Да прекратите своите договори с мобилният оператор или други доставчици ...

Да прекратите своите договори с мобилният оператор или други доставчици

Бутон “Отказ”: Как да прекратите бързо договор за услуги в Германия


Да прекратите своите контракти с мобилният оператор или други снабдители на услуги единствено с един бутон е фантазия за множеството консуматори в Германия. Скоро това ще бъде допустимо.

Независимо, че дигитализацията и смарт договорите набират мощ в Европа от години, потребителите на разнообразни услуги в Германия, да вземем за пример се сблъскват с непреодолими спънки по преустановяване на договорите си с мобилни оператори, онлайн търговци и други

До в този момент перкратяването на контракти беше обвързано с писмена преписка сред двете страни, опити за връщане на клиенти с непопулярни артикули или понижения, които не постоянно са мечтани от клиента.

Въвежда се бутон „ Отказ “
Бутонът “Отказ” става наложителен: какво значи това за консуматори на услуги и компании? Нов закон има за цел да улесни прекратяването на контракти онлайн. Законът обаче, който има смисъл от позиция на отбраната на потребителите, има няколко изключения. Въпреки това скоро може да разреши на клиентите да анулират договорите си без предупреждение, в случай че закона не е прибавен вярно.

В бъдеще договорите би трябвало да могат да се приключват посредством бутон на уеб страницата или платформата на компанията – най-малко когато става дума за контракти, които могат да се подписват и онлайн. В интерес на отбраната на потребителите договорите би трябвало да бъдат толкоз лесни за преустановяване, колкото и за подписване.
Какво споделя немският закон за бутона за отвод?
Законът, който беше признат в края на последния законодателен срок от тогавашния министър на правораздаването и отбраната на потребителите Кристин Ламбрехт (сега министър на отбраната), постановява, че прекратяването на контракти онлайн би трябвало да бъде толкоз елементарно, колкото и сключването на тези контракти. Това се отнася за контракти, подписани на уеб страници, както и посредством приложения. Раздел 312k от Гражданския кодекс беше модифициран за тази цел.

От една страна, към този момент не би трябвало да е належащо да се обаждате на доставчика за отменяне, да му изпращате писма или други формуляри или анулирането да бъде доказано по телефона. Всичко това бяха известни способи и средства в предишното, свързани с доста стрес –  телефонни снабдители, стрийминг услуги, интернет снабдители и други компании, работещи въз основата на абонамент, са преговаряли ловко с клиентите, постоянно за настояването за отменяне да бъде забравено.

До в този момент клиентите се отчайваха от дългото време на очакване на горещата телефонна линия за отменяне, безкрайната преписка и даже правосъдни процеси, свързани с не малко разноски.
Как тъкмо да бъде внедрен бутонът за отвод?
По-конкретно, бутонът би трябвало да бъде елементарен за намиране, обвързван с понятен текст, като да вземем за пример „ Отказ от контракт тук “. Вероятно обаче през идващите месеци ще има доста разногласия за това какъв брой елементарно може да бъде открит, дали бутонът би трябвало да бъде наличен през началната страница и на какъв брой видно място.

Необходими са в най-хубавия случай две стъпки и да се дефинират детайли като „ миг на преустановяване “ или прецизен контракт. След това се прави действителното преустановяване с текст като „ Най-накрая прекратете “. Накрая клиента би трябвало да получи удостоверение по имейл през идващите няколко дни.
Д оговори подписани в предишното
Бутонът за отвод важи и за контракти, които са подписани в предишното, т.е. преди влизането в действие на този закон. Трябва да се предлага и за контракти, които не сте сключили онлайн, само че да може да ги прекратите и по този метод. Между другото, всичко това не лимитира старите права – към момента да можете да приключвате по имейл, телефон или по различен метод.

Какво се случва с доставчиците, в случай че бутонът липсва?
Някои търговци и снабдители на услуги, да вземем за пример всички мобилни и интернет снабдители, само че също и Amazon във връзка с участието в Prime, вкараха съответния бутон през последните няколко дни или даже го оповестиха публично. В множеството случаи, несъмнено, той не е толкоз издаден и ясно забележим на страницата, колкото законодателят хипотетично си е представял или се е надявал. В бъдеще ще би трябвало също да се обясни дали бутонът би трябвало да е същински видим бутон или е задоволителна връзка с подобаващ текст.

Операторите на уеб страници, които оферират услуги в Германия, за които новият бутон е наложителен, би трябвало да вземат ограничения най-късно в този момент, с цел да предотвратят предизвестия и санкции. Има огромен брой бели книги с техническа или правна основа по тематиката, да вземем за пример от Еко асоциацията на интернет промишлеността и асоциацията на ИТ промишлеността Bitkom. Но цялата работа отива доста по-далеч: в случай че компанията не предлага подобен бутон „ отвод в този момент “, това може да докара до опция клиентите да прекратят действителен контракт без предупреждение.

Източник: bg-voice.com


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg