Коклюшът, известен също като магарешка кашлица, е силно заразно бактериално

...
Коклюшът, известен също като магарешка кашлица, е силно заразно бактериално
Коментари Харесай

Разпространение на Коклюш: причини, превенция и текуща ситуация

Коклюшът, прочут също като магарешка кашлица, е мощно заразно бактериално заболяване, породено от бактерията Bordetella pertussis. Характеризира се с тежка кашлица, която може да продължи седмици или даже месеци. Въпреки че съществуват ефикасни ваксини, коклюшът към момента съставлява забележителен здравен проблем в доста елементи на света. Eдна от главните аргументи за продължаващото разпространяване на коклюша е пониженото равнище на имунизация в някои общности. Въпреки че имунизациите против коклюш са включени в рутинния имунизационен календар на доста страни, съществуват райони с ниско покритие на имунизацията заради разнообразни аргументи:

 Разпространение на Коклюш: аргументи, предварителна защита и настояща обстановка Разпространение на Коклюш: аргументи, предварителна защита и настояща обстановка
Липса на достъп до здравни услуги – в някои елементи на света, изключително в селските и отдалечени региони, достъпът до здравни услуги е стеснен. Това води до пропуски в рутинните имунизационни стратегии. Недостатъчна осведоменост – неналичието на задоволително информация за значимостта на имунизацията и нейните изгоди може да докара до пропускане на имунизации. Колебание във връзка с имунизациите – в някои общности съществува песимизъм към имунизациите, подхранван от дезинформация и легенди за тяхната сигурност и успеваемост.

Промени в бактерията

 Разпространение на Коклюш: аргументи, предварителна защита и настояща обстановка Разпространение на Коклюш: аргументи, предварителна защита и настояща обстановка

Вordetella pertussis еволюира с времето, което може да понижи успеваемостта на имунизациите. Някои проучвания демонстрират, че бактерията може да развие разновидности, които я вършат по-малко податлива на ваксиналния имунитет. Това води до увеличение на случаите на заболяване даже в добре имунизирани популации. Имунитетът против коклюш, добит посредством имунизация или преболедуване, не е доживотен. Той понижава с времето, което значи, че възрастните, които са били имунизирани като деца, могат да бъдат податливи на зараза. Това основава потребността от бустер дози за поддържане на отбраната.

 Разпространение на Коклюш: аргументи, предварителна защита и настояща обстановка Разпространение на Коклюш: аргументи, предварителна защита и настояща обстановка

Коклюшът е необятно публикуван в световен мащаб, като случаите варират доста според от района. В развитите страни с добре проведени стратегии за имунизация случаите на коклюш са релативно редки, само че към момента се следят огнища. В разрастващите се страни, където достъпът до ваксини може да бъде стеснен, коклюшът остава сериозен здравен проблем. В развитите страни, където рутинните имунизационни стратегии са добре открити, случаите на коклюш са доста намалели през последните десетилетия. Въпреки това, през последните години се следят периодически огнища на болестта, дължащи се на:

 Разпространение на Коклюш: аргументи, предварителна защита и настояща обстановка Разпространение на Коклюш: аргументи, предварителна защита и настояща обстановка
Прекъсване на имунизационния график -в някои случаи родителите не помнят или пропущат имунизациите на своите деца, което усилва риска от разпространяване на коклюш. Намален имунитет при възрастните – възрастните, които са били имунизирани като деца, само че не са получили бустер дози, могат да бъдат податливи на зараза и да популяризират болестта.

В разрастващите се страни, където здравните системи са по-слаби и достъпът до ваксини е стеснен, коклюшът остава съществена причина за болести и смъртност, изключително измежду дребните деца. Липсата на запаси за образуване на всеобщи имунизационни акции и неналичието на задоволително здравни служащи са съществени провокации пред управлението на болестта.

Превенция и надзор

 Разпространение на Коклюш: аргументи, предварителна защита и настояща обстановка Разпространение на Коклюш: аргументи, предварителна защита и настояща обстановка

Ваксинация

Ваксинацията е най-ефективният метод за попречване на коклюш. Ваксините против коклюш са нормално комбинирани с ваксини против дифтерия и тетанус (DTP ваксини). Рутинните имунизационни стратегии включват няколко дози от тази ваксина в детска възраст, както и бустер дози за възрастни. Ваксинацията би трябвало да бъде необятно разпространявана и налична за всички групи от популацията, с цел да се реализира високо равнище на в общността.

Образование и осведоменост

Увеличаването на публичната осведоменост за значимостта на имунизацията може доста да помогне за увеличение на имунизационното покритие. Образователни акции, ориентирани към родители и здравни служащи, са основни за битката с съмнението във връзка с имунизациите. Информирането на обществеността за рисковете от коклюш и изгодите от имунизацията може да докара до по-високи равнища на имунизационно покритие и понижаване на разпространяването на болестта.

Проследяване и надзор на огнищата

Здравните управляващи би трябвало да реализират деен мониторинг на случаите на коклюш и бързо да реагират на огнища посредством следене на контактите и използване на спомагателни имунизации при нужда. Ефективното следене на контактите и навременната имунизация могат да лимитират разпространяването на болестта и да предотвратят по-големи огнища.

Лечение

 Разпространение на Коклюш: аргументи, предварителна защита и настояща обстановка Разпространение на Коклюш: аргументи, предварителна защита и настояща обстановка

Лечението на коклюш включва потреблението на антибиотици за понижаване на тежестта на признаците и попречване на разпространяването на инфекцията. Важно е да се обезпечи съответна поддръжка и грижа за болните, изключително за децата и възрастните хора, които са най-податливи на затруднения. Осигуряването на достъп до здравна помощ и поддръжка за фамилиите, наранени от коклюш, е от значително значение за ефикасното справяне със болестта.

 Разпространение на Коклюш: аргументи, предварителна защита и настояща обстановка Разпространение на Коклюш: аргументи, предварителна защита и настояща обстановка

Според данни за 2024 година, разпространяването на коклюш в България демонстрира вариации по отношение на другите области. София град е с най-висока заболяемост, като даже 37,22% от случаите се записват там. Следващите по висока заболяемост области са Софийска област със 30,92% и Кюстендил със 20,43%. Тези области надвишават междинната заболяемост за страната и доста въздействат върху националната статистика.

В останалите области заболяемостта е по-ниска, като в Благоевград и Бургас се регистрират проценти от надлежно 7,66% и 7,28%. Варианцията продължава с Варна, където се записва 8,06%, и се понижава в по-малките области като Русе (1,6%), Сливен (1,76%), и Търговище (1,05%). Този дисбаланс в разпространяването на болестта акцентира нуждата от целенасочени ограничения за предварителна защита и надзор в засегнатите области.

Според извършените досега епидемиологични изследвания от районните здравни инспекции, болестта от коклюш визира разнообразни възрастови групи, като най-високата заболяемост се регистрира измежду децата под една година, където доближава до 84,9% (48 заболели). След тях следват децата на възраст сред 10 и 14 години, като заболяемостта при тях е 62,9% (203 случая), последвани от децата на възраст сред 5 и 9 години със заболяемост от 44,4% (135 случая), децата на възраст от 1 до 4 години със заболяемост от 29,6% (68 случая) и най-после тези на възраст сред 15 и 19 години със заболяемост от 21,9% (66 случая). Лицата над 20 години съставляват общо 62 случая.

От общо 582 болни лица, 92 или 15,8% са били приети в болница, като 45% от тях са деца под 1 година (41 лица), 25% (23 лица) са деца на възраст сред 1 и 4 години, а по 7,6% (по 7 заболели) са били на възраст сред 5 и 9 години и сред 10 и 14 години. Хоспитализирани са също и 8 лица над 20 години.

Относно записаните затруднения, те засягат 21 лица или 3,6% от проучените случаи. Най-високата периодичност на затрудненията е измежду децата под 1 година, където 61,9% от усложнените случаи са още веднъж деца до 1 година. Починали са 2 деца на възраст под 1 година, което дефинира леталитет в тази възрастова група от 4,2%.

Относно извършените имунизации е открито, че без нито една имунизация са общо 50 деца, а други 20 са с незавършена съществена имунизация. Общо 70 деца (12% от всички заболели) са без съществена имунна отбрана. Възрастта до една година е с най-висока периодичност на необхванатите с имунизации деца, които са 57,1% от общия брой неимунизирани случаи, заради ненавършена възраст или други аргументи.

Заразността на коклюш е извънредно висока, като може да доближи от 75% до 90% (т.е. на практика всички контактни лица могат да заболеят от коклюш). Проведени изследвания демонстрират, че един болен човек може да болести до 15-17 други лица. Този високо инфектиран темперамент на заболяването е от огромно значение за публичното здраве и изисква деликатни ограничения за надзор и предварителна защита.

 Разпространение на Коклюш: аргументи, предварителна защита и настояща обстановка Разпространение на Коклюш: аргументи, предварителна защита и настояща обстановка

Въпреки напредъка в медицината и съществуването на ефикасни ваксини, коклюшът продължава да бъде важен здравен проблем в доста елементи на света. Разбирането на аргументите за неговото разпространяване и предприемането на съответни ограничения за предварителна защита са основни за управлението на болестта. Продължаването на напъните в посока на образоване на обществеността и възстановяване на имунизационното покритие може да докара до доста понижаване на случаите на коклюш и възстановяване на публичното здраве. Активното присъединяване на здравните управляващи, медицинските служащи и обществеността е от значително значение за триумфа на тези старания и за гарантиране на по-здраво и безвредно бъдеще за всички.

Източник: happywoman.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР