Независимият преносен оператор ICGB ще проведе годишни търгове за капацитет

...
Независимият преносен оператор ICGB ще проведе годишни търгове за капацитет
Коментари Харесай

ICGB провежда годишни търгове за капацитет на интерконектора Гърция-България

Независимият метафоричен оператор ICGB ще организира годишни търгове за потенциал на газовата връзка сред Гърция и България на 1-ви юли. Ще се оферират количества за пет поредни газови години, а потенциалът варира за другите точки на междусистемно свързване – надлежно с мрежите на българския оператор „ Булгартрансгаз “, гръцкия DEFSA и Трансадриатическия газопровод (TAP). За идната газова година 2024/2025 ICGB ще предложи на конкурентни търгове свободния потенциала на двете точки в Гърция, възлизащ на 1 161 784 139 нм3/год. или 37 333 058 кВтч/д/г. За точката на междусистемно свързване в България ще бъде офериран свободен потенциал в размер на 1 027 334 020 нм3/год. или 33 012 605 кВтч/д/г. Търговците ще могат да резервират авансово потенциал за транспорт на количества, които ще постъпват от терминала за полутечен природен газ при гръцкия град Александруполис след въвеждането му в комерсиална употреба Процедурите ще се проведат на две самостоятелни търговски платформи – RBP и PRISMA. По-малко от две години след началото на комерсиална употреба интерконекторът към този момент има над 40 регистрирани ползватели, които могат да вземат участие в идните търгове. IGB има общ потенциал от 3 милиарда куб м. годишно, като близо 1 милиарда е запазен в границите на 25-годишен контракт за азерски газ. Газопроводът способства за застраховане на над 50% от вътрешната консумация на природен газ на България в зимните месеци и доближава до 80% през летния сезон. В момента компанията оператор ICGB организира процедура за проучване на пазарния интерес към увеличение на общия потенциал до 5 милиарда куб м. годишно. Това ще разреши преноса на по-големи количества природен газ, подсигурявайки в допълнение вътрешното ползване на страната и затвърждавайки ролята на България за пренос към трети страни. Обвързващата фаза на процеса ще се организира след годишните търгове, като срокът за подаване на документи за регистрация изтича в края на деня през днешния ден - 24 юни. Всички заинтригувани страни могат да попълнят поръчки за присъединяване на уеб страницата на оператора https://www.icgb.eu/bg/. " Насърчаваме всички заинтригувани страни да подадат документи, защото това е основна стъпка за енергийната самостоятелност на района ", означават изпълнителните шефове на ICGB Джордж Сатлас и Теодора Георгиева.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР