Текстът е препубликуван от страницата Централната избирателна комисия (ЦИК) вече ...

Текстът е препубликуван от страницата Централната избирателна комисия (ЦИК) вече

Особености при машинното гласуване 2 в 1

Текстът е препубликуван от страницата

Централната изборна комисия (ЦИК) към този момент сподели по какъв начин ще се организира машинното гласоподаване на 14 ноември, когато по едно и също време ще може да дадем вота си на президентските избори и на тези за Народно заседание. От демонстрациите стана ясно, че има няколко съществени момента в процеса на гласуването с машина, които могат да доведат до комплициране и затруднения измежду избирателите.

Тази обява ще се концентрира върху тях и върху казусите, които остават неизяснени от информацията, показана досега от ЦИК.

Някои основни стадии от машинното гласоподаване

Тъй като на 14 ноември ще гласуваме на една машина и за двата типа избори, тя ще може да зареди на дисплея си и двете бюлетини. Това е напълно нова обстановка както за избирателите, по този начин и за изборната управа.

В тази връзка гласуващият следва да е наясно, че още в самото начало би трябвало да уточни за кой тип избори желае да даде своя избор. Опциите на застаналия пред машината са три: " Избори за държавен глава и вицепрезидент и за народни пълномощници ", " Избори за държавен глава и вицепрезидент " и " Избори за народни пълномощници ".

След като маркира една от тези благоприятни условия, той следва да натисне и надписа в долната дясна част на дисплея " Потвърждавам ". Това ще го води на последваща страница на машината. Там избирателят има финален късмет да смени или удостовери решаването си за типа избори, в който/в които ще гласоподава. Как наподобяват дисплеите на машината, разказани в тези стъпки, може да се види по-долу:

 Особености при машинното гласоподаване 2 в 1

От обществените изявления на пълномощници на ЦИК излиза наяве, че в случай че избирателят уточни единствено една от вариантите (избори единствено за държавен глава и вицепрезидент или единствено за народни представители), той няма да може да даде вота си и за другата. Не е планувано да му се даде втора карта за гласоподаване, а софтуерът на машината не разрешава смяна на избора.

Ако избирателят уточни, че ще взема участие и в двата типа избори, на дисплея първо се зарежда бюлетината за държавен глава. Тук казус е съществуването на полета за маркиране както за " Следваща стр. ", по този начин и за прекосяване " Към избори за Народно събрание ":

 Особености при машинното гласоподаване 2 в 1

Тяхната непосредственост е причина за комплициране на гласуващия.

От демонстрациите на машинното гласоподаване, направени от ЦИК, не излиза наяве и наистина ли има опция за продължение към изборите за парламент, без да бъде маркиран избор за държавен глава.

Сходен казус може да възникне при гласуването за народни пълномощници.

В тази бюлетина има варианти за изтъкване-" Следваща стр. " и " Преглед ", които още веднъж са доста близо една до друга и може да доведат до неточност.

 Особености при машинното гласоподаване 2 в 1

Когато и изборът за депутати е изработен, гласоподавателят би трябвало да натисне надписа " Преглед " в долния десен ъгъл на дисплея. В този случай на машината се появява информация за посочените от него претенденти за държавен глава и вицепрезидент и партии/коалиции за парламент.

Ако изборът би трябвало да бъде изменен, това става посредством натискане върху " Промени избора ". Тогава макар че, без значение наистина ли корекцията е в бюлетината за държавен глава или в тази за парламент, наложително би трябвало да се премине наново и през двете.

 Особености при машинното гласоподаване 2 в 1

Значението на разяснителната акция и подготовката на секционните комисии

Описаните по-горе специфики и казуси пораждат нужда от реакция на изборната управа в няколко насоки, с цел да може да се предотврати комплициране на избирателите и нарушаване на процедурите при подаване на вота.

Усложненият развой по гласоподаване следва да бъде пояснен малко по малко с огромна осведомителна акция. Тя би трябвало да включва и разяснения за всички стадии от гласуването, в които избирателите евентуално могат да се объркат. Провеждането на тази акция към този момент следва да е в ход, а отговорността за нея в огромна степен е на ЦИК и на районните изборни комисии (РИК). От управата създадоха поръчка да обезпечат най-малко 280 машини в другите общински центрове в страната, с цел да може да жителите там да се включат в демонстрационно гласоподаване. Информация по кое време и къде тъкмо ще се случи това не е оповестена към този миг на формалните интернет страници на ЦИК и обособените РИК-ове.

Тук не би трябвало да забравяме, че и политическите партии имат функция в този развой. От една страна, техни са предложенията за назначения в изборната управа на всички равнища, а от друга, те следва да имат интерес симпатизантите им да бъдат осведомени с технологията на гласоподаване.

Важно е да се акцентира и на образованията на районните и секционните изборни комисии (СИК). В актуалната здравна конюнктура е доста евентуално те да преминат още веднъж дистанционно. Опитът на Института за развиване на обществената среда като организация наблюдаващ на изборите посочва, че огромна част от членовете на СИК не бяха изцяло осведомени с функционалността на машините през април и юли, а някои от тях за първи път имаха досег до устройствата в самия избирателен ден. Подобно протичане на подготовката на СИК-овете за идните избори може да докара до съществени затруднения на 14 ноември.

На членовете на комисиите би трябвало да се обърне особено внимание по какъв метод да обслужват устройствата; какви са визуализациите на дисплея при другите стадии от гласуването; основните моменти при закриването на изборния ден и отпечатването на резултатите. Полезно би било изброеното дотук да се включи в независима част от Методическите инструкции на ЦИК. По този метод членовете на СИК ще се усещат готови да подкрепят с съответни насоки избирателите, без да нарушават тайната на вота. Същевременно и гласуващите ще знаят, че ще могат да получат отговор на казусите си от комисията.

Всичко, което би трябвало да знаете за:

Източник: dnevnik.bg