Анализ показва – колко струват лечението и клиничните пътеки в

...
Анализ показва – колко струват лечението и клиничните пътеки в
Коментари Харесай

Анализ показва – колко струват лечението и клиничните пътеки в страната

Анализ демонстрира – какъв брой костват лекуването и клиничните пътеки в страната.

Финансиране на лечебните заведения у нас се прави посредством клинични пътеки – това е механизъм за

заплащане за услуга от страна на финансиращия орган (Националната здравноосигурителна каса) към лечебните заведения,

който дефинира цялост от дейности по диагностика и лекуване на лица с несъмнено

заболяване или положение, показват от Института за пазарна стопанска система.

Пътеките съдържат строги условията за осъществените медицински действия и предоставените услуги – да вземем за пример най-малък престой,

диагнози на пациента, диагностични процедури,

проби и измервания, лечебни процедури, документиране, условия за личен състав и съоръжение и други

Тези условия на процедура дефинират и разхода (цената) на пътеката .

Всички лечебни заведения за болнична помощ у нас, които са сключили контракт с НЗОК,

получават заплащания от касата на база на броя и типа на осъществените клинични пътеки, умножени по контрактуваната им в Националния рамков контракт цена.

На районно равнище се следят забавни разлики в разноските на лечебните заведения за една пътека,  според икономистите.

Между региона с най-нисък разход (Смолян) и тази с тай-висок (София-град) разликата доближава 70%.

Области с невисок разход са София-област, Кюстендил и Враца,
а с релативно висок – Перник,
Ямбол и Шумен. Средният разход на национално равнище през 2022 година доближава 1502 лв..
 ИПИ ИПИ
На какво се дължат районните разлики в междинната стойност на една пътека по области в България? Причините са разнообразни, само че най-много:

Разлики в заболеваемостта сред областите.

Този фактор има огромно значение, макар че е мъчно да се оцени независимо.
Области с висока степен на замърсяване,
звук и урбанизация, обичаи свързани с хранене, тютюнопушене и други, да вземем за пример Пазарджик,

Перник, София-град и други, имат по-високо ниво на заболеваемост от избрани болести.

Влияние върху заболеваемостта оказва и възрастта на популацията, някои външни фактори (транспортни катастрофи, равнище на самоубийства и др.).

Разлики в равнището на здравно обслужване и грижи, както и налични медицински запаси, наличната и действително осъществена профилактика на популацията, достъп до лаборатории и проучвания и други  По отношение на тези разлики единствено ще отбележим, че в България те са значими, без значение от необятната болнична мрежа у нас (над 340 болници) и съществуване на най-малко една многопрофилна болница във всяка административна област. Не всички лечебни заведения обаче разполагат с фрагменти и съоръжение, с цел да извършват най-сложните и скъпи клинични пътеки. Този фактор въздейства върху разноските в по-малките и отдалечени области – да вземем за пример Габрово, Кюстендил, Враца.

  Поради горното се следи и „ натурален асортимент “ на пътеки  – обособени лечебни заведения от по-ниско равнище на подготвеност извършват най-вече пътеки с по-ниска стойност, което понижава общия междинен разход за региона. Това е допустимо и постоянно, когато региона е в съседство с друга по-голяма област с по-добре развита мрежа на лечебни заведения за болнична помощ. Такива евентуално са случаите на Смолян и София-област, от които пациенти пътуват за лекуване към Пловдив и София – град надлежно, от една страна, и Плевен и Варна от друга, които пък притеглят пациенти от прилежащи области.

Клиничните пътеки имат редица дефекти , които нееднократно сме описвали (например . Най-големият от тях е, че не регистрират сложността на случаите, с които съответното лечебно заведение се сблъсква. Дали механизмът на финансиране на болничната помощ у нас ще бъде изменен в близко бъдеще не е ясно, само че от провежданите няколко поредни парламентарни избори и стратегиите за ръководство на участниците в тях през последните години сякаш не чакаме задоволително политическа воля за смяна в тази посока, заключват от ИПИ.
Източник: flashnews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР