Icgb - Новини


Меморандумът за разбирателство за Вертикалния газов коридор беше подновен днес

Меморандумът за разбирателство за Вертикалния газов коридор беше подновен днес ...

... на групата на високо равнище за свързаност на газопреносната система в Централна и Югоизточна Европа (CESEC) и енергийните стратегии в общоевропейската енергийна политика на ЕС.
Независимият преносен оператор ICGB и лицензираният газоразпределителен оператор за територията

Независимият преносен оператор ICGB и лицензираният газоразпределителен оператор за територията ...

... съоръжението ICGB осигурява пълно сътрудничество на всички заинтересовани лица по отношение на предоставянето на достъп до интерконектора в съответствие с европейското, българското и гръцкото законодателства.
Довършителните дейности по междусистемната газова връзка Гърция – България са

Довършителните дейности по междусистемната газова връзка Гърция – България са ...

... километра, допълни Теодора Георгиева. От страна на МРРБ в срещата се включиха и началникът на кабинета на министъра Юлия Ивкова и началникът на ДНСК Деляна Панайотова.Независимият преносен оператор ICGB който отговаря за търговската експлоатация на

Независимият преносен оператор ICGB който отговаря за търговската експлоатация на ...

... задължен да предоставя системно публична информация за количествата природен газ, пренасяни по интерконектора Гърция-България. Информацията е достъпна по всяко време на онлайн платформата на ENTSOG.Независимият преносен оператор ICGB усвои и последния транш от дългосрочния

Независимият преносен оператор ICGB усвои и последния транш от дългосрочния ...

... въвела 5-годишен мониторингов период, по време на който ще бъде проследявано успешното прилагане на всички дейности по възстановяване и био възобновяване от фазата на строителство.
Независимият преносен оператор ICGB който експлоатира търговски интерконектора Гърция България сключи

Независимият преносен оператор ICGB който експлоатира търговски интерконектора Гърция България сключи ...

... е резервиран по дългосрочни договори до 25 г. Останалият свободен капацитет се предлага на търгове на две от водещите европейски платформи – PRISMA и RBP.
1 октомври е важна дата за всички ни днес

1 октомври е важна дата за всички ни днес ...

... околната среда, така че проектът да работи ефикасно, да оправдае инвестициите на всички, които помогнаха да осигурим енергийната сигурност на Югоизточна Европа.Вижте още във видеото


1 октомври е важна дата за всички ни днес

1 октомври е важна дата за всички ни днес ...

... околната среда, така че проектът да работи ефикасно, да оправдае инвестициите на всички, които помогнаха да осигурим енергийната сигурност на Югоизточна Европа.Вижте още във видеото


Междусистемната газова връзка започва работа с общ капацитет от 3

Междусистемната газова връзка започва работа с общ капацитет от 3 ...

... синергия с IGB. Заедно, двата енергийни инфраструктурни проекта ще формират изцяло нов, сигурен маршрут за енергийни доставки за региона на Югоизточна Европа и Западните Балкани. 


Интерконекторът Гърция България вече е свързан с българската национална и транзитна

Интерконекторът Гърция България вече е свързан с българската национална и транзитна ...

... началото на предстоящия отоплителен период. Газопроводът и всички прилежащи наземни съоръжения са завършени, технически годни и тествани с реални количества природен газ, съобщават от компанията.

Компанията която ще експлоатира търговски газовия интерконектор с Гърция въвежда

Компанията която ще експлоатира търговски газовия интерконектор с Гърция въвежда ...

... Полихрониу. Номинациите са извършени на паритетен принцип от акционерите - БЕХ и IGI Poseidon. Промените са влезнали в сила и вече са публикувани в Търговския регистър.Съвместната българо гръцка компания Ай Си Джи Би ICGB която развива

Съвместната българо гръцка компания Ай Си Джи Би ICGB която развива ...

... етап, увери регионалният министър. Според арх. Шишков най-проблематична остава компютърната връзка на газопровода със съоръженията в Гърция. Тя е от съществено значение, за да потече газ.  


Компанията ICGB която развива проекта за междусистемна газова връзка между

Компанията ICGB която развива проекта за междусистемна газова връзка между ...

... използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.
Компанията ICGB която развива проекта за междусистемна газова връзка между

Компанията ICGB която развива проекта за междусистемна газова връзка между ...

... на България, е на финален етап от реализация. С оглед скорошното въвеждане в търговска експлоатация на съоръжението, ICGB разчита на активно и целенасочено институционално съдействие.От ICGB заявяват че към настоящия момент всички основни строителни

От ICGB заявяват че към настоящия момент всички основни строителни ...

... тествани успешно с реални количества природен газ.Компанията допълва, че интерконекторът може да обезпечи почти изцяло потреблението на България и призовава за активното съдействие на институциите. 


Остра позиция на компанията която развива проекта за газовата връзка

Остра позиция на компанията която развива проекта за газовата връзка ...

... тествани успешно с реални количества природен газ.Компанията допълва, че интерконекторът може да обезпечи почти изцяло потреблението на България и призовава за активното съдействие на институциите.


Остра позиция на компанията която развива проекта за газовата връзка

Остра позиция на компанията която развива проекта за газовата връзка ...

... тествани успешно с реални количества природен газ. Компанията допълва, че интерконекторът може да обезпечи почти изцяло потреблението на България и призовава за активното съдействие на институциите.


Остра позиция на компанията която развива проекта за газовата връзка

Остра позиция на компанията която развива проекта за газовата връзка ...

... успешно с реални количества природен газ. Компанията допълва, че интерконекторът може да обезпечи почти изцяло потреблението на България и призовава за активното съдействие на институциите.


Приключени са всички основни дейности по изграждане на газовата връзка

Приключени са всички основни дейности по изграждане на газовата връзка ...

... на предстоящия отоплителен сезон. Според компанията интерконекторът, който може да обезпечи почти изцяло вътрешното потребление на природен газ на България, е на финален етап от реализация.


Приключени са всички основни дейности по изграждане на газовата връзка

Приключени са всички основни дейности по изграждане на газовата връзка ...

... на предстоящия отоплителен сезон. Според компанията интерконекторът, който може да обезпечи почти изцяло вътрешното потребление на природен газ на България, е на финален етап от реализация.Всички усилия на компанията са насочени към максимално скорошно пускане

Всички усилия на компанията са насочени към максимално скорошно пускане ...

... С оглед скорошното въвеждане в търговска експлоатация на съоръжението, "Ай Си Джи Би" разчита на активно и целенасочено институционално съдействие, се посочва още в съобщението.

Проектната компания получи лиценз за независима система за природен газ

Проектната компания получи лиценз за независима система за природен газ ...

... използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.


Проектната компания получи лиценз за независима система за природен газ

Проектната компания получи лиценз за независима система за природен газ ...

... използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.