В следващите 10 години: Рисковете пред България са по-лошо образование,

...
В следващите 10 години: Рисковете пред България са по-лошо образование,
Коментари Харесай

В следващите 10 години: Рисковете пред България са по-лошо образование, по-малко и по-болни хора


В идващите 10 години: Рисковете пред България са по-лошо обучение, по-малко и по-болни хора. Има 10 съществени риска пред страната ни и те бяха посочени от националното експертно изследване,
озаглавено „ Десет години, 10 риска пред България “,
с създатели доктор Валентин Съйков, ръководител на „ Гражданска самодейност България 2050 “, и проф. д.н. Борислав Борисов, ръководител на Камарата на преподавателите във висшето обучение, със съдействието на членове на двете организации. Това оповестиха уредниците на изследването, съобщи Българска телеграфна агенция.
Според тях, с цел да се развива обикновено една система,
тя би трябвало да има вярна оценка за рисковете, които стоят пред нея и съответни решения за справяне с тях. Това се отнася в оптималната степен за такава комплицирана система, каквато е страната.
Десетте съществени риска пред България за идващото десетилетие са:
„ Влошаване на системата на образованието, изразяващо се в увеличение на % на необхванатите възпитаници, неприятни резултати от проби, изпити, национални и интернационалните надпревари, неприятно финансово положение на учебните единици,
слаба мотивация на учители и преподаватели.
По-нататъшно утежняване на демографската обстановка в страната. Нереформирана и неефективна система на опазването на здравето. Поддържане на недопустимо високо равнище на корупцията. Засилване на дезинформацията и операцията на публичното мнение.
Настъпване на рецесия на държавността
(политическа неустойчивост, неефективност на държавните институции, съмнение към органите на изпълнителната власт). Увеличаване на недоверието във върховенството на закона. Задълбочаваща се обществена поляризация на обществото. Негативно въздействие на геополитическите спорове върху България.
Загуба на националната еднаквост,
изразяваща се в развой на обезбългаряване на младите генерации и отчуждаване на необятни етнически и обществени групи от българската нация “.

Досега липсва повсеместен документ, който да систематизира и да оцени всички дълготрайни опасности, стоящи пред българската страна, изяснява проф. Борисов.
Представеното изследване цели да запълни
тази празнота като разпознава най-важните опасности пред България, които могат да настъпят в идващите 10 години. То обобщава мненията на специалисти от разнообразни области и е направено посредством въпросник, обхващаш 21 евентуални риска в региона на икономическото развиване, демографската обстановка,
софтуерния прогрес, обществените аспекти,
политическата обстановка, околната среда, въздействието на външни фактори и други. За оценка на рисковете е употребен известният способ на експертните оценки. Методиката за установяване на техния рейтинг включва оценки на рисковете по два критерия – възможност за настъпване и значителност.
По мнението на доктор Съйков, надали е изненада,
че „ призовите “ места се държат от тройката: обучение – демография – опазване на здравето. Тяхната взаимна връзка и причинност е обяснявана неведнъж. Качественото обучение и добре функциониращото опазване на здравето са първостепенни фактори за справяне с демографската рецесия.
Издигането ни в класацията на Организация на обединените нации за човешкото
развиване може да стане единствено на „ плещите “ на повече, по-подготвени и по-мотивирани експерти във всички специалности. А без изпреварващо развиване можем да чакаме, че количественият състав и качествените характерности на българското население ще вървят единствено надолу.  Ролята на опазването на здравето за увеличение на раждаемостта и за понижаване на преждевременната смъртност надали би трябвало да се изясняват. То има значение също по този начин и за задържане
на миграцията или за нейното ускорение.
В показаното изследване образованието е излязло отпред в класацията. Експертите считат, че от всички сериозно значими системи в страната, просветителната е най-застрашена от продължаващо проваляне с всички произлизащи от него тежки последствия за развиването на нацията. Песимизмът наподобява
аргументиран след 35 години непрекъснати „ промени “,
чийто неоспорим резултат е все по-ниското просветително ниво на младежите, завършващи българските учебни заведения и университети. Съвпадението в мненията на българските специалисти е показателно. То се поддържа и от интернационално приетите проби PISA, при които
нашите възпитаници слизат все по-надолу.
Здравеопазването е друга социална система, чието споменаване върви ръка за ръка с думата „ промяна “. Показател за нейното изпразване от наличие е фактът, че наливането на от ден на ден пари в публичното здраве не води до неговото възстановяване. Мнението на специалистите демонстрира, че обръщането
на отрицателната наклонност в бъдеще става все по-трудно.
Следващите няколко риска са свързани с неефективното действие на представителната народна власт и обществената администрация. Те са: корупцията, рецесията на държавността, недоверието във върховенството на закона.
Политическата система и публичното ръководство
могат да претендират за бащинство и на други два риска: дезинформацията и операцията на публичното мнение, и загубата на националната еднаквост, макар че при тях отговорността е споделена със сферата на културата.
Интересно е да се означи, че в Топ 10
е попаднал единствено един от считаните за базови опасности, свързани със социално-икономическото развиване на България. Това е задълбочаващата се обществена поляризация на обществото, сложена на осмо място, означават създателите.

„ Общоизвестно е, че България продължава да бъде закотвена твърдо на дъното на Европейския съюз по своето икономическо и софтуерно развиване. Съдейки по резултатите от изследването, може да се допусна, че съгласно специалистите,
аргументите за това закъснение се коренят в редица
от посочените от тях опасности в челото на класацията, като пропадането на образованието, корупцията, рецесията на държавността, неналичието на господство на закона. При премахване на тяхното отрицателно въздействие българската стопанска система има късмет да разкрие цялостния си капацитет и да дръпне внезапно напред. Интересна посока за бъдещи разбори задава въпросът можем ли да търсим дейно противопоставяне на рисковете от първата десетка без първокласен скок в икономическото и софтуерното ни развиване “,
показват създателите на изследването.
Те означават, че отрицателното въздействие на геополитическите спорове върху България е сложено на девето място. Така от една страна специалистите отдават значимото на въздействието на интернационалните фактори върху развиването на страна от ранга на България. От друга страна те доста ясно дават да се разбере, че нашите проблеми са на първо място домашни и тяхното решение не би трябвало да се търси в чужбина, а вътре в страната. „ Провинциалният “ темперамент на заплахите пред нас изпъква ясно при сравнението с десетте съществени риска пред света, оценени от интернационалните специалисти в отчет за
форума в Давос, извършен при започване на годината.
Половината от световните опасности са свързани с отрицателни процеси в околната среда на планетата. Други три директно или индиректно произтичат от некоректното потребление на модерните технологии. Положителният извод тук е, че щом огромните опасности пред България се дължат на първо място на некадърно, неефективно и корумпирано ръководство, то и битката за тяхното попречване би трябвало да бъде в ръцете на българското общество. Преодоляването на чувството за съдба може да докара до напредък на главните публични системи и на нацията, като цяло, показват създателите на изследването.
Източник: flashnews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР