След провеждане на открита процедура по реда на Закона за

...
След провеждане на открита процедура по реда на Закона за
Коментари Харесай

ICGB приключи процедурата за избор на застраховател на интерконектора Гърция-България

След осъществяване на открита процедура по реда на Закона за публичните поръчки (ЗОП), самостоятелният метафоричен оператор ICGB избра водещ осигурител за междусистемната газова връзка Гърция-България. " ДЗИ – Общо обезпечаване " ЕАД ще дава отговор за покритие на активността на газопровода IGB във етапа му на употреба. Рискът ще бъде презастрахован при водещи презастрахователи на интернационалния пазар, които разполагат с кредитен рейтинг минимум „ А- “ (А минус) съгласно Standard & Poor’s или AM Best. Общата застрахователна награда за всички типове застрахователни полици, в това число опцията за удължение до 24 месеца преди приключване на първичния период от 12 месеца, е в размер на 2 650 044 евро. Полицата обгръща следните опасности: Всички опасности за имуществени вреди, в това число повреда на машини/съоръжения и спиране на оперативната дейност; Обща застраховка " Гражданска отговорност ", която включва " Отговорност за артикули ", " Отговорност за замърсяване " и " Отговорност на работодателя " ; Рискове, произлизащи от тероризъм, бойкот, стачки, протести, цивилен вълнения и злоумишлени дейности, в това число спиране на дейността; " Отговорност при тероризъм " – отговорност към трети лица.
Сключването на контракт с водещ осигурител е значима мярка за минимизиране на рисковете по време на употреба на
газовия интерконектор, който има стратегическа роля за застраховане на доставки природен газ както на национално, по този начин и на интернационално равнище.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg