През последната година технологиите в образованието (т.нар. edtech или edutech) ...

През последната година технологиите в образованието (т.нар. edtech или edutech)

Дигиталният скок на образованието

През последната година технологиите в образованието (т.нар. edtech или edutech) претърпяха повратен миг, който ще предопредели развиването им в близкото бъдеще. Масовият насилствен преход към нови форми на образование бе голямо предизвикателство за просветителните системи в целия свят. Въпреки проблемите насъбраният опит донесе скъпи уроци за това какво работи и какво – не. Бяха тествани доста нови технологии и подходи, някои от които ще се трансфорат в норма. Нека разгледаме някои от водещите трендове в просветителните технологии.
Електронно образование
През последните 12 месеца електронното образование се изстреля с години напред. Популярността на платформи като Coursera, Udemy и edX нараства непрестанно. Дистанционното образование не е панацея и има своите проблеми. Сред неговите преимущества обаче е, че един преподавател може да преподава по едно и също време на доста ученици/студенти от целия свят и това става без значение от метеорологичните условия, епидемиологичната конюнктура и така нататък Една от евентуалните промени след пандемията е замяната на грипните ваканции с онлайн образование. В същото време доста просветителни институции започнаха за първи път да оферират онлайн курсове и не имат намерение да се откажат от тях.
Дистанционното образование разрешава в просветителния развой да бъдат включени възпитаници, които по разнообразни аргументи не стигат до класните стаи. За това несъмнено е нужна и помощ с устройства и интернет достъп. В същото време електронното образование е идеално за работещи хора. То разрешава достъпа до материали (например видео лекции) да се случва във време определено от обучавания. Тези качества са потребни и за компании, които желаят да обучат личния състав си без спиране на работата. Не бива да забравяме и приложението на принадлежности като Zoom и Microsoft Teams, които не са основани за отдалечено образование, само че са всеобщо употребявани за това. В момента университетите рутинно употребяват Zoom за лекции на гост-лектори, като тази наклонност няма да завърши с пандемията.
В огромната скица на нещата, наподобява електронното образование прави едвам първите си стъпки. Според настоящо проучване на Global Market Insights международният пазар на решения за електронно образование ще доближи 1 трилион $ до 2027 година
Виртуална (VR) и обогатена (AR) действителност
Възможностите за образование благодарение на тези технологии са безкрайни. Според скорошно изследване на PricewaterhouseCoopers, при образование с виртуална действителност обучаваните възприемат материала 4 пъти по-бързо, спрямо ученето в класна стая. В същото време подготвените посредством VR са с 275% по-уверени в приложенията на наученото, спрямо тези, които са минали електронно образование. Тези технологии са идеално средство за образно образование, което се възприема доста добре от учениците и е потребно за обяснение на комплицирани концепции. Чрез обогатена действителност учениците могат да преглеждат триизмерни изображения на животни, елементи от човешкото тяло, динозаври, химически детайли и така нататък Виртуалната и обогатената действителност имат капацитета изцяло да трансформират здравното обучение. Бъдещите лекари могат да учат анатомия и да упражняват до съвършенство всевъзможни операции и обстановки в изцяло следена среда.
Виртуалните технологии са потребни и при образованието на възпитаници със специфични просветителни потребности. С VR те да вземем за пример могат да преглеждат неща, които другояче не могат да доближат физически. През предходната година в едно профилирано учебно заведение във Англия бе тествана VR система, с която децата от аутистичния набор могат безвредно да упражняват обстановки, които могат да срещнат в действителния свят.
Когато цените на оборудването паднат в допълнение, нищо няма да спре " разширените действителности " да се трансфорат в всеобща просветителна технология. Според проучване на ABI Research към 2023 година пазарната стойност на AR в образованието ще доближи 5,3 милиарда $.
Домашно образование
През последното десетилетие в целия свят се ускорява ползата към домашното образование. Събитията през последната година в допълнение ускориха този развой. На сцената се появяват стартъпи, чиято цел е да подкрепят домашното образование, като улеснят децата и родителите. Сред сполучливите образци е онлайн платформата Outschool, която среща учители и възпитаници от целия свят. Обучението се организира в дребни групи за деца от 3 до 18 година, като Outschool предлага над 100 000 разнообразни курса Без да са основани категорично за домашно образование, в България сходна функционалност извършват уеб сайтове като Znam.be и Ucha.se. По неофициални данни през 2020 година броят на фамилиите в България, които образоват децата си вкъщи, е повишен двойно от 500 на над 1000 (източници: u4avplovdiv.com и bnr.bg).
Изкуствен разсъдък  Изкуственият разсъдък в всекидневието Изкуственият разсъдък в всекидневието
През последното десетилетие понятието " изкуствен интелект " (AI) се среща по-често, в сравнение с " дот ком " през 2000 година При това към момента ме...

Изкуственият разсъдък, както знаем е на всички места, сходно на естествената нелепост. Неговото най-перспективно приложение в образованието са така наречен Intelligent Tutoring Systems (Интелигентни системи за обучение). Това са автоматизирани системи, които обезпечават персонализирано образование – нещо, което е мъчно за реализиране в едно нормално учебно заведение. Технологията се приспособява към особеностите, мощните и слабите страни на всеки възпитаник, като се самообучава от връзката си с него. Роботът ROYBI на едноименната американска компания е сполучлив образец за такава система във формата на играчка. Предназначен е за деца на възраст от 2 до 8 години, като им разрешава да учат занимателно и без дидактична родителска интервенция. Едно от преимуществата му е, че понижава времето, което децата прекарват пред екрана.
Бъдещето наподобява блестящо и за обучителни платформи като сполучливото AI-базирано приложение Duolingo, което употребява чатбот интерфейс и приспособява всяко упражнение съгласно напредъка на потребителя. Пандемията даде спомагателен мощен подтик на възходящия растеж на приложението, като единствено през месец март 2020 година потребителите му в международен мащаб набъбнаха със 101%. Трайният триумф на Duolingo значително се дължи на ранните и непрекъснати вложения в AI технологии с приложение в образованието.
Показателно е, че ползата на вложителите в тази област нараства бързо. Според проучване на HolonIQ през пандемичната 2020 година рисковите вложения в edtech компании са достигнали 16,1 милиарда $. Това е 32 пъти повече спрямо 2010 година, както и двойно по отношение на предходния връх от 2018 година
Автор: Начо Стригулев

Източник: actualno.com


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg