Върховният административен съд (ВАС) обяви, че от 22.06.2021 г. на

Върховният административен съд (ВАС) обяви, че от 22.06.2021 г. на ...

Върховният съд потвърди, че на дюните на "Каваците" не може да се строиВърховният административен съд (ВАС) обяви, че от 22.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите, която променя режима на дейностите в природна забележителност "Пясъчни дюни в местността Каваците".

Според ВАС на практика със заповедта са спрени императивно всякакви строителни дейности в района. Тя бе мотивирана от друга заповед - от 9 април на тогавашния министър Емил Димитров-Ревизоро, за намаляване на площта на защитената местност и промяна на режимите за защита на природната забележителност "Каваците", така че да се позволи строителство в територията, която включва и плажовете "Веселие" и "Смокиня". Повече за отмяната от страна на служебното правителство на този опит за легализиране на строителството върху дюните .

отказва да уважи жалбата, подадена от физическото лице А. Мархолева от Созопол. Причината е, че ВАС намира жалбата за процесуално недопустима поради липса на предмет - подлежащ на оспорване административен акт. Становището на съда е, че решението на служебния министър Асен Личев от 22 юни за връщане в сила на първоначалните режими за защита не е самостоятелен акт, а само възстановява предходен акт и предстои по-нататъшно разглеждане за целесъобразност и законосъобразност.

Обнародваната в "Държавен вестник" заповед на Димитров-Ревизоро в местността "Каваци" определя като "извън обекти - предмет на опазване в природната забележителност" части от защитената територия, в които картите на кадастъра не са отразили картираните през 1980-те години дюни и в част от които вече има частично строителство. За тях се предполагаше да отпаднат част от забраните за човешки дейности, увреждащи дюните като разполагането на туристическа инфраструктура и строително-ремонтни дейности. През лятото ресорният служебен заместник-министър Емилия Тончева , че е абсурдно да се разрешават строежи в природна забележителност "Пясъчни дюни в м. Каваците" под предлог, че част от нея не е вписана като дюни в картите на агенцията по кадастър.

В отменената през юни заповед Емил Димитров-Ревизоро бе въвел "изключения" за забраните, сред които са "предоставяне на плажни услуги" и "изграждане на техническа инфраструктура, необходима за използване на тези обекти", както и за "ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващи сгради и съоръжения в границите на къмпинг "Смокиня" и къмпинг "Веселие" и за "поставяне и ремонт на преместваеми обекти и съоръжения за обслужване и настаняване на туристи в границите на къмпинг "Смокиня" и къмпинг "Веселие".

С цел възстановяване на строгата защита за дюните е издадена оспорваната от частното лице Мархолева заповед на действащия служебен министър Личев. Междувременно, докато дюните все още бяха защитени, в рамките на същата природна забележителност бе изграден нов плажен обект върху природното образувание въпреки множество граждански и проверки на институции.

Върховните магистрати приемат, че заповедта на министъра на околната среда и водите от 22 юни 2021 г. е подготвителен документ и не подлежи на оспорване. Това е и причината жалбата срещу нея да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено. от 2021 г. подлежи на обжалване през петчленен състав на ВАС.

Източник: dnevnik.bg