Група инженери и дизайнери от Швейцария, Обединеното кралство и Австрия

Група инженери и дизайнери от Швейцария, Обединеното кралство и Австрия ...

Построиха 3D мост без арматура


Група инженери и дизайнери от Швейцария, Обединеното кралство и Австрия проектираха и построиха първия бетонен 3D мост във Венеция без използване на арматура и хоросан. Мостът се състои от няколко десетки отделни бетонни блока, отпечатани на 3D принтери и след това комбинирани в арки като класически сводести мостове.

Традиционно бетонните конструкции, като сгради и мостове, се изграждат с помощта на армировка - мрежа от стоманени пръти в бетона, която увеличава неговата якост на опън и огъване. Използването на стоманобетон позволява да се влагат различни видове напрежения в конструкцията и дава на дизайнерите по-голяма свобода на действие.

Исторически обаче мостовете, арките и други конструкции със сводове са били изграждани по различен начин, като са използвани васуари - клиновидни камъни, които оформят арките. Така сводестите мостове са в състояние да се задържат сами, разпределяйки товара от горните камъни към основата.

3D мостът във Венеция е без армировка. Мостът е предназначен за пешеходци и е с размери 16 на 12 метра и е с максимална височина 3,5 метра. Мостът има необичайна структура: състои се от няколко арки и има пет входа. Максималният диапазон е малко над 15 метра. Натоварването се разпределя от 53 васуара. 

В долната част васуарите са монтирани върху метални носещи елементи, а вътре в моста има дървени стъпала. Създателите на моста отбелязват, че отпечатването на всички елементи отнело 84 часа, а общото им тегло е 24,5 тона.

Експертите отбелязват, че този дизайн улеснява разглобяването на моста и повторното му сглобяване на ново място. Мостът ще остане в градината до ноември 2021 г., когато биеналето във Венеция, в което е изложен, ще приключи.

Източник: segabg.com