2010 Николай - Новини

Министерският съвет прие решение с което назначава 25 има областни управители

Министерският съвет прие решение с което назначава 25 има областни управители

...

... е висшето си образование в УНСС със специалност „Икономика на търговията“. Със същото решение на Министерския съвет се освобождават от длъжност съответните досегашни областни управители.