Актуализирана версия на комуникационната стратегия за информация и публичност на

...
Актуализирана версия на комуникационната стратегия за информация и публичност на
Коментари Харесай

МФ прие актуализирана стратегия за приемането на еврото

Актуализирана версия на информационната тактика за информация и гласност на присъединението на България към еврозоната е призната от координационния съвет за подготовка, оповестиха от Министерството на финансите.

В тактиката има три етапи.

Документът планува провеждането на огромна информационна и осведомителна акция, която ще запознае жителите с изгодите от въвеждането единната европейска валута като публично разплащателно средство у нас, със средносрочните и дълготрайните резултати за страната и с всички на практика аспекти, значими за протичане на процеса, посредством даването на точна, налична и навременна информация, написа в известието на Министерството на финансите. Предвижда се акцията да протече в три съществени етапи - подготвителна, същинска и фактическа, като втората фаза ще е най-интензивна.

Първата фаза ще е ориентирана към даване на информация за изгодите и опциите за България от присъединението към еврозоната и за готовността на страната да покрие Маастрихтските критерии. Още на този стадий задачата е да се отговори на значимите за хората въпроси и да се пресекат благоприятни условия за разпространение на спекулации и погрешни изказвания по тематиката, разясняват от министерството.

Втората фаза ще е ориентирана най-много към практическата информация по приемането на единната европейска валута. Ще се обясни по какъв начин ще се прави превалутирането на заеми и депозити, административните стъпки, които би трябвало да подхващат на юридическите лица, измененията в счетоводството, какви са защитните детайли на евро монетите и банкнотите, по какъв начин ще се прави двойното означение на цените в комерсиалните обекти, къде и по какъв начин да се подават сигнали при нередности.

Третата фаза  ще е доста значима за одобряването на новата валута след формалното ѝ приемане, както и за повишение на доверието на жителите в институциите. Тя ще е ориентирана както към припомняне на основна практическа информация, по този начин и ще среща жителите с ограниченията, които страната подхваща за отбрана на правата на потребителите.
България цели присъединението към единната европейска валута от началото на 2025 година, като формалната държавна позиция, че това е изцяло изпълнима цел. 
По обявата работи: Георги Даскалов БНР подкасти: Green Deal BNR 2023 Podcast
Източник: bnr.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАПромоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР