Ямбол. В ход са дейностите по изграждане, основен ремонт и ...

Ямбол. В ход са дейностите по изграждане, основен ремонт и

Община Ямбол започна основен ремонт, реконструкция и модернизация на уличното осветление в града - над 5100 нови LED осветителни тела ще бъдат поставени

Ямбол. В ход са дейностите по създаване, главен ремонт и реорганизация на външно изкуствено осветяване на пътища, улици и площади на територията на община Ямбол. Това съообщиха от пресцентъра на Общината . До момента с съвсем напълно актуализирано улично осветяване са кварталите „ Георги Бенковски “ и „ Златен рог “, улица „ Граф Игнатиев “ и част от улица „ Димитър Благоев “. Поетапно дейностите ще минават и във всички останали жилищни комплекси.

По време на плана старите и амортизирани осветители ще бъдат сменени с над 5100 нови LED осветителни тела, тук-там ще бъдат сложени и спомагателни. Вложените в плана осветителни тела са създадени от „ Филипс “, качеството им е в сходство с всички относими европейски стандарти и имат документи и маркировки съдебна експертиза, ENEC и даже най-новия ENEC Plus. Фирмата дава гаранция 10 години за своите артикули. Ямбол е вторият регионален град в България, в който системата за изкуствено външно осветяване ще бъде осъществена с LED осветителни тела, създадени от „ Филипс “. По план в допълнение ще бъдат инсталирани над 400 поцинковани стълба за улично осветяване и над 20 000 метра кабел.

Подмяната с ново светодиодно осветяване е и директно обвързвано с намаляването на пътно-транспортните катастрофи в нощните часове и по-голямата сигурност на жителите и гостите на Ямбол, както и понижаване на потреблението на електрическа енергия. Очакваните годишни спестявания на електрическа енергия след реконструкцията на системата улично осветяване са не по-малко от 70% по отношение на базовата линия или изразено в безспорни стойности: 2 111 575,18 kWh на стойност над 400 000 лв. единствено за една година. Направената инвестиция ще бъде върната за по-малко от 10 години.

Жителите на града ще получат в допълнение светлотехническа категоризация на уличната мрежа и нормиране равнището на осветяване, според настоящите европейски и съгласуван български стандарт EN 13201; усъвършенстване на мощността на осветителните тела, покриващи условията за съответните класове улици; димиране на уличното осветяване по график, както и доста токово разтоварване на електрическата захранваща мрежа.

По време на дейностите ще бъде осъществена замяна на редица амортизирани детайли от системата за улично осветяване. Частично ще бъде въведена и автоматизирана система за ръководство и мониторинг на уличното осветяване. По време на работата на екипите ще се постанова краткотрайно изключване на обособени осветителни тела, за което Община Ямбол изрича своите извинения към жителите на града.

Плановият график на компанията реализатор е привързан и с метеорологичните условия, както и с доставките на обособените производители. Дейностите по рационализация на осветлението би трябвало да приключат в границите на 245 календарни дни. Стойността на плана е 3 886 680 лв. с Данък добавена стойност. За информация - предходният план за улично осветяване от 2017 година при предното общинско управление е бил на стойност 8 400 000 лв. с Данък добавена стойност.

Източник: focus-news.net


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg