Редките болести да бъдат включени в Националната здравна стратегия. Това

...
Редките болести да бъдат включени в Националната здравна стратегия. Това
Коментари Харесай

Редките болести да влязат в Националната здравна стратегия, искат организации

Редките заболявания да бъдат включени в Националната здравна тактика. Това е едно от настояванията на гражданските организации на хората, живеещи с редки заболявания в България, включено в Манифест „ Действие за Редките “. В навечерието на Международния ден за взаимност с хората, живеещи с редки заболявания – 29 февруари, настояванията им ще бъдат изпратени до министър-председателя на Република България и до ръководителя на Народното събрание.

Сред настояванията им са още сформиране на народен проект за деяние за редките заболявания, актуализиране на националните нормативни документи, посредством които се вкарват политиките за хората с редки заболявания, присъединение на българския министър на опазването на здравето към министрите на опазването на здравето от 22-те страни -членки на Европейски Съюз, призоваващи за сформиране на общоевропейски проект за редките заболявания за реализиране на съизмерими цели в обособените страни в Европейски Съюз, както и включване на български представители в бъдещия Европейски парламент към групата на парламентарните покровители за хората с редки заболявания.

Исканията на организациите са в девет предпочитани области, като всички гореизброени са включени в региона „ Национална и европейска политическа рамка “.

Останалите са ранна, бърза и точна диагностика; своевременен, еднакъв достъп до високоспециализирано здравеопазване; своевременен достъп до новаторски терапии; цялостна грижа през целия живот; учредена на потребностите на пациентите изследователска и развойна дейност; събиране и приложимост на данни на пациента в интерес на обществото; достъп до присъединяване в клинични изпитвания и законно гражданско присъединяване.

Днес 30 млн. души в Европа, от които 450 хиляди души в България, живеят с някое от 6000 – 8000 редки болести. Повечето редки болести са хронични, прогресиращи, дегенеративни, инвалидизиращи и постоянно животозастрашаващи, и оказват надълбоко влияние върху ежедневния живот на засегнатите лица и фамилии. Редките заболявания включват и редките типове рак, защото хората живеещи с тях са изправени пред същите провокации и компликации, свързани с рядкостта на болестта им.

Редките заболявания са област, в която дейностите на Европейския съюз (ЕС) имат изключителна добавена стойност, защото знанията и данните са разпръснати и нищожни, а независимите национални дейности са неефективни.

Затова и гражданските организации, застъпващи се за правата на хората с редки заболявания от България, приканват претендентите за Европейския парламент, за бъдещата Европейска комисия, както и всички политици и нормотворци на национално и европейско равнище за интензивно „ Действие за Редките “, посредством предпочитано включване на действия за хората с редки заболявания в техните политически стратегии.

С целия Манифест и всички претенции в него можете да се запознаете.
Източник: zdrave.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР