Нов информационен портал ще популяризира европейските космически изследвания, като осигури ...

Нов информационен портал ще популяризира европейските космически изследвания, като осигури

Нов портал ще популяризира европейските космически изследвания


 Екипът на HATCH

Нов информативен портал ще популяризира европейските галактически проучвания, като обезпечи досег до резултатите от осъществените в сферата планове за експерти, заинтригувани консуматори, публицисти и така нататък Целта на портала е да се трансформира в среда занови партньорстваи да спомогне за набелязването на търговски благоприятни условия, инспирирани от галактическите проучвания.

Проектът, който е част от подкрепящите и координиращите функционалности на европейската стратегия “Хоризонт 2020”, ще бъде осъществен от интернационалния консорциум HATCH, формиран от четири малки и междинни фирми-“Blue Dot Solutions” (Полша), “Catena Space” (Великобритания), “WATERDOG mobile” (Португалия) и “WIT Berry” (Латвия). В рамките на консорциума влиза и центърът за софтуерни проучвания “Eurecat”, основан в испанската провинция Каталуния. Консорциумът беше определен, с цел да подчертае динамиката и стремежите на по-малките фирми, изключително във връзка с работата с високо напредналите цифрови технологии.

" Очаквам, че планът HATCH ще бъде референтната платформа за всички заинтригувани от европейските галактически проучвания, жители и експерти. Надявам се, че това може да докара до нови партньорства и да улесни употребата на резултатите от научните проучвания ", разяснява Жизел Ван Бунен, началник на плана.

“HATCH сплотява фокусирани малки компании дружно с доста спомагателни експертни познания и прибави някои характерни водещи пълномощия за " огромни данни " (Big data) от софтуерен център, който познаваме доста добре”, съобщи Ед Честър от Catena Space.

Информационният портал ще разчита на водещи технологии за издирване, които ще дадат опция на заинтригуваните хора и организации да разпознават наклонностите, да основават лични филтри и да градят динамични проучвателен мрежи. Според Европейската комисия планът ще обезпечи “информационен, елементарен за потребление и образно прелъстителен обединен запас за галактически проучвания в Европа ".

Не на финално място, платформата ще действа и като инструмент за архивиране и предпазване на резултатите от европейските галактически планове, а за сполучливата реализация на концепцията ще се разчита на богатия експеримент в галактическия бранш, бизнес ръководството, технологиите, уеб дизайна, цифровите връзки и стратегията, който имат членовете на консорциума.

Източник: computerworld.bg