Българската банка за развитие може да бъде ключов финансов и

...
Българската банка за развитие може да бъде ключов финансов и
Коментари Харесай

Обмислят промени за обезщетенията при пенсиониране на държавните служители

Българската банка за развиване може да бъде основен финансов и пазарен инструмент в поддръжка на политиките на страната. Също по този начин да работи за превъзмогване на районните несъответствия. Новата тактика на банката ще се опита да уплътни точно тези две фундаментални цели, заложени в Закона за ББР, дружно с поддръжката на дребния и междинен бизнес. Това съобщи министърът на нововъведенията и растежа Росен Карадимов.
Министър Карадимов акцентира, че предходната тактика на банката е изтекла през декември 2023 година, а по закон Министерският съвет би трябвало да одобри новата за тригодишния интервал 2024-2026 година „ В работната група вземат участие седем основни министерства, синдикати, работодатели, общини и специалисти. Следващата седмица е последното съвещание и следва внасянето ѝ в Министерския съвет “, съобщи Карадимов. Той акцентира, че Българската банка за развиване е добре капитализирана и в чудесно финансово положение.
По думите на министъра в новата тактика на банката ще бъде заложено тя да може да подкрепя страната с пазарни механизми в обществената сфера, опазването на здравето, енергетиката, транспортната и информационна съгласуваност, инфраструктурни планове. Той даде за образец лечебните заведения, чиито задължения ББР може да рефинансира, както и опцията да се кредитират работещите в бюджетната сфера преди пенсиониране. „ Банката обмисля вид да откри механизъм при цялостно взаимоотношение със съответните държавни структури за разпределяне на безлихвени или нисколихвени за крайните получатели заеми. Така те ще могат да употребяват предплатено компенсацията си при пенсиониране, което ще послужи като поръчителство по заемите, които ББР ще отпуска “, сподели министър Карадимов и посочи, че създаването на сходна концепция е дълъг и деликатен развой, който е редно да се осъществя от постоянно държавно управление.
Източник: bulnews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР