Използването на платформи за разработка на софтуер с малко код

Използването на платформи за разработка на софтуер с малко код ...

Какво означава понятието low code и защо е важно за бизнеса?

Използването на платформи за разработка на софтуер с малко код (т.нар. low code) в бизнеса е сред най-често споменаваните "горещи" тенденции в дигитализацията на бизнеса. Средствата за low code разработка позволяват създаването на софтуерни приложения чрез графичен потребителски интерфейс, за разлика от традиционния начин за писане на софтуер, при който целия код се пише на ръка. Основната полза за бизнеса при този подход е, че така рязко се съкращава времето за разработка и внедряване на нови приложения. Освен това по този начин приложения могат да бъдат създавани от по-широк кръг от хора, а не само от висококвалифицирани софтуерни разработчици.

Сред бизнес аналитиците се наблюдава консенсус, че low code носи историческа промяна в начина, по който компаниите създават цифровите решения, от които се нуждаят за работата си. Low code платформите позволяват разработката на бизнес приложения да се прави директно от хората, които имат най-голям опит и разбиране за конкретните нужди. По този начин техните умения директно и бързо биват въплътени в работещи цифрови инструменти. В същото време low code освобождава и ИТ специалистите в организацията да се съсредоточат върху своята специфична висококвалифицирана работа. Нека разгледаме някои от основните ползи, които low code носи на компаниите.

Преди всичко е важно да направим уговорката, че low code платформите не заместват работата на традиционните разработчици на софтуер. Вместо това low code разширява обхвата на хората, които създават приложения и демократизира създаването на работещи цифрови решения за бизнеса. Например една low code платформа за разработка позволява на бизнес потребителите да изграждат и прилагат собствени ботове, които да улесняват работата им.
По-бързо и по-ефективно


Ето един възможен илюстративен пример за ползата от low code. Използвайки low code средства за разработка, хората, които обработват фактури в една голяма компания, може да изградят свои собствени софтуерни роботи, способни да четат сканирани фактури и да извличат от тях необходимата информация. Това ще спести много време от ръчна обработка на документите, което може да бъде използвано за по-продуктивни задачи с повече добавена стойност.

Всъщност "тайната" на магията и нарастващата популярност на low code може да бъде обобщена с една дума: agility (бързина, подвижност). Този термин става все по-релевантен за начините, по които работи (или поне би трябвало) една съвременна бизнес организация, a low code се превръща в елемент от цялостната Agile бизнес философия. Обикновено отнема месеци, докато една заявка за автоматизация попадне в списъка със задачи за изпълнение на опитен разработчик. Платформите с малко код съкращават драстично времето от писането на задание до създаването на завършен софтуер. Освен това разработените по този начин приложения се променят бързо, което значително съкращава времето за отстраняване на "бъгове" и оптимизация на софтуера. В резултат от всичко това използването на low code води до цялостно ускоряване на иновационния процес в компаниите.

Друг ключов аспект от привлекателността на low code са разходите. Факт е, че талантливите и опитни разработчици са все по-дефицитен и скъп ресурс. На този фон платформите за разработка с малко код автоматично намаляват разходите в дългосрочен план, включително за квалификация, внедряване и поддръжка. Голяма полза от low code за компаниите е, че освобождава ценен ИТ ресурс. Когато бизнес потребителите са способни да изграждат свои автоматизации, ИТ екипите могат да се концентрират върху информационната инфраструктура на компанията, процесите и защитата на данните. В същото време low code улеснява и работата на висококвалифицираните софтуерни разработчици, като им позволява да свършат единица работа по-бързо и ефективно. Автоматизирането на част от техния труд им позволява да се концентрират върху проблеми, чието решаване изисква опит и творчески подход.Друго сериозно предимство на low code разработката е, че тя осигурява пълна унификация "от нулата". Т.е. в създаваното чрез low code приложение всеки вътрешен процес, служител, бот и т.н. може да бъде включен в единен работен процес. Разработката с малко код може да подобри ефективността, продуктивността и динамичността, с която работят на практика всички функции в една бизнес организация - HR, маркетинг и продажби, счетоводство и финанси, обслужване на клиентите и т.н.

По този начин, в крайна сметка, средствата за разработка с малко код осигуряват различни пътища към по-висока продуктивност и висока добавена стойност за бизнеса. Турбулентната 2020 г. вече ни даде нагледен пример за ползата от low code платформите. Много компании ги използваха, за да автоматизират процеси при крайно нестабилното търсене и липсата на персонал "на място". Осигурената чрез low code автоматизация помогна за настройката към отдалечена работа; запълни "дупките" в бизнес процесите и помогна на организациите да намалят разходите.

Бъдещето на low code изглежда блестящо. Според актуален доклад на Forrester до края на 2021 г. low code платформите ще концентрират 75% от разработката на приложения, в сравнение с 44% през 2020 г. В същото време през 2022 г. пазарът за low code решения ще достигне 21,2 млрд. долара, отбелязвайки годишен растеж от 40%.

Автор: Начо Стригулев

Още от DIGITALIZE THIS:

Източник: actualno.com