Генограмата е семейна карта или диаграма на семейната история, която

...
Генограмата е семейна карта или диаграма на семейната история, която
Коментари Харесай

Как се съставя генограма

Генограмата е фамилна карта или диаграма на фамилната история, която употребява специфична символика, с цел да опише взаимоотношения, съществени събития и промени в фамилията през поколенията.

Здравните експерти, в това число експертите по психологично здраве, постоянно употребяват генограми, с цел да разпознават модели в психическото и физическо здраве на родственици като меланхолия, биполярно разстройство, рак и генетични болести.

За да съставите генограма, първо, ще би трябвало да интервюирате роднините си. След това можете да начертаете диаграма от общоприети икони, които ще уловят специфичната история на вашето семейство. Ще ви представим по какъв начин се сформира генограма малко по малко.

Решете какво желаете да знаете с генограмата

Стъпка 1

Помислете за какво имате потребност от генограма. Разбирането на вашата цел ще ви помогне да се концентрирайте върху информацията, която желаете за вашето семейство. Това също ще ви разреши да решите с кого да споделите тази информация. Понякога получената информация може да бъде разстройваща или непредвидена за някой от фамилията, тъй че ще би трябвало да действате съгласно събитията. С помощта на генограмата можете да наблюдавате наследствеността и разнообразни проблеми: корист с субстанции, психологични болести, физическо принуждение, както и разнообразни болести. Генограмите разрешават на медицинските експерти да проследят вашата умствена и физическа история, като я свържат с вашата фамилна история.

Стъпка 2

Разберете какво желаете да намерите. Когато знаете за какво имате потребност от генограма (за доктор, за домашна работа в учебно заведение, за по-добро схващане на фамилната история), ще ви бъде по-лесно да изградите вярно работата с генограмата. Генограмите са като родословни дървета, само че в генограмата вие гледате освен клоните, само че и листата на всеки от клоните. Ще научите освен кой е във вашето семейство, само че и по какъв начин всички са свързани физически и душевен. Генограмата демонстрира кой се е оженил, развел, овдовял и така нататък Ще има и информация за това какъв брой деца има всяка двойка, какво е всяко дете и каква е връзката сред членовете на фамилията, освен на едно и също физическо равнище. Ако търсите тъкмо това, от което се нуждаете, ще изградите генограма, която ще ви даде отговорите на вашите въпроси.

Стъпка 3

Решете какъв брой генерации ще има на генограмата. Това ще ви разреши да разберете с кого ще би трябвало да поддържате връзка, с цел да получите нужната ви информация и дали това ще бъде допустимо, поради възрастта и географското местонахождение на тези хора. За благополучие, имейл, чатове, обществени мрежи и други средства за връзка постоянно ще бъдат на ваше разположение. Те ще ви оказват помощ да се свържете с родственици, които в никакъв случай не сте виждали. Знаейки какъв брой генерации желаете да наблюдавате, можете да извършите процеса по-лесен и по-бърз.

Стъпка 4

Направете лист с въпроси, които да зададете на себе си и на членовете на вашето семейство. Въз основа на това, което желаете да видите на генограмата, напишете въпроси, които ще ви оказват помощ да получите нужната информация допустимо най-бързо.

Научете фамилната история

 Съставяне на генограма

Стъпка 5

Запишете това, което към този момент знаете. Вероятно към този момент знаете нещо за фамилната си история, изключително в случай че сте близки с един или повече родственици.

Вижте въпросите, които към този момент сте измислили, и помислете на кои можете да отговорите сами.

Стъпка 6

Когато вашите лични познания станат незадоволителни, говорете с родственици. Задавайте им въпроси за фамилни връзки и значими фамилни събития. Водете подробни бележки. Слушайки историите на родственици, вие освен ще получите отговори на вашите въпроси, само че и ще научите нещо, което не сте знаели преди и за което не сте мислили. Не забравяйте, че не всички членове на фамилията ще се радват на тези диалози. Бъдете подготвени да слушате доста истории. Това е един от най-хубавите способи за приемане и шерване на фамилна информация. Слушайте деликатно и задавайте отворени въпроси, които предизвикват индивида да ви каже повече.

Стъпка 7

Проучете фамилни документи и информация в Интернет. Роднините не постоянно ще запомнят всичко, от което се нуждаете, или може да не желаят да ви кажат нещо. Търсенията в интернет и в фамилните записи могат да ви оказват помощ да ревизирате това, което роднините към този момент са ви споделили, или да получите изчезнала информация. Не забравяйте, че би трябвало да сте сигурни, че тази информация е точна, в случай че възнамерявате да я употребявате.

Стъпка 8

Анализирайте личната си история. Ако имате задоволително персонална информация, това ще ви помогне да наблюдавате историята. Съберете информация от вашето здравно досие. Следете всички медикаменти, които приемате, защото тази информация ще ви помогне да разберете дали членовете на вашето семейство одобряват същите или сходни медикаменти за лекуване на заболяване.

Стъпка 9

 Генограма

Разгледайте фамилните връзки. Когато съставяте генограма, би трябвало да знаете по какъв начин са свързани всички във вашето семейство. Проучвайте съюзи на родственици, събирайте информация за бракове, разводи, деца и други данни. Запишете кой е женен, кой е разведен, кой е самостоятелен. Някой овдовял ли е? Някой скъсал ли е или разграничен принудително? В взаимозависимост от това какво желаете да получите от генограмата, може да се наложи да зададете сложни и от време на време неприятни въпроси на родственици, които ще ви оказват помощ да установите връзки. Може да се наложи да разберете дали вашите родственици са имали странични или краткотрайни връзки и какъв брой. Също по този начин е значимо да разберете дали някой е влизал в насилствена връзка.

Внимавайте с кого говорите и подбирайте деликатно въпросите си, защото някои родственици може да не ги харесат.

Стъпка 10

Изследвайте прочувствените връзки. Сега знаете по какъв начин са свързани всички, тъй че е време да разберете какви прочувствени връзки е имало или има сред родственици. Отговорите на въпроси по отношение на прочувствените връзки са доста значими, в случай че желаете да идентифицирате някакви психически фактори в фамилията. Обичат ли се членовете на фамилията? Добре ли се схващат между тях? Може би някой от роднините се ненавижда. Когато започнете да се задълбочавате в тези проблеми, потърсете признаци на корист или занемаряване. Можете даже да отидете по-далеч и да отделите физическите от прочувствените фактори.

Съставете генограмата

Стъпка 11

Изберете образец за генограмата. Такива шаблони могат да бъдат открити в интернет или нарисувани на ръка. Можете да закупите специфична компютърна стратегия за основаване на генограма.

Стъпка 12

Използвайте общоприети икони на генограмата, с цел да посочите родственици и връзки (както естествени, по този начин и прекъснати). Иконите са образни индикации за информацията, която сте събрали по време на диалозите. Можете да рисувате тези знаци на ръка или като употребявате функционалностите Draw или Shapes в Word. Мъжете са обозначени с квадрат. Ако желаете да изобразите брак, поставете квадрата отляво. Жените са оградени с кръг. Ако желаете да изобразите брак, поставете кръга отдясно. Една хоризонтална линия значи брак, а две наклонени черти значат бракоразвод или разлъка. Най-голямото дете би трябвало да бъде сложено в долния ляв ъгъл на фамилията, а най-малкото в долния десен. Всички останали знаци ви разрешават да изобразите фамилни събития: бременност, импровизиран аборт, заболявания, гибел. Има и икона с елмаз, която значи домашни любимци.

Стъпка 13

Подредете диаграмата въз основа на фамилните връзки, тъй че най-старото потомство, което ви интересува, да е най-отгоре. Например, можете да започнете генограмата с баби и дядовци или даже с техните родители. Генограмите демонстрират многообразие от фамилни връзки, както и избрани модели или болести. Генограмите имат знаци, които съставляват взаимоотношения като спор, фамилиарност, отчуждение и така нататък Емоционалните връзки имат специфични икони, които вършат генограмата разбираема. Има и знаци за полово и физическо принуждение, както и душевен и физически разстройства.

Стъпка 14

Търсете модели. Когато вашата генограма е подготвена, проучете я и потърсете модели. Има доста наследствени стратегии или специфични психически трендове, които стават забележими в такава скица. Не правете прибързани изводи. Данните са потребни, само че не би трябвало да се употребяват, с цел да се удостовери, че несъмнено заболяване или психологично разстройство се предава в фамилията. Говорете със експерт и го помолете да проучва наследствеността.

Не правете изводи за претекстовете на роднините въз основа на генограмата и не влизайте в спор, въоръжени с тази информация. е осъждайте родственици поради получената генограма. Преди да вършиме изводи, говорете с близки или психолог.

Ако опишете историята на едно семейство, моделите ще ви оказват помощ да разберете за какво роднините са се преместили на друго място в предишното, каква връзка е съществувала сред членовете на фамилията. Освен това може да разберете за други родственици, които не са били публично приети от вашето семейство.

Източник: sanovnik.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР