Ефективната борба с престъпността става все по-немислима без интелигентните дигитални ...

Дигиталният страж край Дунав/>


Ефективната борба с престъпността става все по-немислима без интелигентните дигитални решения за контрол на градската среда. Технологиите, базирани на т.нар. интернет на нещата, все по-често позволяват на правоохранителните органи да реагират по-адекватно на извънредни събития и закононарушения, без да е нужно полицията да изпраща на улицата всичките си хора едновременно и дори без да разполага с твърде мно- гочислен личен състав. Охранителните камери постепенно станаха обичаен елемент от градската среда и публичните

пространства не само в големите градове.

Много добър пример в тази сфера е крайдунавският регион, където Vivacom заедно с местните общини активно изгражда дигитални мрежи за видеонаблюдение. "Силистра и Тутракан са градове по Дунава, в които общините работят изключително добре с нас. През последната година пандемията може би малко позабави нещата, но в момента наваксваме", разказва Светослава Русинова, регионален мениджър "Корпоративни продажби" за региони Русе и Силистра. "Основните ни проекти в Силистра са видеонаблюдението и Wi-Fi зоните по инициативата на ЕС, наречена WiFi4EU. В Кайнарджа също направихме видеонаблюдение, но за момента все още няма безжични зони. В Тутракан движим паралелно двата проекта - инсталиране на камери и зони за Wi-Fi интернет", допълва тя.
Партньорство с традиции
"С община Козлодуй вече работим доста сериозно от около шест години. През 2019 г. стар-

тирахме голям проект за видеонаблюдение на територията на цялата община и прилежащите села към нея", разказва и Йоана Симова, регионален мениджър на Vivacom за регион Враца и Северозападна България. "Идеята беше камерите да бъдат свързани в един общ мониторинг център, разположен на територията на самата община. Аналогичен център изградихме и на територията на местната полиция. По този начин информацията може да се следи едновременно и от местните власти, и от органите на МВР", уточнява тя. И допълва, че за нуждите на системата телекомът осигурява и дигиталната оптична свързаност, която позволява по-бърз обмен на информацията и съответно по-добра реакция от страна на право- охранителните органи. Част от камерите поддържат функции за дигитална обработка на видеосигнала и нотификации при рискови събития, а останалите са само за наблюдение.

"Реализацията на проекта ни в община Козлодуй продължава и до момента, като постоянно надграждаме различни точки за наблюдение в околните населени места.
Градове Русе Капитал Градове е поредица, изследваща постиженията и проблемите на бизнеса в регионите на България. Към днешна дата вече сме инсталирали над 120 камери. Те спомагат значително за гарантирането на реда и законността в района и смея да твърдя, че превенцията и ползите за населението и управата на Козлодуй по линия на борбата с престъпността са големи - закононарушенията сериозно намаляха", разказва Йоана Симова. В момента Vivacom изпълнява проект по оборудването на допълнителна точка в новостроящия се детски парк,
който се намира в обновения център на Козлодуй, но все още e на етап доизграждане.

Източник: capital.bg