Използването на платформи за разработка на софтуер с малко код ...

Използването на платформи за разработка на софтуер с малко код

Какво означава понятието low code и защо е важно за бизнеса?

Използването на платформи за разработка на програмен продукт с малко код (т.нар. low code) в бизнеса е измежду най-често споменаваните " горещи " трендове в дигитализацията на бизнеса. Средствата за low code разработка разрешават основаването на софтуерни приложения посредством графичен потребителски интерфейс, за разлика от обичайния метод за писане на програмен продукт, при който целия код се написа на ръка. Основната изгода за бизнеса при този метод е, че по този начин внезапно се редуцира времето за разработка и внедряване на нови приложения. Освен това по този метод приложения могат да бъдат създавани от по-широк кръг от хора, а освен от висококвалифицирани софтуерни разработчици.

Сред бизнес аналитиците се следи консенсус, че low code носи историческа смяна в метода, по който фирмите основават цифровите решения, от които се нуждаят за работата си. Low code платформите разрешават създаването на бизнес приложения да се прави непосредствено от хората, които имат максимален опит и схващане за съответните потребности. По този метод техните умения непосредствено и бързо биват въплътени в работещи цифрови принадлежности. В същото време low code освобождава и ИТ експертите в организацията да се съсредоточат върху своята характерна висококвалифицирана работа. Нека разгледаме някои от главните изгоди, които low code носи на фирмите.

Преди всичко е значимо да създадем ангажимента, че low code платформите не заместват работата на обичайните разработчици на програмен продукт. Вместо това low code уголемява обсега на хората, които основават приложения и демократизира основаването на работещи цифрови решения за бизнеса. Например една low code платформа за разработка разрешава на бизнес потребителите да построяват и ползват лични ботове, които да улесняват работата им.
По-бързо и по-ефективно


Ето един вероятен илюстративен образец за изгодата от low code. Използвайки low code средства за разработка, хората, които обработват фактури в една огромна компания, може да изградят свои лични софтуерни роботи, способни да четат сканирани фактури и да извличат от тях нужната информация. Това ще спести доста време от ръчна обработка на документите, което може да бъде употребявано за по-продуктивни задания с повече добавена стойност.

Всъщност " тайната " на магията и възходящата известност на low code може да бъде систематизирана с една дума: agility (бързина, подвижност). Този термин става все по-релевантен за методите, по които работи (или най-малко би трябвало) една модерна бизнес организация, a low code се трансформира в детайл от цялостната Agile бизнес философия. Обикновено лишава месеци, до момента в който една поръчка за автоматизация попадне в листата със задания за осъществяване на умел разработчик. Платформите с малко код редуцират фрапантно времето от писането на задание до основаването на приключен програмен продукт. Освен това създадените по този метод приложения се трансформират бързо, което доста редуцира времето за премахване на " бъгове " и оптимизация на софтуера. В резултат от всичко това потреблението на low code води до изцяло ускорение на иновационния развой в фирмите.

Друг основен аспект от привлекателността на low code са разноските. Факт е, че надарените и опитни разработчици са все по-дефицитен и безценен запас. На този декор платформите за разработка с малко код автоматизирано понижават разноските в дълготраен проект, в това число за подготовка, внедряване и поддръжка. Голяма изгода от low code за фирмите е, че освобождава скъп ИТ запас. Когато бизнес потребителите са способни да построяват свои автоматизации, ИТ екипите могат да се концентрират върху осведомителната инфраструктура на компанията, процесите и отбраната на данните. В същото време low code улеснява и работата на висококвалифицираните софтуерни разработчици, като им разрешава да свършат единица работа по-бързо и дейно. Автоматизирането на част от техния труд им разрешава да се концентрират върху проблеми, чието решение изисква опит и креативен метод.Друго съществено преимущество на low code създаването е, че тя обезпечава цялостна унификация " от нулата ". Т.е. в създаваното посредством low code приложение всеки вътрешен развой, чиновник, бот и така нататък може да бъде включен в обединен работен развой. Разработката с малко код може да усъвършенства успеваемостта, продуктивността и динамичността, с която работят на процедура всички функционалности в една бизнес организация - HR, маркетинг и продажби, счетоводство и финанси, обслужване на клиентите и така нататък

По този метод, в последна сметка, средствата за разработка с малко код обезпечават разнообразни пътища към по-висока работливост и висока добавена стойност за бизнеса. Турбулентната 2020 година към този момент ни даде прегледен образец за изгодата от low code платформите. Много компании ги използваха, с цел да автоматизират процеси при извънредно нестабилното търсене и неналичието на личен състав " на място ". Осигурената посредством low code автоматизация оказа помощ за настройката към отдалечена работа; запълни " дупките " в бизнес процесите и оказа помощ на организациите да понижат разноските.

Бъдещето на low code наподобява ослепително. Според настоящ отчет на Forrester до края на 2021 година low code платформите ще концентрират 75% от създаването на приложения, спрямо 44% през 2020 година В същото време през 2022 година пазарът за low code решения ще доближи 21,2 милиарда $, отбелязвайки годишен напредък от 40%.

Автор: Начо Стригулев

Още от DIGITALIZE THIS:

Източник: actualno.com


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg