Компанията се сертифицира по ISO 27001:2013, което дава по-високи нива ...

Компанията се сертифицира по ISO 27001:2013, което дава по-високи нива

Хостинг компанията ICN.Bg е готова да прилага Общия регламент за защита на личните данни

Компанията се сертифицира по ISO 27001:2013, което дава по-високи равнища на сигурност при предпазване и култивиране на персоналните данни

Хостинг компанията ICN.Bg е подготвена за най-мащабните промени в отбраната на персоналните данни, които влизат в мощ на 25 май 2018 година с  Общият правилник за отбрана на персоналните данни (GDPR). Компанията получи през 2017 година документ ISO 27001:2013 – интернационален стандарт за осведомителна сигурност, който слага голям брой високи условия, не единствено към отбраната на персоналните данни, а като цяло към Системите за ръководство на сигурността на информацията.

„ Като админ на персонални данни, постоянно сме се грижили с внимание за персоналната информация, която клиентите ни дават. С приемането на този документ даваме още една гаранция, че сме приложили най-високото равнище на сигурност при предпазване и култивиране на персоналните данни и сме готови за формалното влизане в мощ на GDPR през май. Изискванията, които имплементирането на документа слага, в доста връзки надминават тези на новия правилник на Европейски Съюз. ”, съобщи Юлиян Бориславов, шеф на ICN.Bg.

Общият правилник за отбрана на персоналните данни (GDPR) бе признат през 2016 година, само че публично влиза в мощ през май тази година. До тогава всички админи на персонални данни би трябвало да усъвършенстват своите процедури по съхранението и обработването им по отношение на новите условия. Регламентът е най-голямата промяна в регулацията на осведомителната сигурност за последните 10 години и с неговото въвеждане Европейски Съюз слага на фокус сигурността на персоналната информация и методите, по които фирмите боравят с нея.

Новите правила имат за цел да уеднаквят процедурите за култивиране на персоналните данни и да регламентират придвижването им в рамките на Европейски Съюз.  GDPR вкарва ясни правила за това по какъв начин би трябвало да се съхранява и обработва персоналната информация на потребителите, като главната цел е отбраната, а не ограничението. Той планува хармонизиране на регламентите за отбрана на данните в целия Европейски Съюз, като също тъй улеснява външните сдружения при работата им на европейския пазар и с европейските жители.

Едни от по-важните промени, които новият правилник планува, са:
Личните данни на жители, които се намират в Европейски Съюз, наложително да бъдат съхранявани локално в рамките на съюза. Това значи, че задграничните компании, които се разполагат в страни, които не са членки на Европейски Съюз, само че правят активност в него, би трябвало да плануват изнасяне на част от своите процеси на районно равнище.Въвеждане на отговорник за персоналните данни – длъжностно лице по отбрана на персоналните данни, както и нови правила за обработката на персоналните данни на жители, които се намират в Европейски Съюз.Увеличаване на оптималния размер на налаганите санкции. Регламентът вкарва по-строг надзор върху организациите, обработващи персоналните данни и се усилва оптималният размер на налаганите санкции и имуществени наказания.В случай на пробив в сигурността на персоналните данни на потребителите, всяка организация, оперираща с персонални данни, би трябвало да уведоми надзорните органи до 72 часа. За България контролен орган по отбрана на персоналните данни е Комисията за отбрана на персоналните данни.
Оптимизирането на системите за сигурност, по отношение на новия правилник би следвало да усъвършенства работата на фирмите и да увеличи доверието на потребителите ѝ, така като въведените високи условия за сигурност са естествена стъпка в бизнес напредъка и осъществяването им ще помогне на качествените услуги да станат по-конкурентни и търсени на пазара. От друга страна, приемането на осъвременени и унифицирани правила ще разреши на бизнеса да се възползва оптимално от опциите на единния числен пазар, което ще докара до увеличение на потребителско доверие към пазара на услуги като цяло.

Платено съобщение

Източник: kaldata.com


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg