Разходите за труд в държавното управление и медицината са се

Разходите за труд в държавното управление и медицината са се ...

Чиновници и медици с най-голям ръст на заплатите


Разходите за труд в държавното управление и медицината са се увеличили с над 20% през второто тримесечие на тази година спрямо същия период на 2020 г., отчита Националният статистически институт.

От данните става ясно, че това са секторите с най-драстичен ръст на възнагражденията за труд в пандемията. Само 5 от общо 20 икономически сектори има двуцифрено увеличение на разходите за труд. След чиновниците и медиците с най-голям ръст на заплатите са строители, администрацията и в сектора на създаване и разпространение на информация и творчески продукти (към тях спада и ИТ сектора, който е лидер по заплати), като увеличението при тях е с между 11 и 13 на сто.

Общите разходи за труд съдържат както харчовете за възнаграждения, така и за осигуровки. Така възнагражденията на медиците са нараснали с 22,7 на сто, а на служителите в държавното управление – с 23,4 на сто.

{{ otherArticle[0].article.title }}

Средно 5400 лева е заплатата на топ програмист у нас за 2020...

В строителството разходите за заплати са се увеличили с 14%, а за осигурителни вноски с по-малко от 10 на сто.
Спад в туризма и културния сектор

От статистиката става ясно, че в сектора на хотелиерството и ресторантьорството разходите за възнаграждения са скочили 2% през второто тримесечие в сравнение със същия период на 2020 г. В същото време в този сектор има намаление на харчовете за осигурителни вноски, данъци и прочие с 14,2 на сто.

Експерти смятат, че причината за разликата в разходите за възнаграждения и тези за осигурителни вноски се дължи на намаление на общия брой работещи в този сектор или наемане на служители, които не се осигуряват на пълен работен ден. Такава е ситуацията и в сектора на културата и развлеченията, където заплатите са се повишили с 2,1%, а осигуровките са намалели с 8,4 на сто.
Какво се случва в образованието

Увеличение на заплатите има и в сектора на образованието, където ръстът на разходите за труд е 8,8 на сто, а за данъци и осигурителни вноски увеличението е с 10,6%.

От данните на статистиката става ясно, че като цяло общите разходи за труд нарастват с 6,7 на сто, като за заплати ръстът е със 7,2%, а другите разходи – с 4,3%.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:Източник: expert.bg