Мини Марица-изток“ ЕАД е най-голямата въгледобивна компания в България, която

...
Мини Марица-изток“ ЕАД е най-голямата въгледобивна компания в България, която
Коментари Харесай

Рокади: Какво ще е бъдещето на „Мини Марица – изток“ ЕАД след смяната на ръководството?

„ Мини Марица-изток “ ЕАД е най-голямата въгледобивна компания в България , която играе основна роля в енергийния бранш на страната. Компанията е главен производител на лигнитни въглища в България, като добивът й е сериозен за електроенергийното произвеждане, изключително за централите в Маришкия басейн .

Основни данни за „ Мини Марица-изток “ включват :

1. Основана : Компанията е учредена през 1952 година.
2. Локация : Намира се в Южна България, наоколо до град Раднево, област Стара Загора.
3. Капацитет на рандеман : „ Мини Марица-изток “ ЕАД оперира с огромен потенциал, като добива милиони тонове въглища годишно, което съставлява забележителна част от потребностите на термоелектрическите централи в България.
4. Влияние на енергетиката : Въглищата, добивани от компанията, са главен източник за производството на електрическа енергия в няколко огромни термоелектрически централи в региона.
5. Заетост : Компанията е измежду най-големите работодатели в района, осигурявайки работа на хиляди хора.

„ Мини Марица-изток “ ЕАД е стратегически значима освен за районната стопанска система, само че и за националната енергийна самостоятелност и сигурност . Тя има значително значение за енергийната непоклатимост на България.

Стратегическите промени в управлението на енергийни компании под егидата на БЕХ пораждат въпроси за прозрачността и критериите при назначенията , съобразяването с екологични стандарти и стабилно развиване, въздействието на чести смени в ръководството на стабилността и доверието , отчетността и контрола над новите ръководители, както и въздействието на управнически решения на интеграцията на нови технологии и нововъведения в енергийния бранш.

Всичко това е обвързвано със скорошната смяна на ръководството на „ Мини Марица-изток “ ЕАД . Това се е случи с решение на Съвета на шефовете /СД/ на „ Български Енергиен Холдинг “ /БЕХ/ ЕАД. Според него на мястото на инж. Илза Чинкова, като член на Съвета на шефовете, застава Тодор Тодоров . С решение на СД на „ Мини Марица-изток “ ЕАД от през вчерашния ден, той е определен за изпълнителен шеф. Тодоров е заемал длъжността изпълнителен шеф на „ Мини Марица-изток “ ЕАД от януари 2009 година до февруари 2011 година, както и през януари 2022 година

Промяна в управленията на „ Мини Марица-изток “, НЕК, „ АЕЦ Козлодуй – Нови мощности “ и „ АЙ СИ ДЖИ БИ “

Източник: iskra.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР