Проектът бе финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата ...

Проектът бе финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата

В Силистра це проведе заключителна среща по проект „Мисията продължава“

Проектът бе финансиран от Центъра за просветителна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, с бенефициент Община Силистра.

35 деца от подготвителната група на Детска градина „Радост“, с. Йорданово и 115 възпитаници от 1 до 5 клас на Обединено учебно заведение „Св. Климент Охридски“, с. Професор Иширково, ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, с. Брадвари и ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра, 20 учители и повече от 100 родители взеха присъединяване в плана. Стойността му е 19 780 лева
В срещата участваха учители, включени в реализирането на плана, екипа по плана и госпожа Мария Недялкова, зам. кмет „Хуманитарни дейности“. В рамките на 9 месеца бяха осъществени разнородни действия, ориентирани към попречване на общественото изключване измежду децата и учениците от етническите малцинства посредством взаимни действия с деца и възпитаници от болшинството. Дейностите включваха работа в креативната среда посредством построените ателиета – Арт ателие, “ Танци“ и „В чудния свят на приказките. Така бе осмислено свободното време на участниците и бяха открити нови гении посредством характерни форми на работа. Формирано бе художествено-естетическо отношение към природата, обществото и изобразителното изкуство. Повиши се ползата на децата към четенето, разви се умеенето им за наизустяване на текст, обогати се речниковия им ресурс, стимулира се съзнателното и целеустремено проучване на българския език и литература. Проведени бяха редица взаимни действия като Фестивал на приказките, посещаване на куклени постановки, отбелязване на значими национални празници; детски празник „Весело лято“. Фестивалът на приказките провокира огромен интерес и събра участници от 7 детски градини от община Силистра, както и участниците в Ателие „В чудния свят на приказките“. Квалификацията на педагогическите експерти посредством обмяна на опит усъвършенства компетентностите им за работата със фамилиите и мотивирането им за съдействие в учебно-възпитателния развой. Участниците в срещата дадоха висока оценка на постигнатите резултати. Общо бе мнението, че проведените действия провокираха интереса у деца и възпитаници и включването им в тях бе удовлетворяващо, стимулиращо и вдъхновяващо. Желанието на всички бе да се търсят благоприятни условия за продължение на някои от дейностите и след привършване на плана – Фестивала на приказките, квалификацията на педагогическите експерти, както и креативните занимания по ползи.
Проектът разви и разшири дейностите и резултатите, реализирани по други планове, стратегии и ограничения, финансирани от националния бюджет, фондовете на Европейски Съюз и други източници. Организираните форми и действия, употребяваните способи не престават задачата на Община Силистра за равнопоставяне на деца и възпитаници в образователно-възпитателния развой, за даване на благоприятни условия за осмисляне на свободното им време и за изява на гения им.

Източник: novinata.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg