Според богослужебния календар, на днешния ден честваме Светите първовърховни апостоли ...

Според богослужебния календар, на днешния ден честваме Светите първовърховни апостоли

На Петровден патриарх Неофит зове да жертваме егоизма си

Според богослужебния календар, на днешния ден честваме Светите първовърховни апостоли Петър и Павел - божествената двоица, която светата Църква е определила да почитаме дружно, в символ на тяхното състезание измежду Христовите апостоли, на цената на тяхното дело и особения принос, който всеки от тях е имал за Благовестието. В тяхно лице през днешния ден почитаме и целия апостолски лик, дружно с всички от века техни подражатели, отдали живота си за разпространяването на Благата новина за спасението на човешкия жанр, осъществено от нашия Господ Иисус Христос. Припомняме си и това, че апостолството е една от същностните характерности на светата Църква Христова още през цялото време на нейното историческо битие, споделя Негово Светейшество българският патриарх Неофит в обръщението си за празника на Светите първовърховни апостоли Петър и Павел.

Той отбелязва, че в действителност доста е това, което можем да научим за Църквата и вярата, вглеждайки се деликатно в облиците на двамата първовърховни апостоли. Те са доста разнообразни по генезис, състояние в обществото и обучение, само че са обединени от едно - отдаването си до дъно на Христа и на Благовестието. Различни са те и по времето и метода на своето приканване, само че и двамата са призовани директно от Господа, както персонално от Него е свикан и всеки от нас, които живеем и се спасяваме в Неговата света Църква. Защото Сам Господ ясно свидетелства и споделя: " Моите овци слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми, и Аз им давам живот вечен; и те няма да погинат вовеки... " (Йоан 10:27-28). Накрая, двамата имат в живота си разнообразни персонални грехове - Петър трикратно се отхвърля от Спасителя, а Павел изначало е ревнив и старателен гонител на Христовото словесно стадо. И двамата обаче са простени и признати от Господа, без значение от делата си, тъй като Христос гледа в сърцата на индивидите и вижда в тях нещата, оставащи скрити за нашия взор.

Независимо от всичко Светите апостоли Петър и Павел остават вечно обединени както от беззаветната си обич към Господа, по този начин и от готовността си да жертват живота си за Него и Неговата Църква. Макар и по друг метод, и двамата приключват живота си прославени с венеца на мъченичеството, с което се уподобяват до дъно на Този, Когото същински са обикнали, Който пръв принесе Себе Си в жертва за света и индивида и Който Сам свидетелства за истинността на казаното ни от Него: " Никой няма обич по-голяма от тая, да постави душата си за своите другари " (Йоан 15:13). Същото това удостоверение принесоха и Светите първовърховни апостоли Петър и Павел, завещавайки този пример на всички правилни на Христа Негови рожби, тъй като в Църквата апостолството постоянно е било освен висока чест, само че и непрекъсната подготвеност за страдалчество, споделя патриарх Неофит.

Негово Светейшество разяснява, че взаимното честване на двамата космополитен учители - както светата Църква назовава апостолите Петър и Павел, има и още един бездънен смисъл. Прославяйки ги дружно, ние изповядваме и възвестяваме и единството на Църквата Христова, което ни е завещал Сам Господ Иисус Христос и за което е молил Своя и наш Небесен Отец: "... да бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, така и те да бъдат в Нас едно... " (Йоан 17:21). Често, за жалост, ставаме очевидци по какъв начин това единение се подкопава и унищожава, и по какъв начин нешитият хитон на нашия Господ - Неговата света Църква, бива раздиран от човешките ни грехове и несъвършенства; постоянно виждаме по какъв начин гордостта е причина да се не помни, че прегрешението на църковното разделяне е грях срещу Самия Христа. В такива моменти пред нас постоянно би трябвало да стои обликът на Светите първовърховни апостоли, в братска прегръдка призовавайки към примирение и помиряване, към търсене не на своята, човешка и егоистична воля, а на Божията свята воля, която първи Христовите апостоли са изпълнили и която извършват всички тези, които желаят да са правилни на Христа и на апостолския дух на светата Църква.

" И през днешния ден първовърховните апостоли Петър и Павел, дружно с всички Христови изповедници и мъченици от всички времена, ни приканват да жертваме егоизма си, да обичаме беззаветно Този, Който пръв ни обикна и се принесе в жертва за нас и целия свят, и свято да пазим единството и светостта на Неговата Църква, в която е единственото същинско избавление от суетата и пристрастеностите на този свят.

По молитвите на Пресвета Богородица, на Светите първовърховни апостоли Петър и Павел, и на всички просияли в светостта Свои дивни угодници Всемилостивият Бог да милва и избавя всички нас! Честит и блажен празник! ", насочва благослов българският патриарх Неофит.

Източник: standartnews.com


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg