Гигантът в онлайн търговията Amazon е критикуван заради влошаване на ...

Унищожава ли Amazon повече работни места, отколкото създава?/>


Гигантът в онлайн търговията Amazon е критикуван заради влошаване на работните условия, агресивната данъчна оптимизация и екологичните разходи на веригата му на доставки. В лицето на всички тези критики компанията редовно подчертава способността си да разкрива работни места. Но възможен ли е баланс между новите позиции в складовете на американската компания и затварянето на малки бизнеси заради развитието на онлайн търговията?

Двама икономисти от консултанската компания Kavala Capital изследват случая в няколко европейски страни, включително и Франция. Изследването не се фокусира само върху Amazon, но и върху онлайн търговията на нехранителни стоки - сектор, в който американската платформа е водещият играч до момента, следвана, в зависимост от предлаганите стоки, от други търговци като Cdiscount, Fnac и дори националната държавна железопътна компания SNCF.

Трудно е да се оцени пазарният дял на Amazon във Франция, но е сигурно, че е доминантен. Френската федерация за онлайн търговия Fevad твърди, че компанията обхваща 53% от пазара (без да се вземат предвид пазарът на квартири и резервациите за пътуване). Специалистът по пазарни проучвания Kantar изчислява, че делът на Amazon е 22% или почти три пъти повече от този на главния му конкурент Cdiscount.
80 хил. работни места по-малко
Флорънс Мурадиан и Ано Куханатан изследват еволюцията на загуба на работни места при продажбата на нехранителни стоки на дребно и създаването на работни места в търговията на едро. Те изчисляват, че развитието на електронното пазаруване във Франция е довело до загубата на 114 хил. работни места в ритейл сектора за периода 2009 - 2018 г. и до създаването на 33 хил. позиции в търговията на едро - т.е. отрицателен баланс от повече от 88 хил. работни места. Това се равнява на загуба на около 10 хил. работни места годишно.

Що се отнася до логистиката, авторите казват, че "направените изчисления в това изследване не могат да потвърдят, че онлайн пазаруването има значителен ефект върху транспорта на стоки, по-конкретно върху автомобилния товарен транспорт". Това вероятно може да се обясни с липсата на данни, защото статистиката не обхваща командировани работници и самонаети лица.

Източник: capital.bg