Нов регламент на ЕК е на път да остави 90% ...

Нов регламент на ЕК е на път да остави 90%

Над 100 000 български ловци: Европа ни оставя без оръжие

Нов правилник на Европейска комисия е на път да остави 90% от българските ловци без оръжия, предава. Причината е въвеждането на цялостна възбрана за потребление на оловото за ловни цели. Боеприпасите, които ще би трябвало да се употребяват, костват 10 пъти по-скъпо от актуалните патрони.

„ Инициативата на Европейска комисия визира всички български ловци, които са близо 160 000. Всички оръжия, създадени преди 2000 година, не са тествани и не могат да стрелят с евтината опция на оловото – стоманените. Единственият вероятен вид за тях е да се употребяват муниции от бисмут, от ванадий, които са доста по-скъпи – 5-6 лв. при цена в този момент 50-60 стотинки ”, съобщи инженер Васил Василев, ръководител на УС на Съюза на ловците и рибарите в България.

Стартирала е подписка против предлагането, в която са се подписали 20 000 души. 

Проблемът става обществен в деня, в който се открива груповият лов на дива свиня и локален малък дивечСамо преди месец управлението на  изпрати до Комитета по оценка на риска(RAC) към Европейската организация по химикалите (ECHA) мнение по отношение на препоръчаното ограничаване за потребление на олово и неговите съединения в муниции за пукотевица на намерено и в риболовни такъми.

С него организацията внася изясненост за метода на действие и ръководство на ловното стопанство в България, собствеността на дивеча, взаимоотношенията сред притежателя на дивеча и лицата, стопанисващи дивеча, обществения статут на българския ловджия и взаимовръзката на тези аспекти с предлагането на Европейската организация по химикалите (ECHA) за ограничение използването на олово в боеприпасите за цивилен действия на намерено.

В становищото се посочна, че от формалните данни на Главна дирекция „ Национална полиция “ излиза наяве, че към 23.09.2021 година в България са регистрирани 184 836 гладкоцевни огнестрелни оръжия. Лицата, притежаващи огнестрелни оръжия с гладкостенна цев за ловни цели са 123 181. От тях 69 585 лица (56,5 %) имат единствено по един брой гладкоцевно оръжие. 68 051 са дългоцевните нарезни оръжия с централно възпламеняване. Дългоцевните огнестрелни оръжия с нарезна цев и периферно възпламеняване са 2 763 броя.

Ако бъдат признати препоръчаните от ЕCHA рестрикции, българските ловци ще би трябвало да заменят най-малко 100 000 бр. гладкоцевни пушки с нови такива, сертифицирани за пукотевица със стоманени сачми. Имайки поради, че цената на едно ново бюджетно гладкоцевно огнестрелно оръжие, сертифицирано за пукотевица със стоманени сачми, е от порядъка на Евро 1000, следва, че замяната на непригодните огнестрелни оръжия ще коства на българската ловна общественост най-малко Евро 100 000 000.

Според оповестено на 7 юли изследване на FACE (RACH Law Study) 25 % от ловците в Европа ще се откажат напълно от ловни действия, а други 30 % ще ловуват по-рядко. Това обаче са средностатистически данни за Европейски Съюз, където покупателната дарба на европейския жител е в пъти по-високa от тази в България.

Поради тази причина се чака доста по-сериозен отлив на ловци у нас, което ще провокира редица разтърсвания в ловностопанската активност в България, което ще има директно отрицателно въздействие върху ръководството на популациите на обособените типове дивеч на територията на страната и обвързваното с това нарастване на вредите върху земеделските и горски територии, показва организацията в мнението се. 

ОТКРИВА съдебна експертиза СЕЗОНА ЗА ГРУПОВ ЛОВ НА ДИВА СВИНЯ И ДРЕБЕН ДИВЕЧ

На 1 октомври се открива груповият лов на дива свиня и локален малък дивеч,, като сезонът ще продължи до втората неделя на месец януари 2023 година В изборния ден - 2 октомври, няма да се утвърждават графици за групово ловуване. Това оповестяват от Министерство на земеделието и Изпълнителна организация по горите, призовавайки към прецизно съблюдаване на нормативната уредба и разпоредбите за сигурност по време на ловния сезон.

Според тях самостоятелното и групово ловуване на малък локален и водоплаващ дивеч се прави в събота, неделя и в дните, оповестени за публични празници. След 1 януари на водоплаващ дивеч може да се ловува и в сряда. Извършва се единствено денем - един час преди изгрева и един час след залеза на слънцето.

Разрешителното за самостоятелен лов на мигриращ и водоплаващ дивеч се издава за период един месец, като за фазан, яребица и кеклик то е с закрепени дати на ловния излет, според одобрен график. 

Забранено е потреблението на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за стръв, също по този начин ловни хрътки и други неразрешени средства и способи за ловуване. 

 

 

 

Източник: segabg.com


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg