Ректорите на ТрУ и УНСС доц. д-р Добри Ярков и

...
Ректорите на ТрУ и УНСС доц. д-р Добри Ярков и
Коментари Харесай

Ректорите на ТрУ и УНСС подписаха споразумение за сътрудничество

Ректорите на ТрУ и УНСС доцент доктор Добри Ярков и проф. доктор Димитър Димитров подписаха съглашение за сътрудничество и взаимна активност сред двете висши учебни заведения
Тракийски университет – Стара Загора и Университетът за национално и международно стопанство ще провеждат дейно потребление на ресурсите, механизмите, процедурите и капацитета на двете институции в региона на образованието, квалификацията и научно-изследователската активност.

Споразумението включва още поддържане и повишение качеството на образователната и научно – изследователската активност на двете висши учебни заведения посредством разпространение на просветителна информация, изследване и използване на опит и положителни практики в обезпечаването на качество на висшето обучение, за основаване и одобряване на общо пространство на висше обучение, като почитаме цялото многообразие в просветителните системи и в методите към обезпечаването на качество.

Тракийският университет и Университетът за национално и международно стопанство ще реализират съдействие и взаимна активност в следните съществени посоки: развиване на нормативната база и институционалното създаване в региона на образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност; създаване на взаимни стратегии за образование на образователно-квалификационни степени „ бакалавър “ и „ магистър “ и просветителната и научна степен „ лекар “; съдействие в региона на научните проучвания и технологиите,  провеждането на теоретични и на практика форми на подготовка; развиване на системата за ръководство на образователната и научноизследователската активност.

Двете висши учебни заведения взаимно ще създават и водят лекции, семинари, на практика занятия, както и профилирани курсове по разнообразни стратегии на ОКС „ бакалавър “, ОКС „ магистър “ и Общински народен съвет „ лекар “. Ще заимстват методическа и практическа помощ при създаване и внедряване на нови форми на образование (дистанционна, електронна и др.) и инспекция на познания и умения.

Двата университета ще основат подобаващи условия за подвижност при обмяна на студенти и преподаватели, както и за съвещания в съответните области на подготвеност, в това число и съдействие при образуване на общ научно-координационен съвет. Ще бъде създаден и внедрен партньорски статут, освен на институционално ниво, само че и на нивото на преподаватели и студенти.

ТрУ и УНСС ще отворят един за различен вратите си за взаимна организация на научно-приложни симпозиуми, конференции, семинари, кръгли маси и др.; за основаване на смесени научноизследователски колективи за осъществяване на планове за научни проучвания, разработки, софтуерни демонстрации и изпитвания, като за правене на общи експертизи, рецензии, мнения и др.
Източник: standartnews.com

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР