Повече от 300 семейства в Габрово участваха в демонстрационен проект

...
Повече от 300 семейства в Габрово участваха в демонстрационен проект
Коментари Харесай

платена публикация
Нов модел за определяне на такса смет според количеството отпадъци

Повече от 300 фамилии в Габрово участваха в демонстрационен план в поддръжка на идното въвеждане на нов за страната ни модел за установяване на такса боклук съгласно количеството изхвърлени боклуци.

Предстоящото въвеждане у нас на правилото “Замърсителят заплаща ” в бранша на ръководство на отпадъците предпоставя нуждата от демонстрирането на модели за заслужено отчитане на изхвърленото от семействата.

Проектът, изпълнен благодарение на Община Габрово, е финансиран от Оперативна програма „ Околна среда 2014-2020 година “ и съфинансиран от Европейски Съюз посредством Европейския фонд за районно развиване.  Процедурата е „ Изпълнение на демонстрационни планове в региона на ръководството на отпадъците “.

За представянето на модела са въвлечени повече от 300 фамилии от Габрово, поданици на ул. „ Петър Падалски “. Там са инсталирани 10 огромни кутии, които покриват контейнерите. Специалните боксове са разработка на локалната софтуерна компания „ Сенстейт Технолоджис “ и са оборудвани с плъгини, които мерят размера на изхвърлените боклуци. Всяко от семействата разполага със лична карта, която отключва приемните отвори.

Боксовете са снабдени и със датчици, които дават информация за запълването на съдовете, сигнализират при повишение на температурата или при вандалски прояви.

Проследяването на данните от всички участници в процеса е допустимо посредством уеб платформа.

В рамките на демонстрационния план изпълнителите имаха опция да отчетат и намаляването на смесените битови боклуци, откакто на площадките до профилираните боксове бяха сложени контейнери за разделно събиране.

Цифрите окуражават участниците в процеса.

В пилотния план бяха планувани тласъци за семействата. Различен метод е употребен и за замесване на младежите. За разпространение на плана са продуцирани. Единият е по-обширен, а другият - ориентиран към децата и младежите, е и се възприема по-добре от младата аудитория.

БНР подкасти: Младите с име
Източник: bnr.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАПромоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР