Преди 100 години понятието автоматизация е било олицетворявано най-вече от

Преди 100 години понятието автоматизация е било олицетворявано най-вече от ...

Роботизирана автоматизация на процеси: Какво е и защо ни засяга

Преди 100 години понятието "автоматизация" е било олицетворявано най-вече от автоматичния тъкачен стан; преди 30 години – от индустриалния робот, а днес – от "роботизираната автоматизация на процеси" (RPA – Robotic process automation). RPA представлява автоматизация чрез прилагането на "софтуерни роботи" (ботове), които извършват рутинни процеси, традиционно извършвани от хора. Ботовете могат да извършват задачи с различна степен на сложност, като проверка на електронна поща; извличане и отваряне на прикачени документи; търсене на информация в интернет; copy/paste на данни от една в друга система, извличане на данни чрез оптично разпознаване на текст и разпознаване на реч и т.н. Те могат лесно да се специализират във всяка рутинна задача, изпълнявана от хора. Ботовете могат да работят по предварително установен график; да се задействат при определени събития или да бъдат стартирани от служителите, при необходимост.
Исторически софтуерната автоматизация бе възприета първо във финансовия сектор. Днес роботизираната автоматизация на процеси намира множество приложения във всички браншове и видове бизнес. Тя е широко използвана за обслужване на клиенти от "кол центровете"; за администриране на щети в застрахователния бранш; за миграция на данни от една на друга платформа; за търсене и съпоставяне на данни от различни сайтове и т.н.
Преди всичко, автоматизацията има едно огромно предимство за бизнеса. Промяната на установени процеси и въвеждането на нови технологии в една организация често е трудно, времеемко и скъпо. Софтуерната автоматизация заобикаля тези трудности като автоматизира процесите с наличните в организацията технологии. Ботовете могат просто да използват съществуващите интерфейси така, както би ги използвал човек.
Ползите за бизнеса
Добре, но каква е ползата от автоматизацията на процеси за бизнеса? Ползата е в добрата стара ефективност. Накратко, софтуерната автоматизация увеличава продуктивността на служителите, като увеличава обема на извършената работа за еднакво време и при еднакви ресурси. Очевидно предимство на ботовете е, че не се уморяват, нямат нужда от кафе и не се карат с партньорите си. В резултат те не грешат и имат постоянна производителност.
Тук трябва да направим уговорката, че страхът от автоматизацията сред служителите е съвсем реален и компаниите трябва да го вземат предвид при планирането на тези процеси. На всеки вид автоматизация традиционно се гледа като на бездушен инструмент за елиминиране на работни места. Факт е, че някои работни позиции ще станат излишни, а за други ще е необходима преквалификация. Нещата обаче не са толкова прости колкото в често повтаряната мантра "автоматизация=загуба на работни места".
Директният резултат от въвеждането на RPA е, че рязко намаляват повтарящите се, рутинни задачи, които се извършват от служителите. Съответно, освободените от тези задачи хора могат да се заемат с дейности от по-високо ниво, които не може да бъдат лесно (или изобщо) автоматизирани. Такава задача например е работата с клиентите. Т.е. непряко автоматизацията може да доведе до подобряване на легендарното "клиентско изживяване". Задачите, които си остават привилегия на хората, са тези, които изискват творчество, "меки умения", опит, интуиция, преценка и вземане на решения. Друг ефект от софтуерната автоматизация е в отварянето на работни места за хора, които контролират работата на ботовете. Крайният резултат от всичко това е, че RPA повишава ефективността, намалява разходите и увеличава продуктивността.
Неочаквани бонуси
Неочаквана полза от прилагането на RPA е подобреният климат в организацията. Алгоритмите са особено добри в задачи, които мнозинството от хората мразят да правят – бюрократичните задачи. В това отношение имаме пълна win-win ситуация – протоколът е спазен, служителите не се занимават с монотонни, повтарящи се и некреативни задачи, а вместо това се концентрират в по-важни и смислени дейности. Резултатът е продуктивни, доволни и свежи (вместо изтощени от бюрократични дела) служители, а оттам и по-добра атмосфера в компанията. Друга, неочевидна, но реална полза от софтуерната автоматизация е, че прави мащабирането и преструктурирането на бизнеса много по-лесни. Това може да позволи на много компании да излязат на нови пазари, които щяха да са недостъпни с традиционните процеси.
Въвеждането на RPA в една организация започва с картографиране на всички задачи, за да бъдат идентифицирани тези, чието автоматизиране ще осигури най-големи и бързи ползи за бизнеса. Най-добрият начин да се постигне това е чрез т.нар. process mining (извличане на задачи). Това е автоматизиран процес, който прави своеобразна "рентгенова снимка" на начина, по който функционира организацията, използвайки наличните ИТ данни. Въз основа на тази снимка (или карта) става ясно кои са "тесните места" и къде има най-голямо пространство за подобрение. Извличането на задачи се извършва от специализирани "умни" ботове, които наблюдават какво правят служителите, анализират данните и излизат с предложения за автоматизация.
Умни и независими ботове
Развитието на RPA е тясно свързано с това на изкуствения интелект (AI), благодарение на който ботовете излизат от базираната на правила функционалност (ако "това" – тогава "онова"). В следващата фаза на софтуерната автоматизация машинното самообучение ще създаде ботове, които се учат от опита си и могат да взимат решения въз основа на данните. Няма никакво съмнение, че в близкото бъдеще комбинацията от роботизираната автоматизация и изкуствен интелект ще позволят автоматизирането на всяка мислима рутинна задача в бизнеса.
Бъдещето на софтуерната автоматизация е бляскаво. Тя е голяма част от това, което наричаме "дигитална трансформация на бизнеса". Съвсем логично, RPA е един от най-бързо растящите сегменти от софтуерната индустрия и ще продължи да бъде в обозримото бъдеще. Според Grand View Research световният пазар за софтуерна автоматизация през 2020 г. е бил на стойност 1,57 млрд. долара и ще расте със средногодишен ръст от 32,8% за периода 2021-2028 г. За развитието на пазара ще допринесат и промените във функционирането на бизнеса, които са предизвикани от пандемията. Gartner предвижда, че до 2022 г. 90% от големите организации по света ще са въвели RPA под някаква форма.
 
Автор: Начо Стригулев

Източник: actualno.com