Председателят на Гражданскатаплатформа Изправи се.БГ Мая Маноловавнесе в Административния съд ...

Председателят на Гражданскатаплатформа Изправи се.БГ Мая Маноловавнесе в Административния съд

Манолова с 56 подписа срещу заповедта за зеления сертификат

Председателят на Гражданскатаплатформа " Изправи се.БГ " Мая Маноловавнесе в Административния съд тъжба,разписана от 56 души с юридически интерес,срещу заповедта за въвеждане на " зеления документ ".

Заповедта нарушава съществени гражданскиправа, заложени в Конституцията иКонвенцията за правата на индивида. Ставадума за правото на труд и напредване.

Най-големият недостатък на заповедта енейният дискриминационен темперамент,защото лица с идентичен здравен статус, седнакви количества антитела, сетретират по друг метод.

Еднитеполучават " зелен документ ", а други немогат да го получат. Не стана ясно защохора, които са преболедували у дома и садиагностицирани без тест и не са врегистрите, само че имат антитела, не могатда получат документ, сподели Манолова.

Тя уточни, че хората с автоимуннизаболявания също са дискриминирани,защото за тях е противопоказно да севаксинират и не могат да получатсертификат.

Проблем има и с малкия бизнес, къдетоработниците по разнообразни аргументи немогат да получат документ и би трябвало дасе тестват на всеки два дни. Вразличните отделения в лечебните заведения същоима проблем, тъй като доста отмедицинските служащи сапреболедували, имат достатъчноантитела, само че не могат да взематсертификат, съобщи тя.

Манолова уточни като проблем и ценитена антигенни проби, с които може да севземе документ за 48 ч. Независимодали цената е 36 лева или 10 лева, за нискитедоходи на българите е непостижимо да сеправят проби на всеки два дни, обяснитя.

Най-много подписи под жалбата има нахора с автоимунни болести, за коитое противопоказно да се имунизират. Къмжалбата са се включили и служителив хотели и заведения за хранене, социалниработници, притежатели на дребен исемеен бизнес, мениджъри, студенти.

Подписи има и от лица, прекарали COVID-19 вболници, само че нефигуриращи в регистъра за„ зелен документ ", както и от заболелиот COVID-19, които са се лекували в домашниусловия и макар че садиагностицирани от персоналните си лекариили с антигенни проби, не могат да сиизвадят документ.

Източник: standartnews.com