Workspace - НовиниПроведе се първата официална работна среща между представители на Google

Проведе се първата официална работна среща между представители на Google

...

... специално участие в събитието имаше и проф. д-р Галин Цоков от Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.


Бивши и настоящи студенти отВСУ Черноризец Храбър виж ощеНамерете бивши съученици

Бивши и настоящи студенти отВСУ Черноризец Храбър виж ощеНамерете бивши съученици

...

... специално участие в събитието имаше и проф. д-р Галин Цоков от Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".