Общият доход на домакинствата през първите три месеца на 2023

...
Общият доход на домакинствата през първите три месеца на 2023
Коментари Харесай

Общият доход на домакинствата нараства с 18%, отчита социалното министерство

Общият приход на семействата през първите три месеца на 2023 година е 4 874,52 лева и е с 18% по-висок в съпоставяне със същия интервал на предходната година. Това демонстрират данните от осведомителния бюлетин в региона на виталното ниво и приходите за първото тримесечие на 2023 година, който Министерството на труда и обществената политика разгласява на уеб страницата си.

В бюлетина се съдържат данни за брутния вътрешен артикул на България, инфлацията, работната заплата и наетите, икономическата интензивност и претовареност на популацията, приходите и разноските на семействата.

Статистиката демонстрира, че през отчетния интервал общият приход приблизително на човек от домакинство е 2 394 лева и нараства с 19,3% на годишна база. В структурата на общия приход с най-голям условен дял е приходът от работна заплата (53,6%), следван от приходите от пенсии (35,8%) и от независима претовареност (4,3%).
По експертни данни през първото тримесечие на 2023 година междинната работна заплата в страната e 1 882 лева или със 17,3% повече в съпоставяне със същия интервал на миналата година. Най-висока е междинната работна заплата в столицата – 2 603 лева, което е с 38,3% над цената за страната. На годишна база максимален е растежът на междинното заплащане в
Стара Загора – 24,6% и Пазарджик – 21,6%, а минимален - в Силистра – 8,2%.

В интервала януари-март 2023 година в седем стопански действия междинните заплати са над междинните за страната, като в тях работят към 26,1% от всички наети, демонстрират данните в осведомителния бюлетин. Най-високи междинни работни заплати се регистрират в активност „ Създаване и разпространяване на информация и креативен артикули, далекосъобщения “ - 4 578 лева, следвана от „ Финансови и застрахователни действия “ – 2 972 лева, „ Производство и систематизиране на електрическа и топлинна сила и на газообразни горива “ - 2 847 лева, „ Добивна индустрия “ - 2 606 лева За икономическа активност „ Професионални действия и научни проучвания “ регистрираната междинна работна заплата е 2 571 лева, за „ Държавно ръководство “ е 2 080 лева, а за „ Хуманно опазване на здравето и обществена работа “ - 1 917  лева.    

През първото тримесечие на 2023 година в публичния бранш е регистрирана междинна работна заплата от 1 861 лева, което е 16,5% растеж на годишна база. Средното заплащане в частния бранш е 1 889 лева или с 17,5% повече спрямо година по-рано.

По предварителни данни през първите три месеца на годината броят на наетите по трудово и служебно правно отношение нараства с 47,5 хиляди, или с 2,1% по отношение на четвъртото тримесечие на 2022 година, като доближава 2,31 милиона души. Спрямо първите три месеца на предходната година те са с 1,5% или с 33,3 хиляди повече.
Източник: skandal.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg