Парламентът прие окончателнона второ четене законопроекта за противодействие на корупцията.

...
Парламентът прие окончателнона второ четене законопроекта за противодействие на корупцията.
Коментари Харесай

На второ четене: Парламентът прие законопроекта за противодействие на корупцията

Парламентът одобри дефинитивно на второ четене законопроекта за противопоставяне на корупцията. С него съществуващата Комисия за противопоставяне на корупцията и лишаване на нелегално добитото имущество (КПКОНПИ) се разделя на две, съобщи Дарик.

В тримесечен период от влизането на този закон в действие Народното събрание избира членовете на новата Комисия за противопоставяне на корупцията. Съществуващата Комисия за противопоставяне на корупцията и за лишаване на нелегално добитото имущество се преименува на Комисия за лишаване на нелегално добитото имущество, одобриха депутатите.

До избирането на състав на Комисията за противопоставяне на корупцията, заварените при влизането в действие на закона членове на КПКОНПИ извършват функционалностите на членове на съответните комисии, като след избора на нови членове не престават мандата си като членове на Комисията за лишаване на нелегално добитото имущество.

Новият закон за противопоставяне на корупцията влиза в действие от деня на обнародването му в „ Държавен вестник “ като се изключи направени промени в Наказателно-процесуалния кодекс, които влизат в действие от 1 март 2024 година.

Директорът на профилираната дирекцията „ Противодействие на корупцията “ в антикорупционния орган може да прави искане за потребление на специфични разследващи средства при изискванията и по реда, избрани със Закона за специфичните разследващи средства, записаха депутатите.

Първоначално се предвиждаше Комисията за противопоставяне на корупцията сама да ползва специфични разследващи средства (СРС) и да има чиновници под прикритие, само че в пленарната зала депутатите одобриха тези текстове да отпаднат. Предложението за това направи Стою Стоев („ Продължаваме промяната - Демократична България “). Той изясни, че една от главните полемики в правната комисия е била обвързвана с това особено звено за използване на СРС и най-после са постигнали единодушие то да отпадне.

Досега чиновниците в антикорупционния орган можеха да правят информации по осведомителните фондове за лица, заемащи обществена служба, да разпознават лица и обекти, да правят оперативна инспекция на събраните данни и тяхното документиране, да правят насрещни инспекции по документи и да вземат пояснения от жители. Сега към тези пълномощия се прибавят и нови.

Служителите на Комисията за противопоставяне на корупцията ще могат да правят наблюдаване, да проникват и изследват пространства и транспортни средства, да вземат мостри за относително проучване. Оперативно-издирвателната активност ще се прави и посредством белязване на обекти и предмети, оперативно различаване, действен опит, доверителна договорка, следена доставка и персонално търсене, взеха решение депутатите.

Оперативно-издирвателната активност ще приключва с отчет до шефа на дирекция „ Оперативно-издирвателна активност “ за осъществените действия по постъпил сигнал или инспекция за противопоставяне на корупцията въз основата на събраните, оценените и тестваните сведения при или във връзка постъпилата информация за прояви на корупция от лица, заемащи обществени длъжности. Въз основа на отчета шефът на профилираната дирекция ще взима решение за по-нататъшните дейности. При констатации за съществуване на данни за осъществено закононарушение ще изпраща отчета по подготвеност на прокуратурата на Република България и/или на Европейската прокуратура. При установено в отчета противоречие в размер на не по-малко от 25 000 лева в заявеното от лица, заемащи обществени длъжности, имущество или спор на ползи, ще уведомява Комисията за лишаване на нелегално добитото имущество.

Според настоящия досега закон решение за започване на инспекция за определяне на нелегално добито имущество се взима, когато е открито противоречие в размер на не по-малко от 20 000 лв..

Източник: struma.com

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg