Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до председателя на Народното събрание Никола Минчев ...

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до председателя на Народното събрание Никола Минчев

Шест стъпки за справедливи пенсии. Говори омбудсманът

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати мнение до ръководителя на Народното събрание Никола Минчев и ръководителите на парламентарните комисии по труда, обществената и демографската политика и по бюджет и финанси – Искрен Арабаджиев и Любомир Каримански, в което им показва най-острите проблеми на пенсионерите, потърсили подпомагане от публичния бранител, свързани с пенсиите им.

Тя е безапелационна, че са нужни съответни законодателни промени, които да бъдат разисквани при разглеждане на Законопроекта за удължение до 31 март 2022 година на действието на разпореждания на Закона за бюджета на държавното публично обезпечаване за 2021 година

В позицията си до Народното събрание проф. Ковачева показва шест стъпки за по-справедливи пенсии.

Основното терзание на огромна част от хората, както към този момент стана ясно, е поради крайната сума, получена след служебното преизчисляване на пенсиите от 25 декември 2021 година, за доста от тях тя е по-ниска, спрямо изплатената им през последните месеци на м.г.

„ Подкрепям предлагането изразено в Комисията по труда, обществената и демографската политика на 12.01.2022 година и в съвещанието на Народното събрание на 13.01.2022 година за делене на пенсиите и изплащаните като антикризисна мярка добавки на пенсионерите.

Източник: standartnews.com