразно, а наложително изискване. " Няма по какъв начин да има ефикасен и първокласен авторски контрол, когато процедурата е на инженеринг ", споделя арх. Бакалова.

Проблем освен в осъществяването на програмата за енергийна успеваемост, само че и в цялото българско строителство, е непълнотата в нормативната уредба - липсват стандарти за планиране и осъществяване. Според арх. Бакалова строителният контрол в страната е чисто фиктивен, а и не се заплаща почтено. Има липса и на квалифицирани строители. Няма ефикасен осигурителен развой и финансови гаранции от страна на строителя за интервала на употреба, а гаранционните периоди са къси.
Реклама Предложения
От алианса към този момент имат подготвени оферти за възстановяване на резултатите от програмата. Препоръчват да се провежда огромна разяснителна акция, ориентирана към сдруженията на етажната благосъстоятелност, да се преразгледа методът на финансиране на обследването и проектирането и да се дават задоволително време и средства за тези подготвителни действия. Размерът на дотацията би трябвало да се обвърже с предстоящите и постигнатите равнища на енергийна успеваемост, потвърдени с енергиен одит във етапа на употреба. Разходите би трябвало да се възнамеряват и наблюдават посредством поддържане на национална база данни.

От организацията считат, че притежателите може да бъдат стимулирани да аплайват по програмата, посредством разпределяне на безлихвени заеми, който да покриват самоучастието. Процедурите за избор на архитект и строител наложително би трябвало да се обособени.

Препоръчва се да бъдат въведени наредби и стандарти за планиране, осъществяване и надзор, в това число и за квалификацията на строителните служащи. Според алианса е нужна и законодателна промяна, обвързвана със застраховането в бранша и въвеждането на цифров паспорт за всеки обект.
Целите на организациятаАлианс за висока строителна просвета е организация с нестопанска цел, записана през юни тази година. Основната й цел е да работи за основаване на висока строителна просвета според осемте критерия, залегнали в Декларацията " Една висока строителна просвета за Европа " от Давос, 2018 година Те са свързани с ръководството, функционалността, околната среда, стопанската система, многообразието, съобразяването с подтекста и духа на мястото, и с хубостта.Сред заявените цели на алианса е да отстоява върховенството на закона и да взе участие интензивно в развиването на националното законодателство, да работи за подсилване на гражданското общество, частния стопански бранш и демократичните институции в страната.Бори се също за понижаване на административната тежест върху гражданското общество и бизнеса, цифровизация и бистрота на ръководството, за свободен пазар в бранша на строителство, за цифровизация на процесите в целия витален цикъл на обектите и др.
Източник: capital.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАПромоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР