Danube - Новини


Ускоряваме стъпките към реално изпълнение на мерките набелязани по проекта

Ускоряваме стъпките към реално изпълнение на мерките набелязани по проекта ...

... ефективно да изпълнява своите ангажименти по поддържане на корабоплавателния път, което от своя страна значително ще повиши икономическата ефективност на флотите, работещи на река Дунав.


Ускоряваме стъпките към реално изпълнение на мерките набелязани по проекта

Ускоряваме стъпките към реално изпълнение на мерките набелязани по проекта ...

... ефективно да изпълнява своите ангажименти по поддържане на корабоплавателния път, което от своя страна значително ще повиши икономическата ефективност на флотите, работещи на река Дунав.


Ускоряваме стъпките към реално изпълнение на мерките набелязани по проекта

Ускоряваме стъпките към реално изпълнение на мерките набелязани по проекта ...

... ефективно да изпълнява своите ангажименти по поддържане на корабоплавателния път, което от своя страна значително ще повиши икономическата ефективност на флотите, работещи на река Дунав.