Iuvo - Новини

След повече от година на несигурност свързана с пандемията все

След повече от година на несигурност свързана с пандемията все ...

... случай че кредитополучателят спре да обслужва задължението си, се активира т.н. гаранция за обратно изкупуване (buyback), чрез която оригинаторът възстановява на потребителя цялата неизплатена главница.


Изпълнителният директор на iuvo Ивайло Иванов взе участие във форума

Изпълнителният директор на iuvo Ивайло Иванов взе участие във форума ...

... в лицето на Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководител на управление "Банково" и член на управителния съвет на Българската народна банка. Повече може да видите на https://www.iuvo-group.com/bg/ Ивайло Иванов изпълнителен директор на oнлайн платформата за peer to peer Р2Р

Ивайло Иванов изпълнителен директор на oнлайн платформата за peer to peer Р2Р ...

... институции (оригинатори). За повече информация https://www.iuvo-group.com.Iuvo е изцяло инвестиционна услуга, като вложените чрез нея средства не са депозити и не са гарантирани от закона.